Avoin automaatio kiinteistöautomaatiossa?

Kiinteistöautomaatiossa avoimuus tarkoittaa sitä, että kukaan ei omista tekniikkaa, eikä peri tekijänoikeusmaksuja. Tiedonsiirtoprotokollat ovat tunnettuja, avoimia ja kaikkien käytettävissä.

Avoimuus tarkoittaa myös sitä, että tekniikka ei ole salaista. Avoimet järjestelmät eivät sido suunnittelijoita eivätkä urakoitsijoita vain yhden toimittajan toteutukseen, vaan antavat mahdollisuuden vapaasti valita laite- ja järjestelmätoimittajat.

Avoimuus tarkoittaa myös sitä, että järjestelmä/toiminne tai jokin sen osa on mahdollista integroida toisiin ympäristöihin.