masodikVH
 
 

Horváth Mihály

 

 

Földeáki katonák második világháborús Honvédségi Közlönyökben

 

„Emlékszel azokra a régi, jó öreg katonákra

ugye ott  vannak a fejedben vigyázzban állva?

Laposüveg, tábortüzek, erőltett menet

Szuronyt-szegezz és egyebek, erőltettt menet...”

 

                                               Cseh Tamás-Bereményi Géza: Erőltett menet

 

A szegedi Somogyi-könyvtárban számos korabeli folyóirat mellett megtalálhatók az 1941 és 1944 között megjelent Honvédségi Közlöny példányai is. Az adott időszakban folyamatosan megjelenő kiadvány Személyes Ügyek című különszámaiban több ezer katona nyer említést valamilyen személyét érintő esemény (nyugdíjba vonulás, áthelyezés, névváltozás, kitüntetés, előléptetés stb.) kapcsán.

Az alábbiakban azon kitüntetett és előléptetett földeáki és óföldeáki születésű katonákat szeretném felsorolni, akiket a több ezer név közül sikerült kigyűjtenem az elmúlt hónapokban. Sajnos az említett kiadványok néhány száma hiányzik a könyvtárunkból, így valószínű, hogy a lista nem teljes. A nevek után zárójelben a katona születési éve, születési helye és édesanyja neve olvasható)

 

 

Honvédségi Közlöny

Személyes Ügyek

 

 

1941. május 27.

 

Előléptették tartalékos gazdászati hadnaggyá :

Korchmáros Lajost (1911. Óföldeák, Bugyi Anna)

Hadnaggyá:

Gardi Bélát (1897. Földeák, Kadlecz Ilona)

 

1941. december 10.

 

Előléptették tartalékos zászlóssá a gyalogságnál:

Bakos Pált (1920. Földeák, Sipos Mária)

 

1942. április 3.

 

Előléptették tartalékos orvos-zászlóssá:

Dr. Ábrahám Istvánt (1912. Óföldeák, Cseterics Irén)

Tartalékos orvos-hadnaggyá:

Dr. Kováts Zoltánt (1908. Földeák, Szabados Leona)

 

1942. szeptember 9.

 

Dicsérő elismerést kapott a hadiszalag és a kardok egyidejű adományozása mellett az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért:

Bakos Pál (1920. Földeák, Sipos Mária)

 

1942. november 10.

 

Magyar Bronz Vitézségi Érmet kapott az ellenség előtt tanúsított vitéz és önfeláldozó magatartásáért:

Boldog István tiz. c. szakaszvezető (1915. Földeák, Sarnyai Mária)

 

1942. november 24.

 

Előléptették tartalékos zászlóssá:

Bánszky Mihályt (1918. Földeák, Kurunczy Teréz)

A repülőknél:

Buvár Istvánt (1922.Földeák.Horváth Anna)

 

1943. február 3.

 

Dicsérő elismerést kapott a hadiszalag és a kardok egyidejű adományozása mellett az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért:

Rakonczai Mihály (1910. Földeák, Molnár Bödő Rozália)

 

1943. március 10.

 

Magyar Bronz Vitézségi Érmet kapott az ellenség előtt tanúsított vitéz és önfeláldozó magatartásáért, a hősi halált halt:

Kis Z. István (1917. Földeák, Neparáczki Viktória)

 

1943. április 7.

 

Magyar Bronz Vitézségi Érmet kapott az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért:

Gyetvai István (1920. Földeák, Baráth Julianna)

 

1943.május 26.

 

Magyar Bronz Érdemkereszt hadiszalagon kitüntetést kapott az ellenség előtt teljesített kiváló szolgálatáért:

Bajusz József (1901. Földeák, Kurunczi Viktória) ny. áll. törzsőrmester.

 

1943. május 28.

 

Előléptették tartalékos századossá:

Bárdy Józsefet (1908. Földeák, Bugyi Teréz)

vitéz Molnár Dezső Sándort (1899. Földeák, Varga Erzsébet)

 

1943. június 17.

 

Magyar Bronz Vitézségi Érmet kapott az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért:

vitéz Siposs Sándor (1909. Földeák, Bálint Ágnes)

 

1943. augusztus 28.

 

Előléptették tartalékos főhadnaggyá a gyalogságnál:

Juhász Pált (1906. Földeák, Bugyi Anna)

Gardi Bélát (1897. Földeák, Kadlecz Ilona)

Tartalékos orvos-főhadnaggyá:

Dr. Kováts Zoltánt (1908. Földeák, Szabados Leona)

 

1943. november 6.

 

Magyar Bronz Érdemérem hadiszalagon kitüntetést kapott az ellenség előtt teljesített kiváló szolgálatáért:

Molnár István (1914. Földeák, Bajusz Veron)

Magyar Bronz Vitézségi Érmet kapott az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért:

Szalma István (1920. Földeák, Mészáros Rozál)

 

1943. november 19.

 

Előléptették tartalékos zászlóssá a lovasságnál:

Kiss Bálintot (1919. Földeák, Szücs Terézia)

Tartalékos orvos zászlóssá:

Dr. Korchmáros Imrét (1910. Földeák, Bugyi Anna)

Tartalékos szakszolgálatos zászlóssá a haderőn kívüli kiképző szakmánál:

Dehény Kálmánt (1907. Földeák, Ratkay Anna)

 

1944. március 1.

 

Magyar Bronz Vitézségi Érmet kapott az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért:

Kurunci János (1913. Földeák, Cibuly Margit)

 

1944. március 14.

 

Előléptették tartalékos (mérnök) hadnaggyá:

Pesti Bélát (1896. Földeák, Buza Rozália)

Okirati dicsérő elismerésben részesült az ellenség előtt teljesített kitűnő szolgálatáért:

Návay György (1914. Földeák, Návay Emma)

 

1944.március.22.

 

Okirati dicsérő elismerésben részesült az ellenség előtt teljesített kitűnő szolgálatáért:

Bárdy József (1890. Földeák, Bugyi Terézia)

 

1944. április 13.

 

Magyar Bronz Vitézségi Érmet kapott az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért:

Wéber Mátyás (1917. Földeák, Fassel Magdolna) tart. tizedes

 

1944. július 20.

 

Előléptették tartalékos szakszolgálatos zászlóssá az irodai szakmánál:

Sipos Tamást (1902. Földeák, Szabó Ágnes)

Tartalékos orvos zászlóssá:

Dr. Ócsag Istvánt (1907. Földeák, Bajusz Erzsébet)

 

1944. augusztus 2.

 

Magyar Bronz Vitézségi Érmet kapott az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért:

Rakonczai Antal (1922. Földeák, Busa Anna)

 

1944. augusztus 9.

 

Dicsérő elismerést kapott a hadiszalag és a kardok egyidejű adományozása mellett az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért:

Szilágyi Sándor (1910. Földeák, Szentandrási Lidia)

 

 

         A felsorolást olvasva talán több család is hozzátartozójára ismer, és a családi legendáriumba talán még egy elfelejtett kitüntetés is belekerülhet. A poros, sárguló-töredező közlönyök hivatalos formában állítanak emléket az arra érdemes katonáknak, de az emlékezés megilleti a sok ezer, jelölt vagy jelöletlen sírban nyugvó,  hadifogságot megjárt bajtársukat is...