Conferenties

Overzicht van conferenties, workshops, etc, vaak met een actieve bijdrage.

2019:


2018:


2017:


2016:

 • 1-2 December 2016, Online Educa, Berlijn (Duitsland).
 • 8 november 2016, Dé Onderwijsdagen 2016, World Trade Center in Rotterdam.
 • 25 mei 2016, WowFrysk: Fries onderwijscongres, Drachten. Presentatie: Werken met het nieuwe lesmateriaal en GRIP
 • 4 & 5 feb. 2016, VELON/VELOV, Brussel. Presentatie: Nieuwe vormen van arrangeren van leermiddelen en taalactiviteiten in het po. In een symposium samen met Joke Voogt en Wim Trooster: De inzet van ICT bij taalonderwijs: implicaties voor de lerarenopleiding


2015:


2014:

 • 3-5 December 2014, Online Educa, Berlijn. Flexibility as the rationale of a new language learning environment for secondary education
 • 26-11-2014, Tresoar, Leeuwarden. Gastcollege voor de Master Multilingualism (RUG): Something about the Afûk & education…
 • 23 april 2014, Leeuwarden (CBS Willem Alexander), 3TS ynspiraasjemiddei: Lesmaterialen Frysk
 • 3 april 2014, NHL, Leeuwarden. Byienkomst fan de skoallen yn it Frisia-netwurkLektoraat Frysk & Meartaligens NHL-Stenden: Takomstige ûntjouwingen Frisiatoets en gearhing mei de ûntwikkeling fan nije learomjouwing foar basis- en fuortset ûnderwiis
 • 11 maart 2014, VELON congres, Zwolle. Presentatie met Albert Walsweer: Flexibiliteit als uitgangspunt voor een nieuwe taalmethode: ICT als meerwaarde
 • 4 februari – Stenden, Leeuwarden. Themadag activerend en meertalig onderwijs. Workshop: De leraar als regisseur van onderwijsarrangementen…
 • 21-22 January, London, ITEM conference: Is meten te weten? En aansluitend de BETT show


2013:


2012:

 • Julio 2012, Santiago de Chili, Chili: IX Seminario internacional “Políticas educativas para América Latina: praxis docente y transformación social”, organizado por la Red de Trabajo Docente de América Latina (Red Estrado) y realizado en la Universidad de Chile. Presentacion: Desarrollo profesional mediante el fortalecimiento e intercambio de innovaciones educativas en Ecuador
 • Junio 27 de 2012, Guayaquil, Ecuador: Seminario sobre los Sistemas de Calidad y la Evaluación Educativa. Presentacion: Calidad educativa: qué es y cómo mejorarlo?
 • Mayo 2012, Quito, Ecuador: Foro Internacional Los Desafíos del Trabajo Docente, la Investigación y el Desarrollo Sostenible, organizado por la Red Andina sobre Formación Docente y Educación para el Desarrollo Sostenible, la Red Estrado, y la Red Kipus.
 • Mayo 2012, Quito, Ecuador: 8195 / Las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza. (New aplied technologies in teaching and learning). Course about ICT and learning for the post-doc program for language teachers at the Universidad Simon Bolivar, Quito.
 • Abril (26 y 27) 2012, Quito, Ecuador: Seminario: “Redefinición del rol del psicólogo educativo en las instituciones educativas ecuatorianas” Presentacion: Plan Educativo Institucional (PEI).
 • March 2012, Shell, Ecuador. Preparing future teachers to integrate technology in education. Wokshop about TPACK, with Petra Fisser.
 • Februari 2012, VELOV 2012, Antwerpen. Presentaties: Wat kunnen we leren van de oprichting van een pedagogische universiteit in Ecuador? & Internationale samenwerking met lerarenopleidingen uit Suriname en Ecuador


2011:

