Medietanken 2019

Projektets slutseminarium - Medietanken 2019 - hölls 21.11.2019 på Åbo Akademi i Vasa och riktade sig till lärare, lärarutbildare, lärarstuderande, bildningsdirektörer, rektorer samt alla som berörs av lärande och digitalisering.

#medietanken2019

Dagen bestod av två keynotes, dialoggrupper och en stor mängd nätverkande. Den första eynoten drogs av Bella Funck som tangerade teman kring den lärande organisationen. Dialoggruppernas innehåll bestod till stor del av lokala lärare, universitetsrepresentanter och projektmedlemmar som dels bidrog med nya tankar samt ledde deltagarnas diskussioner kring dessa.

Deltagarna kunde välja mellan 12 olika dialoggrupper (se nedan) i två omgångar. Inledningen skötte professor Petri Salo som tangerade samskapandeaspekten ur projektets synvinkel. Dagens andra Keynote drogs av Kristina Alexanderson från Svenska Internetstiftelsen kring framtidens lärande. Dagen avslutades med en hälsning från undervisningsrådet Armi Mikkola från Undervisnings- och kulturministeriet.

Multitronic Pro ställde ut i foajén samt sponsorerade eftermiddagskaffet åt deltagarna. Dagen finansierades av Bothnia Learning Hub och Aktia-stiftelsen. Bilder från Vilja Media.

Från arrangörernas sida vill vi rikta ett stort tack till alla som var med och skapade denna fina dag i utvecklingens tecken. Dialoggruppernas dragare har fått väldigt fin respons för sitt bidrag och likaså våra keynotes. Ett ännu större tack till alla som hade möjlighet att delta och bidra till diskussionerna.

Program

09:00 – 09:30 Registrering och kaffe i foajén

09:30 – 10:10 Välkomstord samt inledning av professor Petri Salo (Bothnia Learning Hub)

10:10 – 11:00 Keynote: Bella Funck

11:15 – 12:15 Dialoggrupp 1

12:15 – 13:15 Lunch (på egen bekostnad)

13:15 – 14:15 Dialoggrupp 2

14:15 – 14:45 Kaffe i foajén

14:45 – 15:30 Keynote: Kristina Alexanderson

15:30 – 15:45 Avslutningsord av Undervisnings- och kulturministeriet

Keynote 1 - Bella Funck

Hur skapar vi en organisation/skola som är i konstant samarbete, experimenterande och lärande?

Bella Funck hjälper utbildare, skolor och organisationer att modernisera sitt lärande. Tidigare jobbade hon i åtta år på progressiva Hyper Island, som ledningsgruppsmedlem och global utvecklingschef, där hon drev kultur, pedagogik och produktutveckling, samt faciliterade utbildningar och digital transformationsresor för studenter och bolag över hela världen. Bella är i grunden utbildad digital designer/kommunikatör och var bland annat en i startup-teamet för Stardoll. Hon har även utbildat sig till coach, handledare och ledare.

Keynote 2 - Kristina Alexanderson

Vår andra keynote talare är Kristina Alexanderson från svenska Internetstiftelsen. Hon är ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar och en av Sveriges ledande experter på arbetet med digital kompetens i skolan. Hon har hjälpt skolor och lärare att komma igång med digital kompetens i över 10 år – tidigare med skoltävlingen Webbstjärnan och just nu bland annat genom Internetstiftelsens lärresurs Digitala lektioner, föreläsningar och utbildningar.

Kristina brinner för att alla barn ska bli kunniga och medvetna internetanvändare och är författare till boken ”Källkritik på internet”. Hennes gedigna erfarenhet och entusiasmerande sätt har gjort henne till en flitigt anlitad och mycket uppskattad föreläsare.

Dialoggrupp 1 - Den sociala humanoida roboten Pepper i klassrum

Med avstamp i lärdomarna från projektet Bothnia Learning Hub och de lektioner som utförts med roboten Pepper i sju klasser kommer dialogföreläsningen att fokusera på förutsättningar, genomförande och lärdomar av att hålla en lektion tillsammans med Pepper.

