Contact

Waarheid & Vrede                             Tel.:          06 – 23 18 90 47
Postbus 2033                                     facebook: https://www.facebook.com/Waarheid-Vrede-646129418829748/?fref=ts
2800 BD Gouda                                 E-mail:      waarheidenvrede@versatel.nl
 
Waarheid & Vrede heeft een papieren versie en een email versie. Abonnementen zijn gratis. Giften zijn welkom.

 

Bijdragen op:

Rekening  60 73 16 217,  t.n.v.    B. Otten, Gouda

Met vermelding van:           Gift:Waarheid & Vrede

 

IBAN      NL80 ABNA 060 73 16 217

BIC        ABNANL2A

 
Van de nummers 17-76 (WV17-76) kan de emailversie gedownload worden. Zie de index voor de artikelen.
 
Artikelen over Vader, Zoon & Geest
 
Op papier zijn nog verkrijgbaar:

-Zeventien redenen waarom ik sabbat vier (Introductienummer)

 
 
Comments