Doelstelling

Waarheid & Vrede

Bijbeltijdschrift:

 

Waarheid & Vrede is een gratis Bijbeltijdschrift met artikelen over Gods Sabbatten, Nieuwe Manen en Feesten, de Hebreeuwse Kalender, de Stammen Israëls, getalssymboliek, etc. Waarheid & Vrede heeft een sabbatarisch-christelijke en/of joods-messiaanse visie. Waarheid & Vrede komt 4 à 5 keer per jaar uit.

 

Doelstelling:

 

”Maar gij, Daniël … verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen (Dan 12:4)”.  Dit is de eindtijd en de kennis is vermeerderd. ”Er is niets bedekt, of het zal geopenbaard worden, en verborgen, of het zal bekend worden (Lukas 12:2)”. Vooral nu wordt kennis geopenbaard en wordt het verborgene bekend gemaakt. Laten we aan Ezra een voorbeeld nemen: ”Ezra had er zijn hart op gezet om de wet des HEREN te onderzoeken …  om in Israël inzetting en verordening te onderwijzen (Ezra 7:10)”. Kortom, dat dit blad een middel moge zijn om Gods genade en geboden te onderwijzen, om Gods oordelen aan te kondigen en te wijzen op de komst van Jesjoe’a haMasjiach.

 

Uitgegeven door:      Bert en Nelly Otten

 

Adres:

Waarheid & Vrede

Postbus 2033

2800 BD Gouda

 

Email: info@waarheidenvrede.nl

 

Facebook: https://www.facebook.com/Waarheid-Vrede-646129418829748/?fref=ts

 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCYt6hhqqyzVuAwwu5u2vWyg

 

Bert Otten, facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=1017076485