Nykyisin kiinteistöautomaatiossa käytetään langattomia kytkimiä, termostaatteja, antureja yms. Integraatio eri automaatiojärjestelmien välillä on ollut epätäydellistä ja tämä on koskenut etenkin langallisia ja langattomia järjestelmiä. Keskitetyn kontrollin saavuttamiseksi on langallisten ja langattomien laitteiden oltava integroituja yksittäisen järjestelmän sisällä. Kuitenkin täydellinen kiintesitöautomaatio vaatii useiden langallisten laitteiden käyttöä.

Kiintesitöautomaatio on laajenevassa määrin suuntautunut langattomiin järjestelmiin. Ne eivät kuitenkaan voi ratkaista kaikkia tarpeita joten rinnalle tarvitaan jatkossakin langallista teknologiaa, joten langallisuuden ja langattomuuden yhdistäminen tulee olemaan se suunta johon pyritään.

Tutustu Sähköinfo Oy:n ST-korttiin 701.57 Johdottomien tiedonsiirtoverkkojen hyödyntäminen rakennusautomaatiossa.