Contact

Waarheid & Vrede                             Tel.:          06 –   47 97 46 98
Postbus 2033                                     facebook: https://www.facebook.com/Waarheid-Vrede-646129418829748/?fref=ts
2800 BD Gouda                                 E-mail:      info@waarheidenvrede.nl
                                                           Youtube:   Waarheid & Vrede, Bert Otten
 
Waarheid & Vrede abonnementen zijn gratis. Giften zijn welkom.

 

Bijdragen op:

Rekening  NL80 ABNA 0607 3162 17,  t.n.v.    B. Otten, Gouda

Met vermelding van:           Gift:Waarheid & Vrede

 

IBAN      NL80 ABNA 0607 3162 17

BIC        ABNA NL2A

 
Van de nummers 17-85 (WV17-85) kan de emailversie gedownload worden. Zie de index voor de artikelen.
 
Artikelen over Vader, Zoon & Geest
 
Op papier zijn nog verkrijgbaar:


 
 
Comments