Marosvidek
 
 

A Marosvidék c. folyóirat földeáki vonatkozású cikkei

 

 

 

 

 (1923. december – 1928. december)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Horváth Mihály

 

 

 

 

 

Előszó

 

 

A szegedi Somogyi-könyvtárban a régi folyóiratok ezrei állnak az érdeklődők rendelkezésére több évszázadra visszamenőleg, így a makói kiadású Marosvidék is. Az elmúlt években kigyűjtöttem (a sajnos bekötetlen, töredező és kissé hiányos) korabeli napilap Földeákra és Óföldeákra vonatkozó cikkeit 1923 decemberétől 1928 decemberéig.

Időhiány miatt az alábbi gyűjtés még nem nyerte el végleges formáját, nem szabályos cikkbibliográfia. Nagy hiányossága (többek között), hogy nincs tárgy-és névmutatója. Korabeli helyesírás szerint, a legegyszerűbb formában, időrendben közlöm a fellelt cikkek címeit, zárójelben egy kis adalékkal a cikk tartalmát illetőleg.

Időutazásra vállalkozik a cikkek olvasója, bepillantást nyer a húszas évek mindennapjaiba, amikor még csak tervezet volt a református templom és a hősi emlékmű, amikor még tényleg vásárok voltak a Vásártéren, és amikor a rászorulók segítségére siető Dr. Herczog Lajos községi orvos még nem tudhatta, hogy 20 év múlva több millió emberrel együtt a holocaust áldozatává válik. Megtudhatjuk, hogy kinek volt először rádiója a faluban, hogy mikor kezdett apadni az artézi kút a főtéren, hogy kik vesztek össze a piacon, hogy miért lett öngyilkos egy legény az esküvője előtt. Kiderül, hogy mikor és hogyan létesült az első világháborús emlékmű, hogy kik adtak elő színműveket, mikor volt falusi művészek műveiből kiállítás, hogy a mérkőzéseken kik rúgták a gólokat, mikor haladt át a falun autóverseny, vagy hogy kik lettek a szépségverseny győztesei. Továbbá, hogy milyen növények alkották a Kornél-ligetet, ki árult házat, földet, jószágot, és kinek égett le a tanyája, mikor gyulladt ki a templom, ki volt a postakocsis, a postamester, az orvos, a tűzoltóparancsnok, a kántor, a plébános, a jegyző, a bíró, a borbély, a kereskedő, az ócskavas kereskedő, a pék, a kötélgyártó, a kocsmáros, a csendőr. Megismerkedhetünk a falu életében fontos szerepet játszó Návay család több tagjával és néhány cseléddel, olyannal is, akit miniszteri kitüntetésben részesítettek. Bepillanthatunk a Nagyvendéglőbe vagy Wéber Jánosné, Karácsonyi János, Kiss Lajos kocsmájának ablakán, és az is kiderül, hogy mikor létesült a parkban a trafikbódé.

Az anyakönyvi hírek születési rovata pedig igazán közel hozza hozzánk a múlt ködébe vesző Régi Földeákot.

 

Horváth Mihály, 2007. március

 

1923

 

1923.12.08. p 4.  Takarékpénztári alapítási tervezet (Návay Tamás, Dr. Návay Géza)

1923.12.10. p.1.  Az Arad-Csanádi-Gazdasági Takarékpénztár alakulóközgyűlése (Návay Lajos)

1924

 

1924.06.26. p.2.  Ma hajnalban súlyos szerencsétlenség történt a földeáki vasuti állomáson (a 8 éves Berényi Pista, Dr. Herczog Lajos)

1924.08.09. p.2.  Csanádvármegye terméseredményei

1924.08.28. p.2.  A karabukai saroknál 3 kis hold földet elszántottak a földeákiak

1924.09.03. p.2.  Adatok a csanádvármegyei központi járás népesedési viszonyaihoz (dr. Joó Imre beszámolója)

1924.09.14. p.3.  A vármegye legvagyonosabb polgárai (Návayak is...)

