Ofte stillede spørgsmål

Kan jeg starte i en anden gren end den, I angiver?

Nej, vi holder fast i at følge skolens klassetrin, da det er vores erfaring, at det giver de mest homogene grupper.

Skal jeg melde afbud?

Ja! Det tager tid og fokus at vente på nogen, som ikke dukker op.

Skal jeg melde til?

Ja! Til lejre og ture kommer altid en invitation med praktiske informationer og en tilmeldingsfrist. Lederne vil meget hellere bruge tid på at planlægge fede spejderaktiviteter end at skulle følge op på tilmeldinger og betalinger.

Hvorfor får jeg sms'er fra spejderne?

Som forælder kommer du på vores sms-liste, så vi kan sende beskeder ud til de enkelte grene. Det kan handle om ændret mødetidspunkt eller -sted eller andre praktiske informationer. Vores sms'er kan max være 125 tegn, så derfor er de meget kortfattede.

Hvordan får jeg information fra spejderne?

Vi bruger mange forskellige kanaler for at ramme så mange som muligt.

Hjemmeside: invitationer, nyheder, standard information om gruppen

Facebook: invitationer, nyheder, fotos, kalender

Sedler: invitationer, nyhedsbreve

sms'er: korte beskeder, typisk om ændringer eller påmindelser

Forældermøde: afholdes typisk op til sommerlejr med praktisk info

Tag altid gerne fat i en leder eller et bestyrelsesmedlem, hvis du har behov for mere information.

Hvad er "passende påklædning"?

Når man er kold og våd, falder humøret og lysten til at deltage aktivt og positivt. Det går ud over dig selv og de andre spejdere. Derfor er det vigtigt at have "passende påklædning" inkl. fodtøj. Kig ud af vinduet og tjek vejrudsigten, når du skal på tur eller lejr. Hvis vi skal være væk i flere dage, skal du faktisk have tøj med til alle slags vejr, da det skønne danske vejr som bekendt er omskifteligt. Til gengæld behøver du ikke have et sæt tøj med til hver dag. Tænk i lag på lag, hvor tøj kan sammensættes på forskellige måder. Husk, at du skal kunne bevæge dig, og tøjet skal kunne tåle lidt af hvert.

Hvorfor må mit barn ikke have elektronik med på lejr?

Når vi er ad sted sammen, prioriterer vi nærvær og samarbejde. Det er desværre vores erfaring, at mobiltelefoner og anden elektronik tiltrækker for meget opmærksomhed og forhindrer spejderne i at være til stede både fysisk og mentalt. For de større spejdere (troppen og seniorer) regner vi med, at de er blevet store nok til at kunne administrere det selv.

Hvem skal jeg give besked om særlige forhold fx helbred og sociale forhold?

For at kunne planlægge det bedste spejderarbejde for dit barn og de andre spejdere og for at undgå uhensigtsmæssige og eventuelt farlige situationer forventer vi, at de ansvarlige ledere bliver orienteret om sundhedsmæssige og sociale forhold, som er væsentlige for spejderens helbred og sociale omgang med andre.

Hvad bruger I kontingentet til?

Kontingentet betaler for deltagelse i to ture: en grentur og den årlige fælles gruppetur, som er en stor oplevelse for både store og små spejdere. Derudover betaler vi afgift til korpset og distriktet for samtlige aktive medlemmer. Resten af kontingentet går til drift fx mærker, rafter, sisal, brænde, værktøj, førstehjælpsudstyr, forplejning til ture o.s.v.

Hvorfor skal jeg hjælpe med pengeindsamling?

Vi har brug for din hjælp, hvis vi skal lave spejderarbejde, der bliver ved med at engagere og udfordre dit barn. Kontingentet betaler for minimumsudgifter til at drive de faste møder. Da vi gerne engang imellem vil lave lidt større aktiviteter eller tage på ture ud af hytten, har vi brug for flere penge. Derudover tror vi på, at det bliver sjovere og bedre for hele gruppen, hvis vi har uddannede spejdere, ledere og bestyrelsesmedlemmer, så vi sætter også penge af til uddannelse, som direkte eller indirekte kommer dit barn til gode.

