Rekisteriseloste


Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste:


1. Rekisterinpitäjä

     Virolahden Pursiseura ry.

     Peltotie 15, 49900 Virolahti 

     virolahdenpursiseura@gmail.com


2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

     Nieminen Marko

     Peltotie 15, 49900 Virolahti

     virolahdenpursiseura@gmail.com


3. Rekisterin nimi

     Jäsenrekisteri 


4. Rekisterin käyttötarkoitus

     Yhdistyksen jäsenyyden hoitaminen.


5. Rekisterin sisältämät tiedot

     Nimi, syntymäaika ja yhteystiedot.


6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

     Yhdistyksen jäsenten omat ilmoitukset.


7. Tietojen luovutus

     Jäsentiedot välitetään Suomen Purjehdus ja Veneily ry:lle,               

     liiton vaatimusten mukaisesti.


8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

     Ei


9. Rekisterin suojauksen periaatteet

     Manuaalisen aineiston säilytys lukitussa tilassa.

     ATK:lla käsiteltävän tiedon säilytys käyttäjätunnuksilla suojatuissa tietokoneissa.


10. Tarkastusoikeus

     Jokaisella jäsenellä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa.

     Pyyntö tulee tehdä kohdassa 2. mainitulle yhteyshenkilölle. 


11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

     Jokaisella jäsenellä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

     Pyyntö tulee tehdä kohdassa 2. mainitulle yhteyshenkilölle.


    -   loppu -
 
Comments