Hva er Speiding?

Speiding er friluftsliv året rundt og opplevelser sammen med andre. Speiding er samarbeid om oppgaver, og speiding er vennskap som oppstår og utvikles underveis - også på tvers av landegrenser. For speiding foregår over hele verden og er en internasjonal bevegelse med ca. 38 millioner medlemmer i mer enn 150 land. Speiding handler om å engasjere seg for andre enn seg selv, både for dem du har rundt deg og for mennesker du ikke kjenner.

Du kan være speider nesten hele livet, og i løpet av speidertiden gjør du da naturligvis masse forskjellig. Men sentralt i det å være speider i Norge står friluftsliv, vennskap, samarbeid og opplevelser.

Hva er det som gjør oss unike?

Friluftsliv er viktig for oss speidere, men speiding er ikke en ren friluftsaktivitet. Vi bruker friluftsliv som en metode og naturen som en arena for læring og opplevelser. Speiding består av mange elementer, og det er kombinasjonen av disse som bidrar til å gjøre den til verdens største barne- og ungdomsorganisasjon. Blant disse elementene er: vennskap og samarbeid, lek og fantasi, tilhørighet og ansvar, medbestemmelse og engasjement, opplevelser og utfordringer, kunnskap og ferdigheter.

Alt dette kommer til uttrykk gjennom speidernes verdigrunnlag, treningsprogram og ikke minst speidermetoden. Det er det som skiller speiderbevegelsen fra alle de andre. Flere organisasjoner bedriver noen av de samme aktivitetene som speideren. Men det er altså bredden, metoden, og hvordan vi gjør tingene, som skiller oss fra alle de andre.

Selv om det er speidermetoden som gjør speiderbevegelsen unik, er det fortsatt viktig for oss speiderledere å huske at det finnes et mål med alle aktivitetene og det arbeidet som vi gjør. Speideren utvikler selvstendige og ansvarsbevisste mennesker for at de skal kunne bidra aktivt til å gjøre vår verden litt bedre.

Mange gode grunner til å være speider

Grunnene til å drive speiding er mange: Ha det gøy, være ute i naturen, være sammen med gode venner og få nye venner, utfordre seg selv, lære og oppleve noe nytt og spennende, reise på leir og mye mer. Men formålet med speiding er å utvikle selvstendighet og ansvarsbevissthet hos barn, unge og voksne.


Dersom du har flere spørsmål om speideren kan du se vår liste av ofte stilte spørsmål her.