Nyheter

Lärarutbidningsforumets träff 28.11 2019

Den 28.11.2019 presenterade Bothnia Learning Hub sina resultat och erfarenheter på Opettajankoulutusfoorumi i Helsingfors. Tillsammans med fem andra spetsprojekt satt vi med i en expertpanel som diskuterade goda modeller för framtidens lärarutbildning.

Opettajankoulutusfoorumi 28112019.pptx

Konceptualisering

Som bäst pågår ett intensivt arbete i att utgående från projektets verksamhet och erfarenheter skapa färdiga koncept för att sprida verksamheten vidare. Nedanstående bild har fungerat som en översiktskarta under arbetet och utgående från denna konkretiseras koncepten.

Getting Digital - Together!

Ett 40-tal ambassadörer samlades 29.5 vid Vasa Övningsskola för att bekanta sig med Vasa-regionen som utbildningskluster. Vårt projekt presenterades som ett av exemplen. Det är en ära att få vara med och sprida österbottnisk utbildningskompetens.

BLH 29.5.pdf

Digicirkel 4 8.5 2019

En grupp lärare, lärarutbildare och lärarstuderande samlades tillsammans med oss för läsårets sista digicirkel. Under digicirkeln presenterade fadderskolorna olika exempel på goda modeller för digitalt lärande ur sin egen verksamhet. Temat var en upprepning från vår allra första digicirkel och vi kunde alla se att utveckling har skett. Utöver detta diskuterades projektets verksamhet under våren samt kommande höst.

Digicirkel 8.5 2019

Medietanken 2019

Projektets slutseminarium - Medietanken 2019 - hålls 21.11.2019 på Åbo Akademi i Vasa. Spara datumet i din kalender redan nu!

Gilla och dela 3.4

Denna gång träffades vi för en diskussion om hur digitala verktyg kan beaktas i kursplanering och kring verktyget Zoom som vi nyligen fått tillgång till. Därefter fanns tid för mingel med tutorläraren och diskussioner inför kommande läsår.

Gilla & Dela 3.4 2019.pdf

Pepper öppnar upp diskussioner om framtiden

Under läsåret 2018-19 har Bothnia Learning Hub/Experience Lab besökt alla fadderskolor med den humanoida, sociala roboten Pepper. Besöken har varit en del av den verksamhet som projektet kallar avant garde, dvs att se på teknologier som är på frammarsch och deras betydelse för skolsektorn. Besöken har gått ut på att personalen från Experience Lab (Susanne Hägglund och Yvonne Backholm) hållit en lektion i åk fem-sex med Pepper som grund. Lektionen har öppnat upp diskussioner kring bl.a artificiell intelligens, robotik, framtidens yrken och arbetsliv, programmering, framtidens skola och samhälle. Både elever och lärare har fått pröva på interaktionen mellan människa och robot.

I bildspelet nedan kan ni se några bilder från besöken.

Pepper skolbesök bildspel

All Digital Week i Vasa 25.3

Vi medverkar i programmet under All Digital Week i Vasa måndagen 25.3. Kom gärna med och lyssna!

Ni hittar mer information om veckans program på detta Facebook-event.

Tutorlärare för lärarutbildningen

Enligt efterfrågan erbjuder projektet en tutorlärare för lärarutbildningen i Vasa. John Henriksson arbetar på CLL och kommer att avlägga fyra timmar per vecka för uppdraget. I videon nedan kan ni höra hans tankar kring uppdraget.

Elza Dunkels 19.2: Digital kompetens och livet på nätet - hot eller möjlighet?

