Tools

We startten met het samenleggen van wat kaders rond beleidsparticipatie en hadden veertien interviews met ambtenaren, planners en middenveldpartners. Daarnaast werd een brede denktank betrokken, die aan de slag ging met dat materiaal vanuit de grote vragen: 'Hoe kunnen we beleidsparticipatie van kinderen en jongeren in planning en ontwerp mainstreamen?', 'Welke drempels en succesfactoren zijn er voor beleidsparticipatie van jeugd?' en 'Welke ondersteuning hebben verschillende actoren om beleidsparticipatie in hun werking te integreren en verankeren?'


De integratie-oefening leidde tot een relatief compacte visie op wat jeugdvriendelijke participatie in de context van planning en ontwerp betekent. Daarnaast werd het proces van een plannings- en ontwerpproject in een tijdlijn gegoten - een gesprekstool die sterk gesmaakt werd en bij elk gesprek verder vorm kreeg.

Beide 'producten' werden verder verfijnd en aangevuld met het materiaal uit de interviews. De rest van het materiaal leidde tot een onderzoeksrapport en een overzicht van de geleerde lessen.