MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA HISTORYCZNOJĘZYKOWA

W KRĘGU DAWNEJ POLSZCZYZNY III

 

Konferencja W kręgu dawnej polszczyzny III, która odbędzie się w dniach 4-5 grudnia 2017 roku w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie, kontynuuje cykl konferencji historycznojęzykowych o tym tytule (pierwsza konferencja odbyła się w grudniu 2014 r., druga w maju 2016 r.). Spotkania naukowców, organizowane w celu dyskusji nad problematyką dawnej polszczyzny, odbywają się cyklicznie co półtora roku.


Naukowej refleksji podczas konferencji chcemy poddać zagadnienia z takich obszarów badawczych, jak:

- słownictwo i frazeologia w historii języka;

- analiza lingwistyczna zabytków językowych (do 1939 roku);

- onomastyka w historii języka;

- odmiany stylowe polszczyzny w ujęciu diachronicznym;

- język religijny w dawnych tekstach kultury (do 1939 roku);

-  obyczajowość Polaków w przeszłości.Kartę zgłoszenia należy przesłać do 30 września 2017 roku:
  • drogą elektroniczną na adres: wkregudawnejpolszczyzny@gmail.com
  • lub pocztą tradycyjną na adres:
            dr Ewa Horyń, dr Ewa Zmuda
            Instytut Filologii Polskiej,
            Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej,
            ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. Leszek Bednarczuk
Prof. dr hab. Józefa Kobylińska
Prof. dr hab. Stanisław Koziara
Prof. dr hab. Elżbieta Rudnicka-Fira


Komitet Organizacyjny:


Prof. dr hab. Maciej Mączyński
Dr Ewa Horyń
Dr Ewa Zmuda
Poniżej znajdą Państwo Zaproszenie (.pdf) oraz Kartę zgłoszenia na konferencję (.doc), do pobrania:


Ċ
Konferencja WKDP,
29 kwi 2017, 12:37
ĉ
Konferencja WKDP,
29 kwi 2017, 12:37