POHDINTOJA

Kiinteistöautomaatio on kiinteistön käytöstä vastaavan organisaation keskeinen työkalu.

Rakennusautomaatiojärjestelmällä ohjataan ja valvotaan kiinteistön talotekniikkaan toimintaa niin, että, asetetut työskentelyolosuhteet saavutetaan mahdollisimman pienellä energian kulutuksella.