 • December 2011, Berlin. Online Educa 2011. Workshop: What Works? ICT Integration in Developing Countries.
 • Octubre (11 y 12) 2011, Riobamba, Ecuador: Primer Encuentro de Interculturalidad en la Educación UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO. Presentacion: Educación Intercultural en Holanda
 • Octubre (5, 6 y 7), 2011, Quito, Ecuador: ENCUENTRO INTERNACIONAL RED KIPUS ECUADOR “Perfiles y currículos para una nueva formación docente”. Presentacion: “Formación inicial y continua de docentes: hacia la construcción de perfiles idóneos para el contexto educativo actual. Experiencias latinoamericanas” & Workshop: Perfiles y mallas curriculares
 • Septiembre (15 y 16) 2011, Quito Ecuador: Segundo Encuentro Internacional Educación e Innovación 2011 (organizacion). Presentacion: Promover y sostener innovaciones: Experiencias de Holanda
 • April 2011 - Workshop at SENESCYT, the ministry of higher education of Ecuador (Quito, Ecuador). Presentation/workshop: TICs: redes educativas (ICTs: educational networks, presentation is in Spanish).
 • February 2011 - VVOB meeting with the educational coordinators of the 10 provinces VVOB works with (Conocoto, Ecuador). Presentation: work plan for 2011 (presentation is in Spanish).
 • January 2011 - UNESCO regional evaluation meeting (Quito - Ecuador). Presentation/workshop: What are UNESCOs contributions to educational quality, and looking forward.


2010:

 • December 2010 - First international conference about Education & Innovation (Cuenca, Ecuador). Presentation: Fortalecer capacidades de innovación y de autonomìa de la escuela (promote innovation and autonomy in schools, presentation is in Spanish).
 • November 2010 - International conference for pre service teacher education (Quito, Ecuador). Presentation: Improving pre-service teacher training (presentation is in Spanish)
 • October 2010 - Workshop at the ministry of education (Quito, Ecuador). Workshop: Estandardes curriculares (Educational standards, presentation is in Spanish)
 • Julio 2010 - 1er Seminario Internacional sobre Gestión de la Calidad y Desarrollo Sustentable en la Educación Superior, Universidad Técnica del Norte (Ibarra, Ecuador). Presentacion: Visiones de calidad
 • Maart 2010 - EdReNe – 4th Strategic Seminar (Barcelona, Spanje): 'Update from SLO and Kennisnet' (samen met Henk Nijstad, Kennisnet).
 • Februari 2010 - Conferentie ICT & Onderwijs, Jaarbeurs Utrecht. Presentatie: Leermiddelen


2009:

 • December 2009 - SLO program for South Africa teacher trainers: 'Supervising Educational Design Research projects'. Workshop: ICT & mobiles to support Multigrade training programs.
 • December 2009 - Online Educa (Berlijn, Duitsland) Workshop (samen met de Universiteit Twente en Pabo Edith Stein): Developing design principles for physical learning spaces with a virtual component
 • November 2009 – Studiemiddag Leermiddelenbeleid Carmel scholen (Deventer) Workshop: Casusopdracht leermiddelenbeleid Stichting Carmelcollege
 • November 2009 – Onderwijsdagen (Utrecht) Presentatie (samen met Kennisnet en Ontwikkelcentrum): Arrangeren Is De Core Business Van Elke Docent
 • November 2009 - I&I conferentie (Lunteren) Presentatie: Arrangeren van leermiddelen... Het leerplan biedt hulp
 • Oktober 2009 – SLO Academie (Enschede) Organisatie en Workshop: Leerlijnen vanuit de programmalijnen
 • September 2009 - ECER annual conference (Wenen, Oostenrijk) Organisatie van een symposium en presentatie: Use of textbooks in the Netherlands
 • September 2009 – Internationale Nuffic cursus Curriculum and Assessment for Educational Innovation (Enschede) Workshop: Learning resources- overview and quality
 • Augustus 2009 – SLO studiemiddag (Enschede) Organisatie en workshop: de rol van ict in leerplanontwikkeling
 • Juni 2009 – SLO/Ontwikkelcentrum rondetafel bijeenkomst over arrangeren (Bennekom) Organisatie (samen met het Ontwikkelcentrum) en presentatie: Arrangeren
 • Mei 2009 – ORD, Leuven Presentatie: Leerplankundige competenties in het opleidingscurriculum
 • Mei 2009 – VO-raad/OCW conferentie: Kies voor kansen (Amersfoort) Presentatie: Arrangeren van leermiddelen: keuzes in het leerplan
 • April 2009 – SLO training ZA (Enschede) Presentatie: Learning resources: overview and quality
 • April 2009 – SLO Academie (Enschede) Organisatie en sessieleider
 • April 2009 – SLO Forum (Enschede) Presentatie: Digitale schoolborden
 • Maart 2009 – Chinese-European conference on Curriculum Development (OCW, Den Haag) Presentatie: ICT in schools
 • Maart 2009 – SLO Forum (Enschede) Presentatie: ELO in het VO
 • Februari 2009 – ECOIS workshops over Onderwijs en ICT (Paramaribo, Nieuw Nickery en Albina, Suriname) Organisatie en presentaties: Leren met ICT: een overzicht
 • Februari 2009 – VELON congres, Gent Presentatie: Lerarenopleidingen en leerplanontwikkeling: Onderzoek naar aandacht voor leerplan in opleidingscurriculum
 • Januari 2009 – Ambassadeursdiner Kennisnet (Utrecht) Presentatie: Digitaal leermateriaal op school
 • Januari 2009 – NOT (Utrecht) Presentatie: Overzicht van leermiddelen: een nieuw leermiddelenplein


