Aktualności

Dotychczas ukazały się cztery tomy monografii 
W kręgu dawnej polszczyzny (red. M. Mączyński, E. Horyń, E. Zmuda).
pomniejsz okładkę   pomniejsz okładkę
    


Dziękujemy wszystkim Autorom i Recenzentom za współpracę.

Tomy dostępne są w księgarniach wysyłkowych.
Spis treści każdego z tomów znajduje się poniżej w plikach .pdf.Katedra Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej
Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie


serdecznie dziękuje wszystkim PT Uczestnikom
za udział 
w Ogólnopolskiej Konferencji Historycznojęzykowej

 W kręgu dawnej polszczyzny III


Z wyrazami szacunku 

Prof. dr hab. Maciej Mączyński
Dr Ewa Horyń
Dr Ewa ZmudaĊ
Konferencja WKDP,
16 lis 2017, 10:30
Ċ
Konferencja WKDP,
16 lis 2017, 10:30
Ċ
Konferencja WKDP,
16 lis 2017, 10:30
Ċ
Konferencja WKDP,
16 lis 2017, 10:30