Kontakt

Projektets ansvarsperson

Professor i vuxenpedagogik Petri Salo petri.salo@abo.fi


Operativ arbetsgrupp

Yvonne Backholm (Projektledare) yvonne.backholm@abo.fi

Camilla Forsberg camilla.forsberg@abo.fi

Ann-Sofi Härmälä-Braskén ann-sofi.harmala-brasken@abo.fi

John Henriksson john.henriksson@abo.fi


Referensgrupp

Professor i vuxenpedagogik Petri Salo (Åbo Akademi/Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier)

Direktör Torbjörn Sandén (Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia)

Bildningsdirektör Denice Vesterback (Korsholms kommun)

Ledande rektor Bernt Klockars (Vasa övningsskola)

Rektor Marica Ylinen (Malax kommun)

Universitetslärare Gunilla Karlberg-Granlund (Lärarutbildningen/Åbo Akademi)

Fortbildningschef Camilla Forsberg (Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia)

Projektledare Yvonne Backholm (Åbo Akademi/Experience Lab)