Doelstelling

 ”Maar gij, Daniël … verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen (Dan 12:4)”.  Dit is de eindtijd en de kennis is vermeerderd. ”Er is niets bedekt, of het zal geopenbaard worden, en verborgen, of het zal bekend worden (Lukas 12:2)”.  Vooral nu met internet wordt kennis geopenbaard en wordt het verborgene bekend gemaakt. Laten we aan Ezra een voorbeeld nemen: ”Ezra had er zijn hart op gezet om de wet des Heren te onderzoeken …  om in Israël inzetting en verordening te onderwijzen (Ezra 7:10)”. Kortom, dat nu, in de eindtijd, dit blad een doorgeefluik van kennis Gods moge zijn, om Gods wetten, inzettingen en verordeningen te onderwijzen.
 

 
Artikelen over Vader, Zoon & Geest.

 

Comments