Bothnia Learning Hub tillsammans med CLL erbjuder en avgiftsfri föreläsning med Elza Dunkels 19.2 på Academill i Vasa. Anmäl dig: https://survey.abo.fi/lomakkeet/11112/lomake.html

Digicirkel 3 18.2 2019

Årets första digicirkel gick av stapeln på Academill i Vasa. Denna gång diskuterades erfarenheter från höstens verksamhet och erfarenheter från BETT 2019. Under cirkeln fick vi även ta del av en nulägesöverblick av tillämpningar av artificiell intelligens i utbildningssammanhang samt diskutera framtida tillämpningar. Lärare från fältet tipsade andra lärare om skolors egna projektverksamhet samt vad det kan ge en själv som lärare. Till sist avslutade vi med att blicka framåt mot kommande verksamhet under året. Under digicirkeln förevisades även nedanstående film där verksamheten inom kursen Skola i utveckling och samverkan under hösten summerades.

Digicirkel 18.2 2019

Reflektioner efter Bettveckan 2019


21-25.1 reste totalt tio lärare från fadderskolor, lärarutbildare och projektpersoner på en resa till London och Bett 2019. Resan arrangerades av Multitronic Pro och bestod av besök till själva Bettmässan, Apple Leadership Summit (inbjudna endast), skolbesök, Nordic Bett och kvällsföreläsningar.


Deltagare från fadderskolor och lärarutbildning kommer att presentera sina erfarenheter från resan under Digicirkel 3 18.2 och dessa kommer då att sammanfattas på sidan. Innan det bistår John Henriksson från operativa gruppen med några inledande övergripande reflektioner här nedan.


Bettveckan har länge varit en samlingspunkt där utvecklingsintresserade lärare och ledare kan träffa utvecklare och försäljare och höra vad som är på kommande inom utbildningssektorn. Programmet samlar såväl de stora aktörerna på fältet som en hel mängd mindre startups och för den som vill nätverka ges stora möjligheter. Microsoft Edu och Google Education stod för Bettmässans största utställningar och demonstrationer på samma sätt som tidigare år. Om man som besökare specifikt letar efter nya funktioner kring dessa eller vill lära sig om tekniska lösningar kring dessa har man goda möjligheter.

En annan stor kategori är alla digitala lärplattormer och administrationsverktyg som tävlar på en tuff marknad och som väldigt gärna presenterar just sin lösning och som gärna skulle göra piloter i Finland. De har knepigt att väcka intresse i och med att vårt fält redan domineras av väletablerade Wilma kombinerat med t.ex. Google-Suite, Office 365, Itslearning, Apple School Manager, Seesaw, Showbie etc. Det krävs mycket av en ny aktör för att kunna bryta in sig på vår marknad.

Den tredje kategorin utställare består av företag som erbjuder kringutrustning och hårdvara. I denna kategori ryms allt från interaktiva skärmar, laddningslösningar, robotar, drönare, mikrokontrollers etc. Letar man efter specifik utrustning för t.ex. ett makerspace eller funderar på lagringsplatser för plattor kan man få många nya idéer.


Utöver själva mässan pågår det många andra evenemang under veckan. Apple som är frånvarande från Bettmässan arrangerar sina egna årliga evenemang. Dessa är inte öppna för allmänheten och riktar sig främst till rektorer och försäljare. Apple Leadership Summit som några av oss deltog i satsade i år främst på digitalt skapande men formen var i år väldigt mycket visande av nya funktioner och väldigt lite kring pedagogiken bakom.


Några av oss deltog även i Nordic Bett som är en samlingspunkt för de nordiska ländernas deltagare under Bettveckan. Träffen bestod av presentationer av pågående satsningar per land samt utvalda projekt. Det som fastnade främst för mig var en föreläsning av professor Deidre Butler (Irland) som verkligen lyckades summera vad forskningen just nu säger om vartåt vi är på väg. Henne lägger jag personligen på minnet och hennes publikationer på läslistan.


