Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste:

1. Rekisterinpitäjä

Virolahden Pursiseura ry.

Peltotie 15, 49900 Virolahti

virolahdenpursiseura@gmail.com

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nieminen Marko

Peltotie 15, 49900 Virolahti

virolahdenpursiseura@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Yhdistyksen jäsenyyden hoitaminen.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Nimi, syntymäaika ja yhteystiedot.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Yhdistyksen jäsenten omat ilmoitukset.

7. Tietojen luovutus

Jäsentiedot välitetään Suomen Purjehdus ja Veneily ry:lle,

liiton vaatimusten mukaisesti.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalisen aineiston säilytys lukitussa tilassa.

ATK:lla käsiteltävän tiedon säilytys käyttäjätunnuksilla suojatuissa tietokoneissa.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella jäsenellä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa.

Pyyntö tulee tehdä kohdassa 2. mainitulle yhteyshenkilölle.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella jäsenellä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

Pyyntö tulee tehdä kohdassa 2. mainitulle yhteyshenkilölle.

- loppu -