It takes a child

to raise a village

Waarom dit project?

Kinderen en jongeren vormen een kwart tot een derde van de bevolking, hebben een eigen ervaringskennis en zijn op jonge leeftijd sterk gebonden aan hun buurt of onmiddellijke omgeving. Hun onbevangenheid, hun open kijk en hun inventiviteit zijn belangrijke sterktes voor een buurt of gemeente. Ze zorgen immers voor nieuwe perspectieven en de jonge inwoners slagen er vaak ook in om perspectieven én groepen te verbinden.

En toch vergeten we als volwassenen, als professionals en als beleidsmakers vaak hoe belangrijk kinderen en jongeren zijn voor ons werk.

Het is hoog tijd om kinderen en jongeren mee(r) aan het stuur te zetten van beleidsprocessen. Bataljong en Kind & Samenleving verkennen vanuit het Netwerk Jeugdvriendelijk wat jeugdvriendelijke kwalitatieve participatie in planning en ontwerp precies inhoudt, hoe dat vorm krijgt in zo'n proces én wat de succes- en faalfactoren zijn voor verschillende stakeholders.

We startten met het samenleggen van kaders rond beleidsparticipatie en hadden veertien interviews met ambtenaren, planners en middenveldpartners. Daarnaast werd een brede denktank betrokken, die aan de slag ging met dat materiaal vanuit de grote vragen: 'Hoe kunnen we beleidsparticipatie van kinderen en jongeren in planning en ontwerp mainstreamen?', 'Wat zijn de drempels en succesfactoren voor jeugdparticipatie?' en 'Welke ondersteuning hebben verschillende actoren nodig om beleidsparticipatie in hun werking te integreren en verankeren?'


De integratie-oefening leidde tot een relatief compacte visie op wat jeugdvriendelijke participatie in de context van planning en ontwerp betekent. Daarnaast werd het proces van een plannings- en ontwerpproject in een tijdlijn gegoten - een gesprekstool die sterk gesmaakt werd en bij elk gesprek verder vorm kreeg.

Beide informatieproducten werden verder verfijnd en aangevuld met het materiaal uit de interviews. De rest van het materiaal leidde tot een overzicht van de geleerde lessen.

Denktank

Toen het Departement Cultuur, Jeugd en Media de vraag stelde aan het Netwerk om rond dit thema aan de slag te gaan, merkten we heel snel dat er al heel wat expertise rond het thema in het Netwerk aanwezig is. Dit zorgde voor een dubbele beweging.

 • De vraagstelling verschoof van de vraag 'hoe zetten we kwalitatieve participatie op?' naar 'hoe komt het dat, ondanks al die expertise, kwaliteitsvolle en jeugdvriendelijke participatie nog geen automatisme, nog geen evidentie is bij planning en ontwerp?'

 • Bataljong en Kind & Samenleving kregen de lead over het project, maar met de duidelijke opdracht om hier een gedeeld verhaal van te maken. Er werd daarom van bij de start van het projectidee gewerkt met een denktank, die in de loop van het traject groeide. Er werd daarom ook gekozen om voor een groot deel onder de vlag van het Netwerk Jeugdvriendelijk te varen - zo benadrukken we het belang van de verbinding van expertise en kunnen we aansluiten op de basisfilosofie van kind- en jeugdvriendelijkheid.

Betrokken in de denktank waren...

 • eCO-CITY - HOGENT

 • Kenniscentrum Kinderrechten

 • Schakel - Stichting Lodewijk De Raet

 • De Ambrassade

 • Uit De Marge

 • JES vzw

 • Stad Gent

 • Stad Turnhout

 • Endeavour

 • SAAMO Oost-Vlaanderen

 • FRIS in 't Landschap

 • Steunpunt Publieke Ruimte

Sommigen waren van bij de start betrokken, anderen pikten onderweg in. Maar elk van de partners zijn we erkentelijk voor de inbreng. Het is immers die inbreng die voor een andere blik op de vragen en data heeft gezorgd, die nieuwe onderlinge dialoog op gang gebracht heeft én die ervoor gezorgd heeft dat we op zoek zijn naar een manier om de dialoog te laten voortduren.


Interviews

We hebben onze inzichten niet enkel uit bestaande kaders en uit de input van de denktank gehaald. We hebben veertien semi-gestructureerde interviews uitgevoerd in een diversiteit aan contexten en achtergronden.

Van een kleine gemeente over een provinciale planningsdienst tot ontwerpbureaus die gepokt en gemazeld zijn door participatie. We anonimiseerden de geïnterviewden en hun praktijken, zodat we hun ervaringen konden meenemen in het werk van de Denktank.