Enheter

Siden speideren er åpen for et så vidt alderspenn er det veldig forståelig å dele de opp i grupper.

Bever: 6-7 år eller 1-2 klasse

Flokk: 8-9 år eller 3-4 klasse

Tropp: 10-16 år eller 5-10 klasse

Rover: 16 år og oppover eller 1.vgt. og oppover

I 16. Bergen Speidergruppe driver vi Flokk, Tropp, og Rover aktiviteter. Bever er dessverre ikke aktiv.