 • Dialoggruppsledare: Susanne Hägglund, Experience Lab
 • Målgrupp: Lärare, studerande och lärarutbildare

Dialoggrupp 2 - Samskapande arbetsmetoder

Ett av huvudmålen för projektet Bothnia Learning Hub har varit att granska och utveckla former för samskapande arbetsmetoder i en digital kontext för en gemensam och jämlik skolutveckling. Samskapande har skett på flera olika nivåer och med olika aktörer. Under dialoggruppen presenteras och diskuteras koncept kring samskapande arbetsmetoder.

 • Dialoggruppsledare: Camilla Forsberg & Petri Salo, Åbo Akademi
 • Målgrupp: Dialoggruppen lämpar sig för er som vill vara med och forma vårt framtida pedagogiska ledarskap

Dialoggrupp 3 - Google Suite i skolans verksamhetskultur

Google- verktygen i skolvardagen. Så mycket mer än att googla fram fakta. Delade Drive-mappar och kalendrar för personalen. Delade uppgifter och kamratrespons i Google Classroom. Självutvärderingar och anmälningar i Google formulär. Delade scheman i Google kalkyl. Delade fotomappar i Google foto. Snabba anteckningar i Keep. Allt på ett ställe. Tillgänglig för alla med nät oberoende av hurudan dator, surfplatta, telefon du använder. Kräver inga dyra licenser. Vilka är nackdelarna? Farhågor? När börjar Google ta betalt för sina tjänster? Vad händer med molnlagringen? Hur göra när nätet ligger nere? Vad använda för lägre årskurser?

 • Dialoggruppsledare: Anette Hjerpe och Anna Nylund, Smedsby-Böle skola

Dialoggrupp 4 - It's rocket science

För att uppmärksamma 50-årsjubileet av den första månlandningen har Högstadiet och Gymnasiet i Petalax arrangerat ett ämnes- och stadieövergripande läroprojekt. Inom det tvärvetenskapliga projektets ramar har lärare och elever samarbetat kring olika ämneskombinationer med koppling till rymdforskning. Projektet har innefattat klubbtimmar vid grundskolan, tillämpade gymnasiekurser och temaresor.

 • Dialoggruppsledare: Henrik Smulter, Anton Lindholm & André Forsman, Apollo projektet
 • Målgrupp: Föreläsningen riktar sig till personer inom utbildningssektorn som vill höra om erfarenheter från ämnesövergripande och stadieövergripande större projekt samt fenomenbaserat lärande.

Dialoggrupp 5 - Didaktik i digitala lärmiljöer

Undervisning i digitala lärmiljöer diskuteras med särskilt fokus på att hur lärare kan stärka sociala relationer i hybrida och virtuella lärmiljöer. Åkerfeldt, Hilli och Eriksson är med i projektet Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr- och distansundervisning. Hilli och Eronen är med i projektet Higher Education Learning Lab (HELLA).

Dialoggruppsledare:

 • Anna Åkerfeldt, Stockholms universitet
 • Sanna Eronen, Vasa universitet
 • Charlotta Hilli, Åbo Akademi
 • Kent Eriksson, Åbo Akademi

Dialoggrupp 6 - Fakta eller fiktion - att hitta rätt i mediedjungeln

Medieanvändningen har förändrats, informationen har blivit spretig och ansvaret för att tolka information rätt finns mer och mer hos publiken. Trovärdig media och läskunniga väljare är fundamentet för en fungerande demokrati. Då mediefältet är brokigt ställs allt större krav på medborgarnas medieläskunnighet. Medieläskunndighet handlar om att veta vad som är fakta och vad som är åsikter. Då kan man skydda sig mot strunt, propaganda och försök till informationspåverkan. Under den här workshopen går vi igenom fallgroparna och får handfasta råd för att lära oss undvika dem.

