Welkom

Welkom op mijn site

Mijn naam is Wim de Boer, ik ben onderwijskundige. Op deze website vind je informatie over wie ik ben en wat ik doe. Kijk ook eens op mijn linked-in pagina.

Na een korte tijd als e-publisher bij Noordhoff Uitgevers ben ik samen met Peter Rus (Taal&Digitaal) aan de slag gegaan met Bloomwise. Ik heb in mijn tijd bij de Afûk zeer intensief en productief met Taal&Digitaal samengewerkt aan flexibele innovatieve oplossingen voor het onderwijs. Deze samenwerking vroeg om meer. Met Bloomwise richten we ons op uitgevers, onderwijsinstellingen, cursusinstituten en bedrijfsopleidingen om zo te komen tot toekomstgerichte onderwijsoplossingen. Ga voor meer informatie naar: www.bloomwise.nl.

Van begin 2013 tot zomer 2016 werkte ik voor de Afûk in Leeuwarden. Ik was als hoofd onderwijs/educatief uitgever verantwoordelijk voor alles wat met onderwijs te maken had. Ik werkte met mijn team en verschillende andere organisaties (zoals NHL, Cedin en Stenden) aan innovatieve digitale methodes voor het Fries voor het po, vo, mbo en het volwassenenonderwijs.

Hiervoor heb ik als programmamanager en -coördinator in Ecuador voor de Vlaamse organisatie VVOB gewerkt. In opdracht van de Vlaamse en Belgische overheid draagt VVOB bij aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in ontwikkelingslanden. Ik heb me bezig gehouden met onderwijsinnovatie en -kwaliteit in scholen, profesionaliseringsprogramma's, de vernieuwde onderwijsinspectie en -begeleiding en de curriculumvernieuwing voor het beroepsonderwijs.

Tot april 2010 was ik leerplanontwikkelaar werkzaam bij SLO (www.slo.nl), het Nederlands Expertise Centrum voor Curriculumontwikkeling. Ik werkte bij de stafafdeling Onderzoek en Advies en richtte mij daar op de inzet en kwaliteit van leermiddelen (zie SLO Leermiddelenmonitor), docentenprofessionalisering en organisatieontwikkelingsvraagstukken.