Doelstelling

 ”Maar gij, Daniël … verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen (Dan 12:4)”.  Dit is de eindtijd en de kennis is vermeerderd. ”Er is niets bedekt, of het zal geopenbaard worden, en verborgen, of het zal bekend worden (Lukas 12:2)”.  Vooral nu met internet wordt kennis geopenbaard en wordt het verborgene bekend gemaakt. Laten we aan Ezra een voorbeeld nemen: ”Ezra had er zijn hart op gezet om de wet des Heren te onderzoeken …  om in Israël inzetting en verordening te onderwijzen (Ezra 7:10)”. Kortom, dat nu, in de eindtijd, dit blad een doorgeefluik van kennis Gods moge zijn, om Gods wetten, inzettingen en verordeningen te onderwijzen.

Hieronder een oude advertentie met een oud email adres, NIEUWE EMAIL: info@waarheidenvrede.nl
 

 
Artikelen over Vader, Zoon & Geest.

 

Comments