Yhteistoiminnallisuus (interoperability) tarkoittaa talotekniikassa sitä, että saman protokollan mukaiset eri laitteet tai järjestelmät voivat vaihtaa keskenään tietoja ja suorittaa toimintoja toistensa antamien tietojen perusteella valmistajasta riippumatta. Yhteistoiminnallisuudella tarkoitetaan, että eri laitevalmistajien tuotteita ja niiden palveluja voidaan käyttää joustavasti samassa järjestelmässä.

Integrointi on puolestaan kahden tai useamman erillisen kokonaisuuden yhdistämistä siten, että saadaan aikaan täysin uusi kokonaisuus esimerkiksi läsnäoloilmaisin voi palvella sekä LVI- että valaistusjäjestelmää sekä kulunvalvontaa. Sillä voidaan ohjata myös vaikka siivouspalveluja. Integraation tarkoitus on yhdistää kiinteistöautomaatio fyysisesti ja toiminnallisesti yhdeksi verkoksi.

Järjestelmien yhteistoiminnallisuus saavutetaan kuitenkin järjestelmäintegraation avulla, jolloin eri järjestelmissä tarvittavat yhtesiet tiedot ovat käytettävissä yhdenmukaisina ja ajantsaisina kaikissa niitä tarvittavisssa järjestemissä.

Integraatio tähtääkin ohjelmistoarkkitehtuurien yksinkertaistamiseen ja uudelleenkäytettäviin laite- ja ohjelmistokomponentteihin. Integraatiolla ja yhtsitoiminnallisuudella on siis sama päämäärä, mutta ne kuvaavat eri näkökulmia tarvittavasta järjestelmäkehityksestä.