Tropp

Troppen er speidernes arbeidsenhet. Speiderne er vanligvis speidere i aldersgruppen 5.-10. klasse. Dette er en tid hvor speiderne utvikler seg veldig mye og det er viktig å gi speiderne en utvikling gjennom progresjon i aktiviteter. Treningsprogrammet for troppen er derfor delt i to - et stifinner-program for 5.-7. klasse og et vandrerprogram for 8.-10. klasse.

Ordet vandrer refererer til at denne aldersgruppen er klar til å foreta en mer selvstendig vandring langs speiderveien, klar til å finne egne interesseområder og løsninger, utforske og ta initiativ til og ansvar for egen læring.

Vi har møter hver onsdag i Slettebakken kirke fra 17:30-19:00.

Dersom du vil prøve å være med på et møte er det bare å kontakte Troppsleder.


Her er et bilde som anviser hvor merker skal på speiderskjorten.

2018 - Høst (Tropp)