1924.09.26. p.3.  Változások a vármegyei virilis névjegyzékben (Návay Tamás)

1924.10.01. p.4.  Veszedelmes tűz egy óföldeáki tanyán

1924.10.09. p.1.  Gyászhír (özv. Návay Lajosné)

1924.10.10. p.2.  Özv. Návay Lajosné temetése (résztvevők felsorolásával)

1924.10.17. p.3.  Mennyivel járulnak hozzá a vármegye községei a vármegye fenntartásához?

1924.10.19. p.3.  Esküvő Óföldeákon (Dr. Kászonyi Richárd főszolgabíró és Dr. Hász Sándor ny. árvaszéki elnök lánya, Ilonka esküvője, násznagyok: Jankó Ágoston torontáli főispán, és Dr. Návay László)

1924.11.19. p.4.  Ma döntenek Vásárhelyen a makói földek vízelvezetése felől (Návay Tamás)

1924.11.21. p.2.  Nikelszky polgármester megvédte a város érdekeit az ármentesítő társulat tegnapi közgyűlésén (Návay Tamás)

1924.11.27. p.2.  Sógorok harca Földeákon (Simon Albert, Nagy Tamásné, verekedés, késelés)

1924.12.04. p.2.  Sárkány István tanyai lakos földeáki kalandja (Torma Mihály földeáki postakocsis, Vízhányó Jánosné, Vízhányó István)

1924.12.28. p.3.  Egy vakmerő társaság végigrabolta a lelei és földeáki határt

 

1925

 

1925.01.10. p.2.  A földeáki hetven holdról az ügyészség fogházába (csalás esete, Traum Gyula bérlője, Löwi Nándor) folyt.:1925.02.17. p.2.

1925.01.13. p.2.  Ádók Erzsébet a makói bíróság előtt (lópokróc lopás)

1925.01.18. p.4.  Nyomában van a csendőrség a püspöki uradalom és Návay Géza fosztogatójának

1925.01.22. p.3.  Földeák község a vadászterületek bérlői ellen pert akar indítani az igen alacsony haszonbérek felemelése végett

1925.02.05. p.2.  Bonyolódik a határkérdés Makó és Földeák között (előzménye: 1924.08.28.)

1925.02.14. p.3.  Veszedelmes tűz Gajdospusztán (Czukor László gazdálkodó birtokán)

1925.02.28. p.3.  Földeák községben megszűnt a száj-és körömfájás

1925.03.31. p.3.  Rendbehozzák a földeáki utat (földeáki tanyai lakosok kérvénye az alispánhoz, nevekkel)

1925.04.15. p.2.  A vármegyei községek életéből (Földeák község 450000 koronát szavazott meg az Országos Árvaház javára)

1925.04.29. p.1.  Návay Lajos (emlékezés)

1925.05.15. p.2.  A Návay uradalmi szerencsétlenség a törvényszék előtt (leszakadt az ököristálló padlása, 3 embert maga alá temetett)

1925.05.20. p.1.  Jótékony célú műkedvelő előadás Földeákon (nevekkel)

1925.05.21. p.4.  Hír Földeákról (a református egyház összejövetelt hirdet)

1925.05.30. p.3.  A Földeáki Önkéntes Tűzoltó Egyesület…(rendezvényt hirdet)

1925.05.30. p.3.  Földeák községben…(újra száj-és körömfájás lépett fel)

1925.05.31. p.4.  Földeákon…(nem fellépett, hanem megszűnt – helyesbítés egy korábbi cikk kapcsán)

1925.05.31. p.7.  Ünnepi istentiszteletek a református templomban (Földeákon Vörös Lajos prédikál)

1925.06.10. p.5.  Műtrágya reklám (Földeáki képviselet: Mészáros János, házszám: 315)

1925.06.14. p.6.  A földeáki iccés esete (Vitéz Karácsonyi János kocsmájában Mészáros József esete)

1925.06.17. p.1.  Egy földeáki levél (Vezércikk a földeáki állapotokról)

