Bothnia Learning Hub

Bothnia Learning Hub utnyttjar digitaliseringens möjligheter. Projektet vidareutvecklar och sprider god praxis av digitala lärandemiljöer och experimenterar med nya teknologier och arbetssätt. I fokus är lärarutbildningen vid Åbo Akademi och lärare på fältet. Detta sker genom ett utvecklingsarbete i form av en medskapande process på tre nivåer som leder till ett kunskapslyft hos alla aktörer.

Projektet är ett av regeringen Sipiläs spetsprojekt för att utveckla lärarutbildningen.


Utgående från projektets verksamhet har nu koncept publicerats. Du hittar koncepten via underrubriken i navigeringsfältet ovan eller knappen nedan.

Avsnitten i BLH Podden hittas på följande sidor:

Soundcloud: https://soundcloud.com/bothnialearninghub

Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/fi/podcast/bothnia-learning-hub/id1435778040

Avsnitten kan lyssnas via webbläsare eller via tillhörande appar.


BLH på YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCPtYQ7hT8iTEWcoeNwsFKVA