Avoin Automaatio ry -yhdistys jakaa tietoa talotekniikan avoimuudesta

Yhdistys syntyi tarpeesta luoda avoin yhteisö, jonka tavoitteena on edistää talotekniikkaan liittyvän automaation osaamisen kasvua. Yhdistys toimii laajemman integraation puolestapuhujana.

Ei aseteta vastakkain järjestelmiä, vaan etsitään ja tuodaan julki järjestelmien mahdollisimman laajaa yhteistoiminnallisuutta ja niiden välisiä rajapintoja.

Yhdistys pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan siihen, että alan yhteistä foorumia kehitetään paremmin kaikkien osapuolten toiminnan koordinoimiseen yhteisen esiintymiseen.

Yhdistys on perustettu 30.11.2000. Nykyinen nimi ja säännöt yhdistykselle hyväksyttiin 16.01.2009.

Yhdistyksen hallitus 2019 -2020:

Kari Kallioharju, puheenjohtaja

Kalevi Härkönen, varapuheenjohtaja

Saul Wiinamäki, sihteeri

Veijo Piikkilä, rahastonhoitaja

Harri Liukku

Lasse Mäkinen

Jukka Riikkula

Toivo Sahlstén

Aki Kalajainen, varajäsen

Johan Stigzelius, varajäsen

Pentti Härkönen STUL:n edustaja