Waarheid & Vrede - Bijbelstudietijdschrift


Waarheid & Vrede is een gratis Bijbelstudietijdschrift met verdiepende artikelen over Gods Sabbatten, Nieuwe Manen, Feesten, Gods Kalender, de Stammen Israëls, getalssymboliek, etc. Waarheid & Vrede wordt geschreven en uitgegeven door Bert Otten (interview met Bert), woonachtig te Gouda. Het blad heeft een sabbatarisch-christelijke en/of joods-messiaanse visie. Waarheid & Vrede komt 4 à 5 keer per jaar uit.


Doelstelling:

 

”Maar gij, Daniël … verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen (Dan 12:4)”.  Dit is de eindtijd en de kennis is vermeerderd. ”Er is niets bedekt, of het zal geopenbaard worden, en verborgen, of het zal bekend worden (Lukas 12:2)”. Vooral nu wordt kennis geopenbaard en wordt het verborgene bekend gemaakt. Laten we aan Ezra een voorbeeld nemen: ”Ezra had er zijn hart op gezet om de wet des HEREN te onderzoeken …  om in Israël inzetting en verordening te onderwijzen (Ezra 7:10)”. Kortom, dat dit blad een middel moge zijn om Gods genade en geboden te onderwijzen, om Gods oordelen aan te kondigen en te wijzen op de komst van Jesjoe’a.


Vraag nu Waarheid & Vrede gratis aan: info@waarheidenvrede.nl

 

Artikelen over Vader, Zoon & Geest

  

Bijzondere Bijbelse Getallen

 

De Feesten van de HEER (Leviticus 23)