1925.06.23. p.1.  Földeák főterén szobrot emelnek Návay Lajosnak

1925.06.27. p.1.  Makón állítják fel Návay Lajos szobrát (Földeák emléktáblát kap)

1925.06.28. p.1-2. Návay Lajos (megemlékezés, fotó)

1925.07.01. p.3.  “Rózsa-ünnepély” Földeákon

1925.07.01. p.3.   Egy földeáki földműves három fejszecsapással meggyilkolta feleségét (Kisalaki Pál, Sarnyai Erzsébet)

1925.07.03. p.2.  Földeáki tudósítónk jelenti (előző hírhez kapcsolódik, ifj. Kisalaki Pál)

1925.07.08. p.4.  Villámcsapás Földeákon (a keleti határrészen boglya és tanya égett)

1925.07.12. p.3.  Földeáki műkedvelők (fotókkal, nevekkel a Nótás kapitány előadásáról, Dehény Lajos társulata)

1925.07.21. p.2.  Éjnek idején megtámadtak egy földeáki legényt (özv. Wéber Jánosné kocsmája)

1925.07.24. p.2.  Öngyilkos lett egy földeáki legény, mert nem volt ünneplő ruhája-esküvő helyett a halálba (Bakos Mihály, 22 éves fiatalember)

1925.07.30. p.3.  A földeákiak nem tartják be a tűzrendészeti szabályrendeletet (nevekkel)

1925.08.12. p.3.  A Földeáki Torna Club...(rendezvényt hirdet)

1925.08.25. p.3.  Földeáki legények enyelgése (Kurunczi Antal és Vass Péter verekedéséről)

1925.09.01. p.2.  Két földeáki gazdát letartóztattak a Levente-törvény elleni izgatás miatt (Vass István és Sipos József)

1925.09.04. p.2.  Kik fizetik a legtöbb adót Csanádvármegyében? (Návayak is)

1925.09.08. p.3.  Földeáki asszonyok, ha féltékenyek (vitéz Molnár Józsefné és Dombi Etel)

1925.09.20. p.2.  103 éves földeáki polgár (Rakonczai János)

1925.09.20. p.3.  Levente gyakorlatok Földeákon (Meszlényi Antal tanítót betegsége miatt Molnár Dezső segédjegyző helyettesíti)

1925.09.27. p.4.  Csücs Ernő Földeákon (református lelkésztanár prédikál)

1925.10.01. p.1.  Komoly akció indult az igási út kikövezésére

1925.10.09. p.2.  Egy földeáki béres, aki elszöktette gazdaasszonyát (Bajusz István, Szabó Ferenc és felesége esete)

1925.10.06. p.3.  A tegnapi és mai nap sportja (az FTC mérkőzéséről is)

1925.10.20. p.2.  Mennyi állami adót .....fizetnek (Földeák is)

1925.10.25. p.3.  Földeák községben az iskolán kívüli népművelési bizottság megállapította programját (Lukács István községi főjegyző, Kilár Károly tanító, Dr. Herczog Lajos községi orvos, Dr. Jeszenszky Gyula magánorvos)

1925.10.25. p.3.  A földeákiak is részt vesznek a földeáki szoborleleplezésen

1925.10.25. p.4.  A kútba esett egy földeáki asszony (Kiri Ferncné Fürge Etelka)

1925.10.28. p.1.  Tisza és Návay közös emléke a parlament folyosóján (földeáki Návay Lajos bronz plakettje, Damkó József alkotása)

1925.11.04. p.3.  A földeáki házhelykérdés (113 házhely kiparcellázása)

1925.11.05. p.3.  Tűzeset Földeákon (Hajnal Pálné Mészáros Julianna udvarán)

1925.11.05. p.3.  A földeáki leventék....(fogadalomtétele 8-án lesz)

1925.11.07. p.1.  Oktalan kavarodás a Tisza - Návay emlétábla körül

1925.11.08. p.4.  Sport bál Földeákon (programmal)

1925.11.10. p.1.  Kedvezőbb vonatösszeköttetést kíván Földeák

1925.11.10. p.1-2. Návay Tamás (gyászhír és cikk)