Deltagarna sammanställde sina dagliga reflektioner i en gemensam grupp på Whatsapp och utgående från dessa kommer en gemensam presentation att skapas inför Digicirkel 3. Mina personliga reflektioner handlar väldigt mycket om det som inte sågs under veckan. Jag letade efter presentationer kring implementeringsförsök av artificiell intelligens i undervisningen men i de flesta fall där AI nämndes verkade det egentligen betyda learning analytics och då också ganska grunläggande funktioner. Några små glimtar om framtidstankar för AI sågs men koncensusen verkar vara just nu att AI kommer in som stöd för lärandeanalytiken (bedömningen) och differentieringen, dvs. en algoritm håller koll på progressionen för varje barn och kan ge utmaningar utgående från givna premisser och material. Denna tanke är i stort sett samma som diskuterats under de senaste åren och det verkar inte ha tagits stora kliv framåt ännu.


Det som också saknades är pedagogiska och didaktiska tankegångar kring undervisning med hjälp av tekniken. Till en del kan detta bero på skillnader i våra skolsystem. Klassrummet i Storbritannien är fortsättningsvis ganska traditionellt lärarlett och läroplanen ger inte mycket utrymme för lärarautonomi. Detta sågs ganska tydligt i åtminstone en av de skolor vi fick besöka där man gått in för 1:1 med iPads i en riktigt ny skola, men där iPads främst verkade användas som en digital textbok. Eleverna läste texten/uppgiften på sin platta och skrev i häftet samt klistrade in ytterligare arbetsuppgifter. Det känns som många hos oss har kommit längre än så med mindre resurser. För min del känns det som diskussioner kring undervisningsteknik fortsättningsvis är för separerat från de pedagogiska diskussionerna. De flesta presentationerna sköts av ledare, IT-adminstratörer, utvecklare eller försäljare men det som saknas är lärare som delar med sig av hur man arbetat i sitt klassrum. Deidre Butler var den som kanske för min del kom närmast mina frågeställningar när hon presenterade den ideala beslutstrappan angående teknikens implementering i undervisningen som en trestegsmodell: 1. Varför? 2: Vad? och 3. Hur?. De flesta presentationer kretsar kring vad-frågan (ny hårdvara, ny mjukvara, nya funktioner etc.), blir du intresserad kan du sedan få reda på om hur-frågan dvs. diskutera med kunniga kring administration och lära dig nya funktioner. Den centrala varför-frågan är tyvärr det som ofta lämnas osagt. Varför skall du som lärare välja denna metod över en annan och hur gynnar det elevernas lärande? Var finns mervärdet?


Av ovanstående orsak tror jag att den som får mest ut av Bettmässan är den som kommer med färdiga frågor. Man har inom kommunen och skolan redan funderat ut sin vision och sina strategier (varför-frågan) och man åker på mässan för att ta reda på lösningar och metoder för att nå några steg framåt på samma sätt som handlingen i matbutiken tenderar vara lättare när man har en färdig inköpslista och en tanke om vilken rätt man tänker laga och vem man gör det för.

Material från lärarstuderandes uppdrag i fadderskolor

Nedan hittas material som studerande skapat utgående från uppdrag från fadderskolorna. Materialet innehåller mycket nyttigt och användbart i många skolor och får gärna användas. En del av materialet är i editerbar form och får editeras.

Materialet är skapat hösten 2018 av lärarstuderande vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi och inom kursen Skolan i utveckling och samhälle (5sp).

Goda råd vid användning av material man inte själv skapat:

  • Om namn finns med på materialet får man gärna lämna kvar det.
  • Granska materialet innan användning. Materialet är skräddarsytt för någon annans specifika behov och kan behöva modifieras för ditt behov.

Appar för nyanlända, material kring netikett och guider för lärare kring Office 365

Presentation av arbete

Digitala resurser för nyanlända hittas här.

Databank kring netikett hittas här och i editerbar form här.

Stödmaterial för Office Teams hittas här.

Grön flagg, Skola i rörelse och "vikarierumban"

Presentation till SUS

Material kring Grön flagg hittas här och i editerbar form här.

Aktivitetsmanualen hittas här.