 • Dialoggruppsledare: Heidi Finnilä - Nyhetsskolan, Svenska Yle

Dialoggrupp 7 - Makerverkstan

De senaste åren har skolvärlden intresserat sig för den amerikanska maker-rörelsen och making. Många skolor har till och med byggt upp sk. ”Makerspaces”, utrymmen som utrustas med bland annat 3D-printrar, laserskärare och programmerbara robotar.

Making handlar om att kombinera traditionella och moderna material, tekniker och teknologier. Digitala verktyg nyttjas för kreativt skapande, samarbete och öppet delande av idéer på ett sätt som var omöjligt ännu för några år sedan.

Samtidigt har det traditionella läroämnet slöjd innehållsmässiga förutsättningar för att erbjuda elever undervisning i både traditionella och digitala arbetsmetoder. I dialoggruppen diskuteras förhållandet mellan making och slöjd. Vilken plats kan making ha i våra skolor och vad kan slöjden lära sig av maker-rörelsen?

 • Dialoggruppsledare: Kasper Hiltunen, Vasa övningsskola

Dialoggrupp 8 - Digital dokumentation som ett mervärde för elevens/barnets utveckling

Digital dokumentation kan stöda den pedagogiska dokumentationen och synliggöra lärandet för eleven/barnet, vårdnadshavarna och pedagogen. Exempel och övningar med hjälp av verktyget Seesaw, ett enkelt verktyg där eleven/barnet själva kan vara delaktiga i dokumentationen.

 • Dialoggruppsledare: Anna Wulff, Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi
 • Målgrupp: Pedagoger från småbarnspedagogiken till årskurs 3. Vi ser fram emot en stadieöverskridande diskussion kring hur vi dokumenterar lärandeprocessen.

Dialoggrupp 9 - Kollegialt lärande, vad krävs för att lyckas?

Ett av skolvärldens heta modeord för tillfället är kollegialt lärande, med närmare 200 000 träffar i en webbsökning. Det är en kvalitetsutvecklande process där kolleger samarbetar eller samtalar på ett strukturerat sätt för att tillägna sig kunskap och färdigheter. Men vilka är grundstenarna i det kollegiala lärandet för att skolan skall uppnå sitt mål?

 • Dialoggruppsledare: Utbildningsplaneraren och klassläraren Rolle Träskelin delar med sig av erfarenheter från den egna skolans kollegiala lärande och tillsammans diskuterar vi kring deltagarnas tidigare erfarenheter av kollegialt lärande.
 • Målgrupp: Rektorer, ledningsgrupper, ledarskapsintresserade lärare

Dialoggrupp 10 - Tutorlärarutbildning - ny i rollen som tutor!

Dialoggruppen är ämnad för nyblivna tutorlärare. Tutorrollen diskuteras och bollas mot erfarenheter från de senaste årens tutorlärarverksamhet i grundskolan. Tutorlärare får stöd i sitt specifika uppdrag och har möjlighet att diskutera med andra tutorlärare.

 • Dialoggrupsledare: Björn Kronholm, tutorkoodinator för Jakobstadsnejdens tutornätverk.
 • Målgrupp: Nyblivna tutorlärare som deltar i utbildningen Tutorlärare - skolutveckling tillsammans uppmanas särskilt att delta i denna dialoggrupp.

Dialoggrupp 11 - Innovation – hur främja och handleda?

Frågor som rör innovativ kompetens och utvärderingen av densamma smyger sig in i utbildningsdiskursen. Vilken potential finns t.ex. hos ämnesövergripande pedagogik i mötet med framtidens kompetenskrav?

 • Dialoggruppledare: Anders Fransen & Mårten Björkgren. Projektet IDEMO https://idemoproject.home.blog

Dialoggrupp 12 - VR i undervisningen

Digitala metoder och virtuell verklighet som verktyg i undervisningen – fördelar och nackdelar utgående från ämnet slöjd

 • Dialoggruppsledare: Joachim Högväg, Experience Lab, Åbo Akademi