1925.11.10. p.3.  A földeáki leventék...(avatása elmaradt a rossz idő miatt)

1925.11.10. p.3.  Földeákon a házhelyek kisorsolása...(8-án esedékes)

1925.11.11. p.1.  Ma délelőtt 10 órakor temetik el Návay Tamást

1925.11.12. p.1-2. Návay Tamás (temetéséről)

1925.11.12. p.2.  Eltemettük (Návay Tamás temetéséről)

1925.11.13. p.2.  Návay Tamás életéből (emlékezés)

1925.11.14. p.3.  Elzárásra ítélték a földeáki tejhamisítókat (özv. Buza Istvánné, Boros Andrásné, Neparáczki Istvánné, Neparáczki Erzsébet, Neparáczki Istvánné Kiss Mária, Hajnal Pálné)

1925.11.25. p.3.  Földeák község hálája Návay Tamás iránt (közgyűlési megemlékezés - Lukács István főjegyző)

1925.11.25. p.3.  A földeáki kereskedők...(kérték, hogy a heti vásárokon idegenek ne áruljanak, de elvetették a javaslatot)

1925.11.03. p.3.  Új községi bíró Földeákon (Antal István ment, Molnár Sándor, volt földeáki főszolgabíró jött)

1925.11.25. p.3.  A földeáki Dózsa birtokot szemelték ki a makói birtokosok kártalanítására (dr. Dózsa Ferenc)

1925.11.25. p.3  A földeáki anyakönyvvezető előtt (házasságkötések, halálozások)

1925.11.25. p.3.  Földeák község képviselőtestülete....(vakok támogatására 200000 koronát megszavazott)

1925.11.26. p.2.  Egy gazdag földeáki asszony sorozatos csalásai Makón

1925.12.03. p.3.  Kulturdélután Földeákon (Mátyás Béla plébános, Lukács István főjegyző)

1925.12.03. p.3.  Házhelyrendezés Földeákon (Dr. Pollner Kálmán bíró)

1925.12.08. p.3.  Vásár Földeákon (részletes beszámoló, számszerű adatok, bevétel stb.)

1925.12.03. p.3.  A földeáki anyakönyvből

1925.12.10. p.2.  Veszedelmes tűz pusztított a földeáki templomban (részletes beszámoló, Horacsek Andor tűzoltóparancsnok) folyt.:1925.12.11. p.5.

1925.12.10. p.2.  Két földeáki csendőr a vádlottak padján (részletes beszámoló, nevekkel, Berg borbély, Takács Ferenc, Farkas György csendőrtisztek, Vetró István....)

1925.12.11. p.2.  Felmentették a két földeáki csendőrt

1925.12.11. p.5.  Gondatlan gyermekek okozták a földeáki tüzet (előzménye: 1925.12.10. p.2.)

1925.12.13. p.3.  Csendélet Földeákon (kocsmai családi vita, Simon Albert Veréb Jánosné kocsmájában)

1925.12.13. p.3.  Választ Földeák (nevekkel, pl. Felberbauer Pál, 2. választókörzet)

1925.12.15. p.3.  Hogy fogadnak Földeákon? (ki tud több forró teát meginni - fizetni azonban nem akartak, Vitéz Karácsonyi János kocsmáros, Rakonczai Mihály cipész, Vass István borbély)

1925.12.17. p.3.  A földeáki képviselőtestület új tagjai (nevekkel)

1925.12.20. p.2.  Fontos ügyek a vármegye rendkívüli közgyűlésén (Návay Tamásra is emlékeztek)

1925.12.22. p.3.  Kultur est Földeákon (részletes leírás, nevekkel, dr. Joó Imre járási orvos, Dehény Lajos....)

