om Lederne

Lederrollen

Hver gren har tilknyttet voksne ledere. Der vil være en grenleder og måske en grenassistent, ligesom vi bestræber os på at tilbyde hjælpeassistent roller til de store spejdere, som en del af deres lederuddannelse.

I overensstemmelse med Spejdermetoden, bliver de voksne lederes rolle mindre og mindre i takt med, at spejdernes alder stiger.

Alle vores voksne ledere er frivillige og ulønnede. De bruger deres fritid og ferie på spejderarbejde, fordi de brænder for det.

Vi indsamler årligt børneattester på alle ledere og spejdere, der er fyldt 15 år.


Vil du gerne være leder?

Vi har altid plads til nye kræfter. Så uanset om du har spejdererfaring eller ej, er du meget velkommen til at deltage aktivt i gruppen, måske som "føl" hos en mere erfaren leder. Vi sørger for oplæring og uddannelse.


Spejdermetoden er spejdernes pædagogik og består af 8 principper:

Learning by doing: Spejderen lærer bedst nye færdigheder ved at prøve tingene selv.

Det fremadskridende program: Der tages udgangspunkt i den enkelte spejders udvikling. Aktiviteter skal altid være tilpasset spejderens niveau og gradvist stige i sværhedsgrad.

Spejderlov og –løfte: Spejderloven er det ideal, den enkelte spejder vælger at sætte for sig selv i fællesskabet med andre. Løftet er en bekræftelse af spejderens ønske om at efterleve spejderloven. Til bævere og ulveunger bruges en en enklere formulering af loven og løftet.

Fantasirammer: Når man bygger en aktivitet op omkring en historie og skaber et univers, kan det gøre opgaven sjovere og skabe mening med arbejdet.

Patruljesystemet: Den enkelte spejder lærer i patruljen om sig selv og andre efter princippet Børn-leder-børn. Patruljen giver praktisk erfaring med demokrati. Hos bæverne hedder det familier, hos ulveungerne hedder det bander.

Mødet mellem børn og voksne: Spejderarbejdet drives af og for børn og unge, støttet af voksne.

Livet i naturen: I naturen har spejderen mulighed for at møde udfordringer, som de ikke nødvendigvis er vant til fra deres dagligdag, og tilegne sig respekt for naturen.

Leg for livet: Legen bruges som en vej til at lære færdigheder og til at styrke fællesskabet.

Læs mere om spejdermetoden her.


Inspiration til lege og aktiviteter

Spejdernet.dk

Idespejd.dk

Spejder.dk

Spejderne.dk

DDS

FDF

Spjdrpedia

Spejderlex

Find vej i Danmark


***


Kun for Lederne: