”Hur vi organiserar oss, vår kultur
och hur förändringen kommuniceras
är avgörande för framgång!”

På den här sidan har vi samlat innehåll, metoder och modeller som ligger till grund för Utbildnings satsning på "Leda i digitalisering". Ambitionen är att återkomma till och använda innehållet på den här sidan för att få en gemensam erfarenhet och utveckla gemensam kunskap i förändringsledning. Material är till stora delar hämtade från Skolverkets lärmodul Leda förändring.

Under den här fliken samlar vi annat material som vi arbetat med i Leda i digitalisering t ex föreläsningar och inspel.