Ph.D. onderzoek

Op 13 februari, 2004 verdedigde ik op de Universiteit Twente mijn proefschrift "Flexibility Support for a Changing University". Klik hier voor de samenvatting. Klik hier voor de hele dissertatie.

In mijn onderzoek stond het ondersteunen van meer flexibel onderwijs binnen de context van een veranderende universiteit centraal. Het richtte zicht op de vraag welke onderliggende dimensies voor veranderingen in hoger onderwijs geïdentificeerd konden worden en hoe docenten via gebruik van technologie in hun onderwijspraktijk geholpen konden worden om een antwoord te kunnen geven op deze veranderingen. Hierbij is gebruik gemaakt van ontwerponderzoek (Reeves, 2000), waarbij er nauw samen is gewerkt met docenten om tot bruikbare en zinvolle oplossingen te komen.

De leden van de commissie waren:

Prof. dr. B.A. Collis, Universiteit Twente (Promotor)

Prof. dr J.C.M.M. Moonen, Universiteit Twente

Prof. dr. ir. P.W. Verhagen, Universiteit Twente

dr. J. van der Veen, ELAN, Universiteit Twente

Prof. dr T. Reeves, University of Georgia, United States

Prof. dr. R. Oliver, Edith Cowan University, Australia

dr. N. Pals, TNO-Telecom

De voorzitter was Prof. dr. J. Pieters, Universiteit Twente