Hvorfor skal vi betale for lederne?

Der skal betales medlemsafgift for lederne til korps og distrikt og deltagerudgifter på lejre. Vi har valgt, at disse udgifter dækkes af gruppen, da lederne bidrager med deres fritid og ved at bruge deres ferie på de større lejre. Der er altid mindst to ledere per gren af sikkerhedshensyn.

Kan jeg få penge tilbage?

Efter tilmeldingsfrist refunderer vi ikke penge til ture og lejre, da vi har planlagt og indgået aftaler efter tilmeldt antal spejdere. Kontingent refunderes ikke efter betalingsfrist, da vi betaler til korp og distrikt per spejder.

Hvad forventer I af mig som spejder?

Vi forventer, at du er parat til at indgå positivt og aktivt, når du kommer til spejdermøde.

Hvad forventer I af mig som forælder?

Vi forventer, at forældrene tager ansvar for, at spejderen er parat, når han/hun kommer til spejdermøde. Både m.h.t. påklædning og udstyr, men også mentalt parat til at indgå i et fællesskab. Så hvis spejderen er træt og uoplagt en enkelt dag, skal I måske overveje en fridag. Vi forventer også, at du læser de informationer, vi deler ud, og får svaret på invitationer og afleveret eventuel betaling hurtigst muligt. Vi vil meget hellere bruge tid på at planlægge fede spejderoplevelser end at rykke for svar.

Hvordan tilmelder jeg mit barn til spejder?

De første par møder kan betragtes som prøvetid. Derefter skal du indmelde dig i formularen her på hjemmesiden.

Hvordan udmelder jeg mit barn?

Som spejder skal man ikke tilmelde sig hvert år ved sæsonstart. Man er spejder, indtil man aktivt melder sig ud. Udmeldelse skal ske skriftligt til kasserer på kasserer@skvsp.dk. Kontingent opkræves for den påbegyndte periode og refunderes ikke.

Hvor meget fylder religion på jeres møder?

Ikke ret meget, vi er først og fremmest spejdere. Ledere og bestyrelsesmedlemmer er hverken mere eller mindre religiøse end gennemsnitsdanskerne, og religion nævnes sjældent på vores møder.

Hvorfor skal jeg give fototilladelse?

Ifølge persondataloven er vi forpligtet til at indhente samtykke for at kunne bruge fotos af spejdere og forældre til information om spejdergruppen. Du bestemmer selv, om du vil give fototilladelse for dig og dit barn, og du kan altid kontakte os for at få fjernet fotos.

Hvorfor bliver jeg bedt om en børneattest?

Vi indsamler årligt børneattester på alle personer med tilknytning til gruppen, som er fyldt 15 år. Det drejer sig især om personer, som deltager i ture med overnatning.

Hvornår er der sommerlejr?

Sommerlejren er som oftest den første uge i skolernes sommerferie. De endelige datoer bliver dog fastsat fra år til år afhængig af, hvornår lederne kan få fri fra arbejde. Den store landslejr hvert fjerde-femte år falder som regel midt i sommerferien, og det er en oplevelse for livet.

Hvad er spejderloven og spejderløftet?

Spejderloven er den ramme, vi indretter vores spejderarbejde efter. Den er også det ideal, den enkelte spejder sætter for sig selv i fællesskabet med andre.

En spejder

- lytter til Guds ord

- er hjælpsom

- respekterer andre

- værner om naturen

- er til at stole på

- tager medansvar

- finder sin egen mening


Spejderløftet er en bekræftelse af spejderens ønske om at efterleve spejderloven.

Spejderløftet: ”Jeg lover at gøre mit bedste for at lytte til Guds ord,

holde spejderloven og hver dag gøre noget for at glæde andre.”

For bævere og ulveunger er loven og løftet formuleret mere enkelt, men med samme budskab.

Hvad er spejdermetoden?

Spejdermetoden er spejdernes pædagogik, som bruges af spejdere over hele verden. Læs mere under "lederne" her på hjemmesiden.