Welkom

Welkom op mijn site

Mijn naam is Wim de Boer, ik ben onderwijskundige. Op deze website vind je informatie over wat ik doe en kan. Kijk ook eens op mijn linked-in pagina.

Na een korte tijd als e-publisher bij Noordhoff Uitgevers heb ik besloten om samen met Peter Rus een nieuw avontuur te beginnen. In februari 2017 zijn we een nieuw bedrijf gestart: Bloomwise. Peter stapt hier met zijn bedrijf Taal&Digitaal in. Ik heb in mijn tijd bij de Afûk zeer intensief en productief met Taal&Digitaal samengewerkt aan flexibele innovatieve oplossingen voor het onderwijs. Deze samenwerking vraagt om meer. Met Bloomwise willen we ons met toekomst gerichte onderwijsoplossingen richten op uitgevers, onderwijsinstellingen, cursusinstituten en bedrijfsopleidingen. Ga voor meer informatie naar: www.bloomwise.nl

Van begin 2013 tot zomer 2016 werkte ik voor de Afûk in Leeuwarden, een organisatie die werkt aan taalpromotie en –overdracht van het Fries. Ik was als hoofd onderwijs/educatief uitgever verantwoordelijk voor alles wat met onderwijs te maken had. Ik werkte met mijn team en verschillende andere organisaties (zoals NHL, Cedin en Stenden) aan innovatieve digitale methodes voor het Fries voor het po, vo, mbo en het volwassenenonderwijs.

Hiervoor heb ik als programmamanager en -coördinator in Ecuador voor de Vlaamse organisatie VVOB gewerkt. In opdracht van de Vlaamse en Belgische overheid draagt VVOB bij aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in ontwikkelingslanden. Ik heb me bezig gehouden met onderwijsinnovatie en -kwaliteit in scholen, onderwijsleerstandaarden en een profesionaliseringsprogramma voor onderwijsinspecteurs en –begeleiders.

Tot april 2010 was ik als programmacoördinator leermiddelen werkzaam bij SLO (www.slo.nl), het Nederlands Expertise Centrum voor Curriculumontwikkeling. Als coördinator van het Kenniscentrum Leermiddelen hield ik me bezig met SLO projecten gericht op (onderzoek naar) de ontwikkeling, inzet en kwaliteit van leermiddelen (zie leermiddelenplein.nl en SLO Leermiddelenmonitor).