Avoin Automaatio ry -yhdistys jakaa tietoa talotekniikan avoimuudesta

Yhdistys syntyi tarpeesta luoda avoin yhteisö, jonka tavoitteena on edistää talotekniikkaan liittyvän automaation osaamisen kasvua. Yhdistys toimii laajemman integraation puolestapuhujana.

Ei aseteta vastakkain järjestelmiä, vaan etsitään ja tuodaan julki järjestelmien mahdollisimman laajaa yhteistoiminnallisuutta ja niiden välisiä rajapintoja.

Yhdistys pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan siihen, että alan yhteistä foorumia kehitetään paremmin kaikkien osapuolten toiminnan koordinoimiseen yhteisen esiintymiseen.

Yhdistys on perustettu 30.11.2000. Nykyinen nimi ja säännöt yhdistykselle hyväksyttiin 16.01.2009.

Yhdistyksen hallitus 2021 -2022:

Lasse Mäkinen, puheenjohtaja

Kalevi Härkönen, varapuheenjohtaja

Kari Kallioharju, sihteeri

Saul Wiinamäki, rahastonhoitaja

Veijo Piikkilä

Aki Kalajainen

Harri Liukku

Jukka Riikkula

Toivo Sahlstén, varajäsen

Johan Stigzelius, varajäsen

Pentti Härkönen STUL:n edustaja