Materialet kring vikarierumban hittas här.

Programmeringsprogression och guider för Socrative, Showbie samt Explain Everything

Presentation Programmering & Socrative

Programmeringsprogressionen hittas här.

Guide för Socrative hittas här.

Guide för Showbie hittas här.

Guide för Explain Everithing hittas här.

Startpaket för nyanlända, struktur för skolbiblioteket och guider för vanliga appar

Presentation

Startpaket för nyanlända elever hittas här.

Struktur för skolbiblioteket hittas här.

Youtube spellista med guider hittas här.

Google Classroom och skrivstrategier

Skolan i utvecling och samverkan

Manualer till Google Classroom och Google Calendar hittas här.

Uppgifter kring skrivstrategier i åk 3-4 hittas här.

Uppgifter kring skrivstrategier i åk 5-6 hittas här.

Kartläggning av appar för självutvärdering och formativ bedömning samt material till info-TV

Övis pp bedömning appar
Powerpoint matte-tv

Stationsundervisning kring människokroppen med hjälp av VR och EasiScope

Studerande utförde en skoldag i Experience Lab för denna skolas åk 5-6. Studerande delades in i grupper och roterade i tre stationer. Utrustning som användes var VR (Oculus Rift och HTC Vive) samt EasiScope. Temat var människokroppen.

Arbetsblad i anknytning till VR lektion hittas här.

Erfarenheter från undervisning med stöd av VR hittas här.

Upplägg för och erfarenheter från station kring huden, hår och naglar hittas här.

Upplägg för station kring lukt och smaksinnet hittas här.

Lärarutbildningsforumets festseminarium 2018

Torsdagen 29.11 2018 arrangerades lärarutbildningsforumets festseminarium som avslutar forumets verksamhet för detta år. Seminariet inleddes med en presentation av minister Sanni Grahn-Laasonen som betonade vikten av öppen interaktion mellan alla parter som en del av en fortsatt skolutveckling på bred front. Professor Jari Lavonen som lett lärarutbildningsforumet under detta år sammanfattade forumets verksamhet och gav bra feedback till deltagarna.

Professor Linda Darling-Hammond presenterade på distans sin syn på framtidens kompetenser och hur lärarutbildningen kan arbeta för dessa. Per Lagerström (futurion.se) höll en keyonte med blicken fäst mot framtidens utmaningar och möjligheter ur ett samhälleligt perspektiv. Dagens sista programpunkt bestod av en paneldebatt kring lärarutbildningens framtid diskuterades och dagen avslutades av Seija Mahlamäki-Kultanen (HAMK).

Vi hade sedan möjlighet att nätverka under eftermiddagen och diskutera utgående från de posters som projekten bidragit med. Vår poster kan ses nedan. Under dagen premierades även ett flertal projekt. BLH var ett av de tre projekten som premierades i kategorin "nätverkande och samarbete" och vi tackar ödmjukt för priset. Ett nätverk och ett samarbete byggs upp tillsammans och alla ni som följer, gillar, delar och deltar i dialogen med oss skall ta åt er äran av detta pris.

Lärarutbildningens festseminarium 29.11

Pepper på skolbesök

Den humanoida roboten Pepper har varit på sitt första skolbesök. Eleverna har kommunicerat med Pepper på engelska samt lärt Pepper att flossa. Flera skolbesök med nya utmaningar för Pepper är på kommande.

Studiebesök

I veckan gästades Botnia Learning Hub av lärare och koordinatorer inom vuxenutbildningen vid Stockholms stad. Temat för besöket var digitaliseringens möjligheter samt inspiration för det egna arbetet i enheterna. Vad passar bättre än att ta del av projektarbetet vid Botnia Learning Hub och ett besök i Experience Lab?

Tankar, ideér och nya frågeställningar väcks i relation till den egna verksamheten. Tack för alla givande diskussioner under dagarna och lycka till med det fortsatta arbetet, bästa besökare!

