Organisatie van Conferenties & studiereizen

Conferenties en studiereizen waar ik een rol gespeeld heb in de organisatie...


22 April 2015, Drachten. Onderwijscongres-meertaligheid. Georganiseerd door het consortium Evaluaasjesysteem Frysk, bestaande uit de Afûk (projectcoördinatie), NHL, Stenden en Cedin. Meer dan 160 docenten uit het po en vo namen deel. Gedeputeerde Jannewietske de Vries nam het door de Afûk uitgegeven en mede door SLO ontwikkelde referinsjeramt Frysk (ERK curriculum) in ontvangst. Zie ook http://www.grip.frl/geslaagd-onderwijscongres/

18 juni 2014, Leeuwarden. In Nij Evaluaasjesysteem foar it Frysk. Een conferentie met bijna 100 docenten en andere onderwijsprofessionals in het kader van de start van het project "evaluaasjesysteem Frysk". Zie ook: http://evaluaasjesysteemfrysk.nl/ferslach-kongres-nij-evaluaasjesysteem-frysk/

25 oktober 2013, Leeuwarden. Wat moatte wy mei 'dat' Frysk yn 2020?' De Afûk organiseerde in het kader van haar 85-jarig bestaan een conferentie over de toekomst van het (vak) Fries. Lector Marco Snoek die sprak over onderwijs dat meer moest uitgaan van leerlingen die produceren in plaats van consumeren. Janet Visser van de "i-pad" school in Sneek vertelde over het onderwijsconcept "onderwijs voor een nieuwe tijd". Ikzelf hield een verhaal hoe een nieuwe methode veel flexibeler gemaakt zou kunnen worden m.b.v. ICT. Meer dan 70 vertegenwoordigers van de provincie, gemeenten, schoolbesturen en andere uitvoerende taal- en onderwijsorganisaties namen deel.

15 en 16 september, 2011 Espal, Quito Ecuador: Tweede internationale conferentie over onderwijs en innovatie. Georganiseerd door het ministerie van onderwijs (afdeling innovatie) en VVOB. Meer dan 200 onderwijsprofessionals namen deel aan deze conferentie. Uitkomst was de validatie van een voorstel om de strategie om innovatie in de school te bevorderen. Er werd ook een actieplan gemaakt.

4-8 april 2011, Cali, Colombia. Studiereis van 12 personen naar Colombia. Participanten waren de directeur Innovatie van het ministerie van onderwijs, verschillende ambtenaren, onderwijsbegeleiders, een docent de Universidade Andina en een expert van Unesco. De reis stond in het teken van de wijze waarop er in Colombia al langer gewerkt wordt aan onderwijsinnovatie en onderzoek. Leraren van verschillende scholen vormen studiegroepen. Ook professionals van universiteiten en lerarenopleidingen nemen deel. Er is een landelijke website met voorbeelden van innovaties uit de scholen. Dit alles en meer was onderdeel van het programma van een week in Cali. De reis werd georganiseerd door VVOB.

2 en 3 december, 2010 Cuenca, Ecuador: Eerste internationale conferentie over onderwijs en innovatie. Georganiseerd door het ministerie (afdeling innovatie) en VVOB. Meer dan 180 onderwijsprofessionals namen deel aan deze conferentie. Centraal stond de wijze waarop innovatie in de school vorm werd gegeven en de vraag hoe dit vanuit verschillende organisaties (universiteiten, lerarenopleidingen, overheid, begeleiding, uitgevers, etc.) optimaal ondersteund zou kunnen worden. Roger Standeart uit Belgie was één van de gastsprekers, zijn kwaliteitsmodel sprak aan. Ook de voorbeelden uit Colombia vond men erg interessant, zie de video (Spaans).

18-29 oktober 2010, Studiereisonderwijsbegeleiding &-inspectie in België en Nederland. In het kader van een nieuw te ontwikkelen model voor onderwijsinspectie en –begeleiding voor Ecuador organiseerde VVOB (coordinatie door Caroline DeCombel en mijzelf) een studiereis. Deelnemers waren het verantwoordelijke hoofd vanuit het ministerie en een aantal inspecteurs van het “oude” model. De onderwijsinspectie van Vlaanderen werd bezocht, evenals onderwijsbegeleidingsdiensten in Nederland en Vlaanderen. Ook werden samen met inspecteurs en onderwijsbegeleiders verschillende scholen in beide landen bezocht.

5 april 2007, Universiteit Twente. Conferentie ‘Een nieuwe kijk op leeromgevingen: de toekomst in praktijk’. Met de mensen van de commissie Moderne Media van de alumnivereniging van de studie Toegepaste Onderwijskunde ToPoS van de Universiteit Twente (UT) organiseerden we voor de tweede keer een conferentie over op welke wijze ICT in de toekomst echt een verschil zou kunnen maken. Meer dan 200 onderwijsprofessionals bezochten deze conferentie.

8-20 oktober 2007 – In het kader van het NFP-TM Nuffic project “Methods of elaborating Distance Education programs and materials” organiseerden SLO, SAIDE (S.A.) en de CIS/VU een tweeweekse reis door Nederland voor het kernteam van het centrum voor afstandsonderwijs (lerarenopleiding) waarmee ik eerder in Mozambique had samengewerkt (UCM). Ik was verantwoordelijk voor het programma van de tweede week waarin we een uitgever (Noordhoff), een lerarenopleiding (UT), een school (Lichtenvoorde) en een kenniscentrum (RdM, OU) bezochten.

21-26 april 2002, Surf/ALTExchange Study Trip, Groot Britanie. Aan deze eerste studiereis namen 30 professionals uit het Nederlandse hoger onderwijs deel. Een groot aantal universiteiten en hogescholen in het hele land werden in één week bezocht. Allen hadden bijzondere ervaringen op het gebied van het innovatief inzetten van ICT in het onderwijs. De reis werd inhoudelijk gecoördineerd door Petra Boezerooy, Petra Fisser en mij, ondersteund door het team van ALT en Surf.

13 september 2001, Universiteit Twente. Conferentie E-learning: De toekomst inpraktijk. Met de mensen van de commissie Moderne Media van de alumnivereniging van de studie Toegepaste Onderwijskunde ToPoS van de Universiteit Twente (UT) organiseerden we de eerste conferentie over op welke wijze ICT in de toekomst echt een verschil zou kunnen maken. Meer dan 200 onderwijsprofessionals bezochten deze conferentie.

Gedeputeerde Jannewietske de Vries krijgt het eerste exemplaar van het rrF