 

1926

 

1926.01.01. p.2.  Magyar Ujév (a földeáki Ménesi György 16 strófás verse)

1926.01.01. p.5.  Új évi jókívánságok (kisiparosok, pl. Szűcs Lajos órás-és ékszerész, Földeák)

1926.01.03. p.4.  A FTC bálja

1926.01.05. p.3.  A földeáki műkedvelő ifjúság (Dehény Lajos társulata a Mágnás Miskát adja elő)

1926.01.08. p.3.  Alakuló közgyűlés Földeákon

1926.01.08. p.3.  Gazdasági előadás Földeákon

1926.01.15. p.2.  10 év után levelet írt Muszkaországból a földeáki Rácz Mihály (1896-os születésű)

1926.01.15. p.3.  Műkedvelő előadás Földeákon (Mágnás Miska)

1926.01.17. p.3.  Az első rádió Földeákon (Wéber Jánosné kocsmáros 3 lámpás rádiót vásárolt 7000000 koronáért)

1926.01.17. p.3.  Bál Földeákon (Csendőrbál a nagyvendéglőben)

1926.01.17. p.4.  Anyakönyvi hírek Földeákról

1926.01.17. p.4.  Új elöljáróságot választ Földeák (részletes, sok névvel)

1926.01.21.p.2.  A földeáki halálos szerencsétlenség a Tábla előtt (a leszakadt istállópadlás ügye, előzménye: 1925.05.15. p.2.)

1926.01.22. p.3.  Hogy történt a földeáki szerencsétlenség? (előző cikkhez kapcsolódik)

1926.01.23. p.2.  Egy földeáki vőlegény, aki megszökött a boldogság elől (Réti Ferenc szűcssegéd)

1926.01.23. p.3.  Rádió Földeákon (Özv. Pesti Sándorné korcsmáros)

1926.01.23. p.3.  A földeáki bál helyreigazítása (helyesbítés)

1926.01.23. p.3.  Veszedelmes szobatűz Földeákon (a községháza mellett Bugyi Pál földbirtokosnál—folyt.: 1926.01.31. p.3.)

1926.01.24. p.3.  Hangverseny Földeákon (Kurunczi János)

1926.01.28. p.3.  Bál Földeákon (Pósa Pál tánchelyiségében)

1926.01.28. p.3.  Kulturdélután Földeákon (részletes program)

1926.01.31. p.3.  Házhelykérdés Földeákon (Dr. Pollner Kálmán)

1926.01.31. p.3.  Mégegyszer a földeáki tűz (előzmény:1926.01.23. p.3.)

1926.01.31. p.3.  Bábákat választott Földeák (Gáliczki Jánosné Kurunczi Julianna, Márkus Mihályné Ménesi Terézia)

1926.01.31. p.4.  Ragadós száj-és körömfájás Földeákon

1926.01.31. p.4.  Rádió bál Földeákon (rádiót vesznek a bevételből)

1926.02.02. p.3.  Kurunczi zeneművész hangversenye Földeákon (a községi nagyvendéglőben)

1926.02.07. p.1.  Örök időre szóló hősi emlékművet emel Földeák

1926.02.07. p.4.  Református bál Földeákon (Szirbik Sándor ref. lelkész)

1926.02.07. p.4.  A földeáki anyakönyvből

1926.02.12. p.3.  A Földeák - Püspöklelei út kiépítését kérik a földeákiak

1926.02.16. p.1-2. Vízszemle a Makó és földeáki határban (részletes, nevekkel, tanyákkal, személyes tapasztalatokkal)

1926.02.16. p.3.  Návay Tamás hagyománya kedves szolgájának (Szalma Mátyásnak 1 vagon búza)

1926.02.16. p.3.  Az utolsó kuturdélután Földeákon (dr. Herczog Lajos orvos, Kilár Károly tanító, dr. Németh István községi állatorvos, valamit a szereplők névsora)

1926.02.16. p.3.  A földeáki anyakönyvből

1926.02.20. p.2.  Levezetik a makói és földeáki vadvizeket

1926.02.20. p.3.  Méhlopás Földeákon (Szabó Mihály, Gilinger István, vitéz Bugyi József)

1926.02.23. p.3.  Vásár Földeákon (beszámoló)

1926.02.23. p.4.  Veszedelmes tolvajbandát leplezett le a földeáki csendőrség (nevekkel)