2008:

 • December 2008 – Online Educa (Berlijn, Duitsland) Presentatie: Use, Possibilities and Future of Course Management Systems in Secondary Education
 • November 2008 – Vergadering bij OCW (Den Haag) Presentatie: Kenniscentrum Leermiddelen
 • November 2008 – Studiedag "Digitaal Leermateriaal" RSG Lingecollege (Tiel) Presentatie: Onderzoek naar het gebruik van de ELO in het VO
 • November 2008 – I&I conferentie (Lunteren) Presentatie: Onderzoek naar het werkelijk gebruik van de ELO in het VO
 • Oktober 2008 – SLO Academie (Enschede) Organisatie en presentatie: Kenniskring leerbronnen en leeromgevingen
 • September 2008 - ECER annual conference (Gothenburg, Zweden) Presentatie: Developments in educational resources
 • September 2008 – Landelijke Moodle gebruikersdag (Den Haag) Presentatie: De ELO als leerplaninstrument? Mogelijkheden, huidig gebruik en de toekomst
 • Juli 2008 – BEIP conferentie (Paramaribo, Suriname) Organisatie en presentatie: Een nieuw curriculum voor Schotland: 2000-heden
 • Juni 2008 – EDRENE 2nd Strategic seminar (Lissabon, Portugal) Presentatie: Digital learning resources: What are teachers looking for?
 • Juni 2008 – ORD (Eindhoven) Presentatie: Het leermiddelenmonitor onderzoek: leermiddelen in beweging
 • April 2008 – Studiemiddag Experimenten leermiddelen (Utrecht) Presentatie: Naar een leermiddelenbeleid met Gewin, Gemak, Genot?
 • Maart 2008 – Onderwijs en ICT Beurs (Utrecht) Presentatie: Ontwikkelingen rond leermiddelen in kaart: de leermiddelenmonitor
 • Maart 2008 – Seminar voor GEU (Houten) Organisatie en presentatie: Kenniscentrum Leermiddelen


2007:

 • November 2007 – Online Educa Berlin (Berlijn, Duitsland) Presentatie: Labeling (digital) learning materials so that teachers can find and use them
 • Oktober 2007 – Rondetafelconferentie over kwaliteit van leermiddelen (Putten) Organisatie
 • Oktober 2007 – Studiereis Mozambikaanse lerarenopleiders (Groningen, Enschede, Lichtenvoorde, Heerlen) Organisatie en reisleider
 • Oktober 2007 – SLO Forum (Enschede) Presentatie: Wat is Web 2.0?
 • Oktober 2007 – CIDREE workshop over leraren en leerplanontwikkeling (Enschede) Organisatie en dagvoorzitter
 • Juli 2007 – SLO (Enschede) Presentatie: Demonstratie sharepoint
 • April 2007 - Conferentie 'Een nieuwe kijk op leeromgevingen: de toekomst in praktijk' (Enschede) Organisatie (via TOPOS, de alumnivereniging Toegepaste Onderwijskunde)
 • Februari 2007 – workshop voor het CED (Beira, Mozambique) Organisatie en presentaties over afstandsonderwijs, ICT en competentie gebaseerd onderwijs


2006:

 • May 24-26, 2006, Addis Ababa, Ethiopia. E-learning Africa: International Conference on ICT for Development, Education and Training in Africa: http://www.elearning-africa.com/ *
 • 39th DEASA Meeting and Research Capacity Building Workshop, 24-26 March 2006; Maputo, Mozambique http://www.deasa.org.za/
 • Blended learning workshop at he UEM.* Maputo.