BLH Podden - Bothnia Learning Hub och VERME2 samverkar hösten 2018

Under höstterminen 2018 pågår bland annat följande verksamhet. Vi har hittat en synergi med projektet VERME2 och experimenterar med nya modeller för samverkan mellan lärarutbildning och fadderskolor.

Gruppmentorskap, är något som det nationella projektet VERME förespråkat och organiserat i olika former redan i flera år. Inom lärarutbildningsforumets spetsprojekt finns en målsättning att ta in mentorskap redan under studietiden och inför övergången från studietid till arbetsliv. Det har inspirerat till att hösten 2018 genomföra ett samverkansprojekt, där klasslärarstuderande i kursen Skolan i utveckling och samverkan, samarbetar med skolorna inom Bothnia Learning Hub och har mentordiskussioner under kursens gång. I slutändan bidrar studerandena till att skolorna utvecklar sina digitala tillämpningar, studerandena får exempel på praktisk skolutveckling och kan samtidigt resonera om detta i mentorsdiskussioner tillsammans med lärarutbildare och lärare på skolorna, och att skolorna har fått tillgång till studerandenas kreativa förslag och idéer. Vi tror att det är en win-win -situation där alla parter får värdefulla erfarenheter.

Lyssna gärna på poddavsnittet i BLH Podden för att höra mer om detta!

Lärarutbildningsforum 25.10 Vasa


Lärarutbildningsforumets lokala träff arrangerades på Academill i Vasa. Dagen bestod av bland annat en keynote kring mobilernas användning i klassrumsmiljö av dekanus Fritjof Sahlström, presentationer av sju spetsprojekt inom Åbo Akademis lärarutbildning samt en eftermiddag av nätverkande och workshops. Representanter från undervisnings- och kulturministeriet deltog och bidrog med sina erfarenheter och goda råd för verksamheten. Deltagarna bestod dels av projektmedlemmar och partners men även representanter från kommuner och andra lokala aktörer.

Vår verksamhet, våra målsättningar och våra tankar framåt presenterades av professor Petri Salo och utbildningsplanerare John Henriksson.

Opettajankoulutusfoorumi 25.10 Vasa

Ett tillfälle som detta erbjuder stora möjligheter för projekten att se synergier och gemensamma tankar som ett stöd för framtida verksamhet. Samskapande och kollegialt lärande var två av de teman som många av projekten hade gemensamt. Förändrade behov och utmaningar i och med digitaliseringen ingick även som en röd tråd under dagen.

Vi tackar alla deltagare och finansiärer som kunde närvara under dagen och tar till oss av alla kommentarer och all feedback som vi fick.

Bilder från lärarutbildningsforum 25.10

Lärarutbildningsforum 11.9 2018

Projektet presenterades för finansiärer och andra projekt i Helsingfors. Diskussionen kretsade kring lärarutbildningens möjligheter och utmaningar i och med digitaliseringen. Vi tackar för all feedback som kommit in under dagen!

Opettajankoulutusfoorumi 11.9

Planering av hösten 2018

Materialet från träffen 30.8 kan ses här nedan.

Planeringsmöte 30.8 2018

Digicirkel 2 21.5 2018

Under en eftermiddag ordnades vår andra digicirkel på Academill i Vasa. Representanter från fadderskolorna, tutorlärare, lärarstuderande och lärarutbildare var inbjudna. Ett trettiotal personer hade möjlighet att närvara och bidrog med goda diskussioner och kommentarer.

Under digicirkeln presenterades följande:

  • Pilotverksamheten på Vasa Övningsskola
  • Reflektion kring erfarenheter från SETT-mässan 2018
  • Smedsby-Böle skolas projekt kring europa vilket inkluderade ett besök till Experience Lab
  • Preliminära reflektioner från skolbesökens diskussioner enligt inlevelsemetoden
  • Förslag för nästa läsårs verksamhet

Vi tackar för alla kommentarer och frågor och med dessa som stöd fortsätter vi planeringen av nästa läsårs verksamhet inom projektet.