1926.03.02. p.3.  Még egy taggal bővült a földeáki tyúktolvaj társaság (nevekkel) - előző cikkhez kapcsolódik

1926.03.02. p.3.  Testvéri szeretet megnyilvánulása Ó-földeákon (kalapácsos támadás Szalma István, Szűcs Sándor)

1926.03.02. p.3.  A földeáki műkedvelő ifjúság...(rövid hír a Mágnás Miska előadásról)

1926.03.03. p.3.  A földeáki tyukász, akit az asszony juttatott a veszedelembe és aki szereti a fogházat (nevekkel, előzmény:1926.02.23. p.4.;1926.03.02. p.3.)

1926.03.03. p.3.  A hálátlan földeáki tolonc (Polgár István kisbíró, Magyar László 22 éves földeáki lakos)

1926.03.03. p.4.  Kiadó föld (érd: Földeák, Ferenc József u.3. Börcsök Antal)

1926.03.05. p.3.  Lopás Földeákon (méhlopás, nevekkel)

1926.03.07. p.3.  Leventeoktató tanfolyam Földeákon (Bajusz Gyula jegyző)

1926.03.07. p.3.  Gazdasági előadás Földeákon (tudósítás)

1926.03.07. p.3.  Földeákon a tavaszi haszonállat vizsgálat....(időpontjai, helye)

1926.03.07. p.4.  Vallásos tárgyú műkedvelői előadás Földeákon (szereplőkkel)

1926.03.07. p.4.  A földeáki anyakönyvből

1926.03.13. p.2.  Március hó 15-ike Földeákon (program, Berecz János nagyvendéglője)

1926.03.13. p.3.  Földeák községben a haszonállatok összeírása befejeződött (adatokkal)

1926.03.14. p.1.  Urbanics képviselő beszámolója Földeákon

1926.03.14. p.2.  Csanádvármegye községei az árvízkárosultakért (Földeák is)

1926.03.14. p.3.  Felülvizsgálják a dombegyházi és földeáki közmunkaváltság kivetést (Návay Géza)

1926.03.16. p.3.  Földeák község törhetetlen bizalmáról biztosította Bethlen miniszterelnököt (ünnepi beszámoló)

1926.03.19. p.3.  A makói vásárra....(Joó Sándor földeáki röföskereskedő kínálata -reklám - , és még egyszer 1926.03.21. p.3.)

1926.03.23. p.1.  Bethlen köszönő távirata Földeák község bírájához (Gróf Bethlen István miniszterelnök távirata Bajusz Mihály községi bíróhoz)

1926.03.23. p.3.  Dr. Tóth Sándor orvos lakását és rendelőjét Földeákon az Erzsébet-királyné u. 379. sz. alá helyezte (Kocsis Lőrinc - féle ház, ugyanerről: 1926.03.28. p.3.)

1926.03.23. p.3.  Iskolát és óvodát kér Földeák

1926.03.23. p.4.  A földeáki anyakönyvből

1926.03.28. p.3.  Orvosi lakást vett Földeák (a gyógyszertár mellett, előzmény:1926.03.23. p.3.)

1926.04.02. p.1.  Egy földeáki ember támadása a makói rendőr ellen (Sarnyai József)

1926.04.04. p.3.  Műkedvelő előadás Földeákon (nyilvános rádió javára)

1926.04.04. p.4.  A megkerült földeáki huszár (Vetró István László)

1926.04.07. p.3.  Bál Földeákon

1926.04.07. p.3.  A földeáki róm. kath. plébánia templomban...(leventék őrizték az Úr koporsóját)

1926.04.11. p.1.  Földeákról jövet gázolt az újvárosi vonat (Kohajda Mihály)

1926.04.11. p.3.  A földeákon jelenleg tanfolyamot végző leventeoktatók....(rövid hír)

1926.04.11. p.3.  Levente táncmulatság (rövid hír)

1926.04.14. p.3.  Földeákon megszűnt a sertésvész

1926.04.20. p.3.  Rendbehozzák a földeáki Erzsébet parkot

1926.04.20. p.3.  A Földeáki Polgári Kör udvarán...(tekepálya létesül - Gardi István)

1926.04.20. p.3.  Rendbehozzák a földeáki Erzsébet parkot (a hősi szobrot itt kívánják felállítani a későbbiekben...)

