Flokk

Flokken er småspeidernes arbeidsenhet. Flokken er for 8-9-åringer (barn i 3.-4. klassetrinn), og småspeidertiden strekker seg over to år.

I noen grupper, spesielt de som bruker jungelrammen, brukes fortsatt det gamle navnet «ulvunger». Nedenfor finner du hovedtrekkene og prinsippene for småspeiderarbeidet samt oversikt over speiderprogrammet for flokken og hjelpemidlene som finnes.

Mål med arbeidet

Gjennom arbeidet med småspeiderprogrammet skal den enkelte speider:

  • Få trening i å samarbeide med andre
  • Utvikle ansvarsfølelse og lære og ta ansvar for seg selv
  • Utvikle nysgjerrighet og positive holdninger til læring
  • Bli kjent med og utvikle omsorg og ansvar for naturen
  • Bli kjent med og utvikle ansvar for nærmiljøet
  • Bli kjent med speidingens verdigrunnlag
  • Få trening i å løse en oppgave sammen med andre2017 - Høst (Flokk)

I 16.Bergen har flokken møter Torsdager klokken 17:30-18:45. Møtene er i skogen på Nattlandsfjellet, oppmøte sted vist på kartet.

Siden møtene blir ute så barna huske å kle seg etter været!