Nordisk lärarutbildningskonferens 2018

Projektet och preliminära resultat från ett delforskningsprojekt i samband med skolbesöken presenterades på den Nordiska Lärarutbildningskonferensen i Vasa. Vi tackar för bra kommentarer och fin diskussion. Samma resultat kommer att presenteras kortfattat även på nästa digicirkel.

Presentation på UKM:s blogg

Nyligen publicerades vårt inlägg på Utbildnings- och kulturministeriets blogg. Gå gärna in och bekanta er även med övrigt innehåll på bloggen.

Vi är på skolturné

Representanter för projektet har inlett en turné av skolbesök i de skolor vi samarbetar med. Bilder från besöken kommer att läggas upp här nedan. Vi siktar på att spela in avsnitt av Podcasten under besöken och dessa kommer att publiceras inom kort.

Reflektioner från digicirkel 1

Bothnia Learning Hub samlades till ett första samskapande event, en digicirkel, onsdagen 14.2.2018.

Digicirkeln innehöll presentationer av de medverkande fadderskolorna och goda modeller för digitaliseringsarbetet i skolorna. Modellerna lärarna visade gav såväl andra lärare som projektets representanter mycket idéer och tankar. Därefter vidtog arbete i workshops-form med tre teman:

1. Digitaliseringen och samhällets krav på skolan

2. Den digitala kompetensen -vilka utmaningar finns det för lärarna?

3. Vad har du/ni för visioner för den egna skolan?

Resultaten kan sammanfattas i en rad övergripande teman:


Skolan har...

En utmaning med att

Förbereda barn för en framtid, en anställningsbarhet med givna digitala kompetenser,

som vi inte känner till, men med de verktyg som vi har tillgång till idag

Då digitalisering öppnar upp för oändliga möjligheter (på gott och ont) är det viktigt att skolan kan agera från utgående sina behov och resurser

En medvetenhet om

Fragmentarisk information och aktiviteter på internet/sociala medier versus ork, koncentration och långsiktigt arbete i klassrummet

Barnen har en spontan upptäckandefärdighet i förhållande till digitala verktyg, men bör även lära sig en medveten användning. Lärararbetet går ut på att forska och lära sig tillsammans med eleverna

Behovet av färdigheter i källkritik och upphovsrätt, insikter i sekretess och integritet

Brister i IKT-infrastruktur och tillgång till apparatur

Brister i IT infrastruktur (nät som inte fungerar) och apparatur som har kort livslängd

Problem och höga praktiska trösklar (t.ex. iPads som måste bokas länge i förväg) minskar motivationen och får folk att återgå till traditionella metoder och undervisning

Behov av teknikpool/bank i och resurspersoner för att hantera tekniken i kommunerna


Kollegialitet och medskapande

Lärarna har olika förutsättningar och intresse för digitalisering. Utvecklingsarbetet måste individualiseras och anpassas till utgångsläget

Viktigt att fördela arbete och ansvar i kollegiet, både för att framskrida systematiskt men även för att pröva sig framåt och få misslyckas

Delningskulturen, inspirerande öppenhet i diskussioner om digitalisering fungerar väl på små skolor, i mindre kollegier


En vision om

Att digitala aktiviteter blir en naturlig del av verksamheten där fokuset läggs på lärandet och den egentliga apparaturen blir sekundär

Ett kollegialt utbyte av idéer och en gemensam linje framåt

En pool med digitala verktyg som kunde användas av kommunens skolor, lättillgänglig teknik

Att få konkreta modeller, ny input från projektet

Att få it-pedagoger till skolorna

Eleverna arbetar flippat och självständigt


Identifierade behov

Korta fortbildningar – workshops för att komma igång med teknik och appar

Möjlighet att dela med sig (lektionsplaner, digitaliseringserfarenheter) på ett enkelt sätt

Kommunala och regionala arenor för utbyta idéer och erfarenheter mellan skolor

Att enkelt uppdaterbara kommunala strategier och planer för digitalisering

Bättre kommunikation med kommunens IT-avdelningar (saknar pedagogiskt tänkande)


Tillsammans ska vi nu fundera på olika sätt att tackla dessa områden - eller delar av dem - inom ramen för det fortsatta arbetet i projektet Bothnia Learning Hub.


