Excursión de todo o día coordinada por Dptos de Tecnoloxía, Física e Educación Física.

Asiste alumnado de 3º de ESO de todos os grupos e de Tecnoloxía de 4º.

O profesorado acompañante, Luis Cruz, Paz Freire e Fran Soto, quedaron moi satisfeitos coa boa marcha da actividade e có interese do alumnado participante.

Visitamos o Parque experimental de Sotavento (Momán, Lugo) para aprender sobre producción de Enerxía, Vivendas bioclimáticas, Consumo, etc.

Despois do xantar nos movimos e disfrutamos da natureza no Roteiro da Auga (en Parga), apreciando as cores do outono .

A choiva permitiunos aprender, compartir experiencias e disfrutar do día.


Xa preparados para a seguinte actividade.