Integraatio

Tämän päivän kiinteistöautomaatiojärjestelmissä on tarve yhdistää kiinteistön eri automaatiojärjestelmät yhtenäiseksi toiminnaksi, jolloin niitä on mahdollista hallinnoida vaikka yhdellä käyttöliittymällä. Tämä integraation mahdollistaa hallinnoida järjestelmiä järkevästi ja samalla vähentää kustannuksia, lisätä turvallisuutta, parantaa hälytysten vasteaika ja saavutetaan nykyistä parempi energiatehokkuus.

Laitteistojen hallinta tänään edellyttää kykyä integroida olemassa olevaan kiinteistöön automaatiojärjestelmät yhdeksi yhtenäiseksi operatiiviseksi toiminnaksi. Antaa mahdollisuuden seurannan pohjalta tarvittaessa tehdä kriittisiä päätöksiä, joilla on merkittävä vaikutus sekä hallittaessa energiakustannuksia sekä seurattaessa ja valvottaessa turvallisuutta. Jotta laitteistojen hallinta on tehokkaampaa, niissä on kyettävä analysoimaan eri tietolähteistä saatavaa suorituksien tilannetietoa koko laitoksesta. Lisäksi tarvitaan järjestelmä, joka pystyy tarjoamaan yhteistyötä visualisointiin, hälytysten hallintaan, suunnitteluun, raportointiin ja analysoimaan eri toimintoja.


Kun tarkastellaan tämän päivän rakennuksen eri automaatiojärjestelmiä, on se sitten toimistorakennus tai muu rakennus on niissä erilaisia järjestelmiä, kuten valaistus, hissi, lämmitys, jäähdytys, palohälytys, kulunvalvonta ja LVI valvontajärjestelmät. Nämä kaikki viestivät eri verkkojen avulla ja käyttävät eri protokollia (BACnet, Modbus, KNX, JCI N1, SNMP, LonWorks ja OPC). Kun saadaan nämä järjestelmät liitettyä yhteen llisätään toiminnan kehittämistä ja entistä energiatehokkaampaan ratkaisuun sekä pienennetään hiilijalanjälkeä optimoiden samalla energiankulutusta. Integroitu ratkaisu voi auttaa yrityksiä saavuttamaan LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) standardit käyttöön "Green Building" rakennuksissa.


Kun tarkastellaan integroitua sovellusta, joitakin keskeisiä elementtejä löytyy ja niitä ovat:


Web-pohjainen liitäntä

Kyky tarkastella ja hallita rakennuksen toimintoja web-selaimen avulla yksinkertaisilla päätteillä ja mobiililaitteilla, on nykyajan kiinteistöpäällikön toiminta-alusta, joka skaalautuu helposti kuin operaatioiden määrä kasvaa ja tarve jakaa tietoa ihmisten keskuudessa lisääntyy. Kun tarkastellaan sovelluksia jotka on mahdollista julkaista Web:ssä, on tärkeää tietää, miten sivut julkaistaan. Onko se erillinen sovellus, johon täytyy rakentaa näkymä tai onko se verkkojulkaisu johon on helppoa vetää ja pudottamaa tarvittavat elementit.


Avoin tiedonvälitys

Yksi keskeisistä tekijöistä takana integroidun talotekniikan ratkaisu on kyky tarjota avointa tiedon välitystä. Nykypäivän kiinteistöissä on useita protokollia, kuten BACnet, Modbus, SNMP, LonWorks, KNX ja OPC kaikki toimivat omina järjestelminään ja laitteistoina. Integroitu talotekniikka ratkaisu ottaa hallintaansa kaikki nämä eri protokollat poistaen erilliset operointimenetelmät ja hallintalaitteet ja mahdollistaa avoimen kommunikoinnin kaikille kiinteistön toimilaitteille ja antureille.

Avoimetkaan protokollat eivät kuitenkaan välttämättä takaa avoimuutta ja yhteentoimivuutta. On myös ymmärrettävä, että integroiduissa ja yhdessä toimivissa järjestelmissä on eronsa.

Raportointi, sekä standardointi ja soveltaminen

Mahdollisuus muuttaa nopeasti asetuksia, käyttää ja lajitella tarkkoja raportteja kerättyjen tietojen pohjalta on yhtä tärkeää kuin kerätty tieto. Raportit, kuten energian kulutuksen kaikista kiinteistön automaatiojärjestelmiin liitetyistä toiminnoista auttaa analysoimaan niistä mahdollisuuksista joilla energiaa voidaan säästää. Erittäin tärkeää raportoinnin kriteereitä tarkasteltaessa integroitua ratkaisu on kyky luoda out-of-the-box raportit. Näitä raporttimalleja voidaan helposti muuttaa sopivaksi kiinteistöön tai ympäristöön ja usein muokata LEED sertifiointiprosessin mukaan.


Kokoonpano ympäristö

Kun määritellään graafinen käyttöliittymää integroituun talotekniikan järjestelmään, on parasta käyttää valmiiksi rakennettuja symboleja. Tämä säästää aikaa ja kehittämisen kustannuksia sekä antaa toimijoille järjestelmän yhdenmukaisen ulkoasun. On myös tärkeää kiinnittää huomiota värien valintaan määriteltäessä hälytyksistä yhteenvetoja ja trendinäkymiä. Halutaan varmistaa, että asiat voidaan nopeasti tunnistaa heti niiden esiintyessä.

Toiminta ja hallintonäkymät

On olemassa kaksi perus näkymää, joita käytetään integroitujen talotekniikan järjestelmien yhteydessä, aikatapahtumat ja navigointi. Ensimmäinen on puumainen navigointi näkymä, jossa tiedot on jäsennetty puumaiseen rakenteeseen, joka mahdollistaa nopean pääsyn eri toiminteisiin. Toinen näkymä on enemmän yleinen visualisointi joka esittää todelliset anturit, jäähdyttimet, kattilat jne. sekä niiden arvot nykytilasta. Visualisointi mielestä on hyvä tapa kouluttaa huolto henkilökohtainen, vaikka puu navigointi sopii kokeneelle toimijalle, joka haluavat nopeasti saada tietoja.

Kiinteistön integroidun ohjausjärjestelmän rooli kestävässä kehityksessä

Kiinteistöautomaatiojärjestelmät ovat merkittävässä roolissa kestävässä kehityksessä, mutta tiedon tehokas hallita kiintesitössä on hajallaan eri valvontajärjestelmissä. Integroitu kiinteistöautomaatiojärjestelmä voi toimia kestävän kehityksen foorumina tehden kiinteistöstä tehokkaampia. Käytännössä:

  • Vähentää yleistä hiilijalanjälkeä
  • Visualisoi ja hallitsee energiankulutusta reaaliajassa
  • Optimoi ja aikaohjaa ilmanvaihtoa, lämmitystä ja valaistusta sekä kulunvalvontaa