IІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦIЯ СТУДЕНТIВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково-інноваційний простір

13-14 травня 2021

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ, АСПІРАНТИ, МОЛОДІ ВЧЕНІ!

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

ЗАПРОШУЄМО ВАС

до участі у роботі ІІ Міжнародної науково-практичної конференції

"ОСВІТНІ І КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ПРАКТИКИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОСТІР"

13-14 травня 2021 року, м. Запоріжжя

Планується робота за наступними напрямами:

1. Інновації у спеціальній педагогіці та спеціальній психології.

2. Сучасна психологія: практика інноваційного пошуку.

3. Актуальні проблеми фізичної терапії, ерготерапії та формування здорового способу життя осіб різного віку.

4. Шляхи розвитку професіоналізму майбутніх учителів початкових класів в умовах Нової української школи.

5. Розвиток теорії і практики соціальної роботи.

6. Вітчизняні і зарубіжні тенденції розвитку мистецтва та дизайну.

7. Теоретико-прикладні аспекти досліджень у галузі соціально-гуманітарних наук.

8. Перспективні напрями розвитку менеджменту та туризму.

Форма участі у конференції:

очна та дистанційна (залежно від епідемічної ситуації в Україні, спричиненої поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, конференція може відбутись в форматі онлайн лише з дистанційною формою участі).

Робочі мови конференції:

українська, англійська.

Завантажити інформаційний лист

Дедлайн подачі заявок

30 квітня 2021 року

Подати онлайн-заявку

INVITATION

to the second International scientific-practical conference of young scientists and students

"EDUCATIONAL, CULTURAL AND ARTISTIC PRACTICES IN THE CONTEXT OF UKRAINE’s INTEGRATION INTO INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND INNOVATIVE SPACE"

to be held on May 13-14, 2021, Zaporizhzhia

Thematic areas of the conference:

1. Innovations in Special Education and Special Psychology.

2. Modern Psychology: Practical Aspects of Innovative Search.

3. Topical issues of Physical Therapy, Occupational therapy and Health Promotion.

4. Ways to develop professionalism of future primary school teachers in the context of the New Ukrainian School.

5. Advances in Theory and Practice of Social Work.

6. National and Global Trends in Art and Design.

7. Theoretical and Applied Aspects of Research in the field of Social Sciences and Humanities.

8. Management and Tourism: prospective lines of development.

Types of participation in the conference:


on site and/or online (depending on the epidemiological situation in Ukraine; due to the spread of the coronavirus disease (COVID-19), the conference may be held online-only).


Working languages of the conference:

Ukrainian, English.

Download the newsletter

Registration deadline

April 30, 2021

Registration form