1926.04.21. p.2.  Földeák kertészei csatlakoznának a hangyaszövetkezethez

1926.04.21. p.3.  Járlatkezelés a tanyán (közeleg a földeáki vásár)

1926.04.28. p.3.  A földeáki levente oktatók záróvizsgája (nevekkel)

1926.04.30. p.3.  Tragikus tanyai történet (lopás, öngyilkosság, Szirbik Sándor, Joó Sámuel, Szabó György)

1926.05.08. p.3.  A földeáki vásárok (adatokkal, felhajtott állatok száma stb.)

1926.05.08. p.3.  Táncmulatság Földeákon (az iparos ifjúság rendezésében 15.000 korona belépődíj mellett „Gyöngyvirág” zártkörű táncmulatság kerül megrendezésre)

1926.05.08. p.3.  A földeáki anyakönyvből

1926.05.15. p.3.  Két földeáki asszony 3-3 napot kapott a fölözött tejért

1926.05.23. p.2.  Mit termelnek Földeák határában?

1926.05.23. p.2.  A FTC mérkőzésének időpontja

1926.05.23. p.3.  Tűzoltónap Földeákon (részletes programmal)

1926.05.23. p.3.  Súlyos szerencsétlenség Földeákon (Czukor László tanyáján - tanya 62. - Raffai János betoncementes segédre rádőlt a fal) )

1926.05.27. p.3.  Vakmerő betörők garázdálkodtak Földeákon (vitéz Karácsonyi János dohányüzletében is...)

1926.05.30. p.2.  Hősök napja Földeákon (Mátyás Béla plébános, Ratkay Dániel jegyző)

1926.05.30. p.3.  Földeákiak adománya az árvízkárosultaknak (Szakács Mihály földeáki gazda)

1926.05.30. p.4.  A földeáki betörés főhősét elfogta a rendőrség (A földeáki csendőrség parancsnoka Ágh Zsigmond)

1926.05.30. p.4.  Hősök napján (Ménesi György verse, teljes terjedelmében)

1926.06.03. p.3.  Földeákon, Makón és Kiszomboron is áthaladtak a versenyautók (ugyanerről még: 1926.06.06. p.2.,1926.06.08. p.1. és 1926.06.09. p.1.- nevekkel, autómárkákkal...)

1926.06.06. p.2.  A szegedi cserkészek Földeákon (Dehény Lajos)

1926.06.11. p.2.  A földeáki Návay - földből se lehet kielégíteni a makói igénylőket

1926.06.12. p.3.  Harcias szomszédasszonyok Földeákon (Szegvári Mihályné Ádók Rozália, Varga Istvánné Pacskó Terézia)

1926.06.15. p.1.  A földeáki Návay-féle földekről

1926.06.15. p.3.  Csendélet Földeákon (Kerekes János és Mádi István-verekedés)

1926.06.16. p.4.  Hogyan lesz az egyszerű végrehajtásból Földeákon rablás? (Horváth Jánosné Bugyi Erzsébet, Kovács Péterné)

1926.06.26. p.3.  Levente ünnepség Földeákon (Nagy Gyula főszolgabíró, Wágner János vm. testn. felügyelő, Burián Géza járási testn. vezető)

1926.06.27. p.2.  A földeáki és makói biciklik rémét elfogta a rendőrség (Szabó János földeáki ócskavas kereskedése, Szabó József)

1926.06.27. p.4.  A földeáki anyakönyvből

1926.07.02. p.2.  Földeáki leventeverseny (hiányos, sérült cikk)

1926.07.02. p.2.  Földeákon veszedelmesen pusztít a kukoricamoly

1926.07.02. p.3.  Vitézzé avatták Molnár Dezső jegyzőt

1926.07.04. p.3.  A vetési bagolypille pusztít Földeákon (az előző cikk helyreigazítása)

1926.07.04. p.2.  November elsejére elkészül a földeáki hősök szobra - Krisztus átkarolja a haldokló katonát

1926.07.04. p.2.  Földeák község bitangistállójában....(...lévő állatok átvehetők)

1926.07.18. p.3.  Amikor Földeákon adott találkozót a Tisza a Marosnak (utalás a Budapesti Hírlap 1855.04.28-án megjelent beszámolójára a Földeák környéki árvizekről...)

