Från samma innergård

tillsammans med mjölkpaketsstaden

Den första snön som föll gav ljus på min innergård

Lajka

Rälsfiol

Över stadens tak