Kopia av Digicirkel 1 14.2. 2018

7.2 2018

Referensgruppen samlades till möte idag och diskuterade projektets struktur, planerade aktiviteter, kommunikation och nätverkande bl.a. Bra diskussioner!

På bilden nedan ses Torbjörn Sandén, Yvonne Backholm, Marica Ylinen, Ann-Sofi Härmälä-Braskén och Petri Salo.

Refgrupp 7.2.2018)
BLH Forskning.pdf

Reflektioner från Bett och Apple Leadership Summit 2018

Årets Bettmässa erbjöd på mycket matnyttigt rörande digitala verktyg i undervisningen. Anthony Salcito från Microsoft konstaterade i sitt Keynote att framtidens lärande kommer att fokusera på socioemotionella färdigheter och vara differentierad. Därtill kommer undervisningen att stödas och underlättas av Mixed Reality, Artificiell Intelligens och Quantum Computing. Vidare lyfter han upp att lärarnas kompetens i användandet av ny teknik i sin verksamhet kommer att vara av stort värde och kräver satsningar. Making-tankarna börjar synas allt mer tydligt och har hittat sin väg till klassrummen och utbudet av allehanda molntjänster för undervisningsbruk har ökat markant under de senaste åren. Dock dominerar de stora aktörerna Google och Microsoft fortsättningsvis.

På Apple Leadership Summit 2018 slogs man av Apples enhetliga och konsekventa framtidsvision för utbildningen. En vision där elevens egna iPad stöder elevens reflektion, är verktyg för skapande och dokumentation samt är portalen till elevens sociala liv utanför skolan. Elevgrupper från skolor runtom Europa presenterade sina kunskaper och sitt digitala arbetssätt och allting skedde i sann Apple-anda inklusive frekvent användande av ordet "amazing".

Över lag kan man se att de ledande visionerna för framtidens lärande under Bett-veckan går väl överens med LP2014 och för vår del i Norden och Finland handlar det mer om att ro hem skutan genom att välja de digitala arbetssätt som ger ett mervärde för elevens lärande. Till det krävs även en ständig ökad kompetens för lärarna i takt med nya satsningar på ny teknik. Det konstaterades under veckan att lärarens uppgift inte får vara tekniken utan bör vara pedagogiken och lärandet. Denna och dessa tankar spinner vi vidare på inom Bothnia Learning Hub.

Kick off! 20.11 2017


Nätverket inom Bothnia Learning Hub samlades för en kick off på Academill. Representanter från Närpes, Malax/Korsnäs, Korsholm, Vasa och Vörå var närvarande tillsammans med projektets planeringsgrupp. Projektets målsättningar och genomförande diskuterades och nu skall kommunerna utse en fadderskola per kommun.

Vi tackar alla delaktiga för givande diskussion och ser fram emot samarbetet!


Webbversion Ref.grupp och kommunrepresentanter 20.11 2017

Referensgruppen och operativa gruppen möttes 13.10.2017

Planeringen fortsätter och operativa gruppen redogjorde för läget för referensgruppen. Presentationen från mötet kan ses nedan.

Kopia av BLH presentation.pptx

Planering pågår - 11.10.2017

Bothnia Learning Hub (BLH) startade den första september och är nu inne i en intensiv planeringsfas. En operativ arbetsgrupp är tillsatt och fredagen 13.10. träffas projektets referensgrupp för första gången.