Contact

Waarheid & Vrede abonnementen zijn gratis. Giften zijn welkom.

Bijdragen op:

Rekening NL80 ABNA 0607 3162 17, t.n.v. B. Otten, Gouda

Met vermelding van: Gift:Waarheid & Vrede

IBAN NL80 ABNA 0607 3162 17

BIC ABNA NL2A

Overzicht financiën tijdschrift Waarheid & Vrede, 2015 - 2021

Van de nummers 17-92 (WV17-92) kan de email versie gedownload worden. Zie de Index voor de artikelen.

Op papier zijn de volgende readers nog verkrijgbaar:

Zeventien redenen waarom ik sabbat vier (Introductienummer)

De Feesten van de HEER (Leviticus 23)

Zebulon & Issachar wonen in Nederland

Waar wonen Ruben, Gad & Aser?

Waarheid & Vrede

Postbus 2033

2800 BD Gouda

Tel.: 06 – 47.97.46.98

E-mail: info@waarheidenvrede.nl

Facebook: https://www.facebook.com/Waarheid-Vrede-646129418829748/?fref=ts

Youtube: Waarheid & Vrede, Bert Otten


Bert Otten, Waarheid & Vrede video's op Youtube