Oca STEM personalizada con preguntas e actividades.

Idea orixinal de ByLinedu Tecnología Inclusiva.

Xogamos á Oca das personas relevantes en ciencia e tecnoloxía empregando a realidade aumentada.

O grupo de Zalatecno 3º de ESO prepara o torneo para a Semana da Ciencia e a Nena

Na web se pode aprender sobre as diferentes personalidades.

Descargando a App da Oca Stem se pode empezar a xogar, escoitando aos personaxes falar.

Para descargar App entra aquí