Koncept

Som ett resultat av spetsprojektet Bothnia Learning Hub har tre koncepthelheter tagits fram. De presenteras här med hjälp av en kort introducerande video och en förklarande presentation. I slutet av varje presentation ser du kontaktpersonerna för koncepten.

Samskapande

Koncept Samskapande

Kursverksamhet

Koncept Kursverksamhet

Experimentell verksamhet

Koncept Experimentell verksamhet