De Tien 'Verloren' Stammen

Verloren  Stammen

Alleen Saul, David en Salomo regeerden over alle 12 stammen. Na Salomo's dood (ca. 930 vChr) splitste het rijk in tweeën: Het Twee Stammen Rijk Juda en het Tien Stammen Rijk Israël. Beide rijken bestonden 200 jaar naast elkaar en voerden vaak oorlog met elkaar. Juda had soms rechtvaardige koningen, Israël, het noordelijke rijk, nooit. In het noordelijke rijk heerste geweld (7 dynastieën in 200 jaar); verdrukking van de armen; afval van Jahweh; Gouden Kalveren dienst te Dan en Bethel; afval van Gods Feesten (Jerobeams Feest in de 8e maand); introductie van de Baäl dienst; mensenoffers, met name kinderoffers, aan de Moloch; aanbidding van zon, maan en sterren; aanbidding op de hoogten en bij groene bomen (2 Koningen 17). De Tien Stammen van Israël werden in 722 vChr weggevoerd naar Noord-Assyrië en werden gesetteld in wat nu Koerdisch gebied is. De Tien Stammen bekeerden zich nooit en keerden nooit terug tot Jahweh, Sabbat, besnijdenis, Torah en het land Kanaän. Ze verdwenen in de geschiedenis en staan sindsdien bekend als de 'Verloren Stammen'. In 612 vChr werd het Assyrische Rijk verslagen door haar afvallige zuidelijke provincie, Babylon. De meest noordelijke delen van Assyrië werden niet veroverd door Babylon. In het ontstane machtsvacuüm moeten de Tien - heidens geworden - Stammen zich naar het noorden gewend hebben en de Kaukasus overgestoken zijn. Daar lokte de vrijheid, want ten westen van hen lag het Lydische Rijk, ten zuiden van hen het Babylonische Rijk en ten oosten van hen het Medische Rijk. Zij moeten via de Kaukasus en zuid-Rusland voortgetrokken zijn naar West-Europa, want daar duiken zij in de 6e eeuw vChr op als Kelten (een naam die vreemdelingen betekent). De Kelten hebben veel gemeen met de heidens geworden Verloren Stammen van 2 Koningen 17. De Kelten aanbidden Bel (verg. Baäl), hebben mensenoffers, bidden op hoogten en bij heilige eiken, hebben een priesterklasse, de druïden, etc. Onderweg hebben zij het spoor van Dan achtergelaten en zijn de namen van zowat alle rivieren veranderd: Don, Donau, Dnjestr, Dnjepr en denk ook aan Dantzig en Danmark. Hieronder specials over de afzonderlijke stammen.


Kaart Verloren Stammen in NW-Europa, rond 1500 AD


 Artikelen en Waarheid & Vrede Specials

over de Tien 'Verloren' Stammen:

WV31 - Kelten - Tien Stammen Rijk?

WV35 - Waar is het Noorderland?

           - Angelsaksische Volkeren

           - Herstel & Hereniging van Israël & Juda

           - De Israëlieten waren blank

           - Rood haar

WV36 - Tien Tekenen Tussen Zebulon & Holland

WV38 - Tien Tekenen Tussen Issachar & (Groot) Friezen

WV41 - Negen Tekenen Tussen Aser & Walen (Belgen)

WV44 - Tien Tekenen Tussen Juda & Joden

WV49 - Tien Tekenen Tussen Ruben & Frankrijk

WV52 - Tien Tekenen Tussen Gad & Zwitserland

WV58 - Tien Tekenen Tussen Naftali & Zweden

WV75 - Elf Tekenen Tussen Jozef & Angelsaksische volkeren

WV80 - Tien Tekenen Tussen Benjamin & (Westelijke) Vikingen

WV85 - Tien Tekenen Tussen Dan & de Ieren

WV94 - Tien Tekenen Tussen Levi & de Welsh

WV102 - Tien Tekenen Tussen Simeon & de Schotten

WV70 - De Tien Stammen in Noordwest Europa?

           - Het belang van de 'Verloren Stammen Visie'

           - Het Huis Davids - dag & nacht

WV72 - Jakob/Israël, de 22 & het Kruis 

 Schild van Zebulon