2005:

 • Nuffic NPT workshop at the UP, Maputo *
 • E-learning workshop at UEM, Maputo*
 • DETA CONFERENCE 2005, 7-9 August 2005. Conference on Distance Education and Teacher Training in Africa: http://www.deta.up.ac.za/


2004:

 • E-learning workshop at UEM, Maputo*
 • Cross workshop in Koper*, Slovenia; 23 - 26 June
 • Blended learning through the use of ICT in education Workshop, Maputo, Mozambique* 8-9 June, 2004
 • Surf/DU Conferentie, 25-5-04. Presentation: Focus op flexibiliteit: zonder visie geen duurzame innovatie*
 • VSO (www.vso.nl) conferences in the Netherlands, in Birmingham (GB) and Maputo (Mozambique) on living and working in a developing country.


2003

 • Haustseminaret 2003: 30 & 31 Oktober, 2003, Stord, Norway*
 • NTNU Seminar: 29 Okt 2003, Trondheim, Norway*
 • ICT in education workshop: 16 July 2003, Center for continuing education, University of Dar Es Salaam, Tanzania*
 • EDEN conference: 15-18 June 2003, Rhodos, Greece*
 • Studiemiddag UvA HvA: 13 May 2003, Amsterdam*
 • UK/NL Study Trip Congres: 10 April 2003, Amsterdam*
 • UK/NL Study Trip UT visit: 7 April 2003, University of Twente*
 • UT EDMM ouderdag: 5 April 2003, University of Twente*


2002

 • SURF Onderwijsdagen 2002 : 5 & 6 November 2002, Den Haag*
 • Educause, October 1-4 Atlanta, Georgia http://www.educause.edu/conference/e2002/
 • DU Seminar: Visie op e-learning, 11 and 12 September 2002, Rotterdam* http://www.ou.nl/open/visieopict
 • ALT-C 2002: 9-11 September 2002, University of Sunderland*, http://www.alt-c2002.org.uk/
 • The New Educational Benefits of ICT in Higher Education, 2-4 September 2002, Rotterdam*, http://www.oecr.nl/conference
 • Edmedia 2002, Denver*, http://www.aace.org/conf/edmedia


2001

 • 28 november: Surf Onderwijsdag, Workshop TeleTOP AB Project
 • 1 november: Implementatiedag Elektronische Leeromgevingen Door het BVE Net; School van de Toekomst, Den Bosch
 • E-Learning: De Toekomst in praktijk (Organisation committee member) - Enschede
 • ED-MEDIA 2001* - Tampere, Finland
 • Virtual Universities and Polytechnics - A Global Perspective* June 2001 - Tampere, Finland
 • Best Practices TeleTOP dag* June, 2001. - University of Twente
 • Best Practices E-Learning* SBO May, 2001. - Eindhoven
 • Symposium Centrum voor eLaw May, 2001. - Leiden University
 • Telematics support for group-based learning: Multidisciplinary perspectives March, 2001 - University of Twente
 • Best Practices E-Learning* SBO - Nijmegen
 • Boer, W. de (2001) Shell-University of Twente: Partners in productive learning. Presentation at the Shell Learning Centre, Noordwijkerhout, NL.


2000

 • Seminar for secondary school teachers* December, 2000 - Capital Normal University at Beijing, China
 • November, 2000 - Surf Onderwijsdag, Rotterdam
 • ED-MEDIA 2000* - Montreal, Canada
 • Idylle Conference*, Enschede (28 January 2000)


1999

 • NIOC '99*, Enschede (11 and 12 November)
 • ELT '99*, London (14 November)
 • ED-MEDIA 99** - Seattle, US
 • Surf Digitale Leer Omgevingen Workshopdag*, Hogeschool Deventer. June, 1999
 • Cal 99*, London, UK
 • Surf WTR seminar with Bill Gates
 • Flex symposium: Flexibiliseren van het leren: De grenzen voorbij? Universiteit Twente
 • WebNet, Orlando, US AACE
 • Van Illusie naar Implementatie*, Onderwijskundig Centrum, Universiteit Twente

1998

 • ORD'98 Onderwijs Research Dagen*, Universiteit Twente
 • Networked Lifelong Learning*, University of Sheffield, United Kingdom
 • Van Illusie naar Idylle*, Onderwijskundig Centrum, Universiteit Twente

1997

* betekent: op deze bijeenkomsten heb ik een presentatie verzorgd.


Zie ook het overzicht van conferenties/studiereizen die ik (mede) georganiseerd heb...