Linki

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

http://www.up.krakow.pl

Instytut Filologii Polskiej UP im. KEN w Krakowie

https://www.up.krakow.pl/student/instytuty/3699-instytut-filologii-polskiej