1926.07.18. p.3.  Anyakönyvi hírek

1926.07.17. p.4.  A földeáki öreg tyukász kaszaháborut rögtönzött Földeákon (id. Bozsogi Mihály)

1926.07.21. p.3.  A makói és földeáki árvíztengerek világából – Amikor Magyarország katonai és polgári kormányzóját elfogta a földeáki csősz – Régi történet 1855-ből (A cikk idézi a Budapesti Hirlap 1855.04. 19-én közölt írását Albert cs. k. Főherceg Földeák környéki látogatásáról)

1926.07.22. p.3.  Elfogták a földeáki betörések második tettesét (Ignátkó László)

1926.07.25. p.3.  A földeáki művészek kép-és szoborkiállítást rendeznek Földeákon

1926.07.30. p.1.  Felemelték a földeáki hitvesgyilkos büntetését

1926.08.04. p.2.  Egykorú írás a földeáki templomépítés nehézségeiről 1855-ből (A Budapesti Hírlap 1855.04.28.-án megjelent cikke nyomán)

1926.07.07. p.1.  Megint a fölözött tej (földeáki asszony is....)

1926.08.08. p.3.  Fontos tárgyak Földeák község augusztus havi rendkívüli közgyűlése előtt (Földeák díszpolgárává kívánják választani Bethlen miniszterelnököt)

1926.08.15. p.1.  Ma nyílik meg a földeáki művészkiállítás (Bánszky Tamás, ifj. Dehény Lajos)

1926.08.15. p.2.  “Negyven makói koporsó...” (Az 1826-os Makó környéki árvízről)

1926.08.17. p.3.  Megnyílott a földeáki művészkiállítás (a cikk közli több festmény címét is....) előzmények:1926.07.25. p.3. és 1926.08.15. p.1.

1926.08.17. p.4.  Műkedvelő előadás Óföldeákon (Návay Andorné, Gondos János)

1926.08.22. p.3.  Mérkőzés Földeákon (góllövők, játékosok neveivel...)

1926.08.25. p.1.  Szerencsétlenül járt földeákiak (Bajusz József, Paku Józsefné Csányi Veron)

1926.08.25. p.3.  A földeáki anyakönyvből

1926.08.25. p.3.  Az FTC meccséről...

1926.08.26. p.3.  Vásár Földeákon és Orosházán

1926.08.29. p.3.  A földeáki orvos szabadsága (dr. Herczog Lajos - dr. Tóth Sándor)

1926.08.29. p.3.  Vásár Földeákon

1926.08.31. p.3.  Általános lelkészi kinevezések és áthelyezések a csanádi egyházmegyében (Földeák: Molnár István, Kránitz Imre segédlelkészek...)

1926.09.04. p.2.  Asszonyháborúba fulladt libalegeltetés Földeákon (Kurunczi Jánosné Horváth Terézia, Mádi Istvánné)

1926.09.07. p.4.  Forgalmas volt a földeáki vásár (pontos számadatokkal...)

1926.09.12. p.1.  Csanádvármegye terméseredménye (Földeák is...)

1926.09.12. p.3.  A megszűnés veszélye fenyegeti a földeáki postahivatalt (A Posta vezetője Bereczky Endre)

1926.09.12. p.3.  Romantikus leányszöktetés Földeákon (Simos János, Rakonczai Anna Júlia)

1926.09.12. p.4.  A földeáki orvos lakása (Ádók Antal községi esküdt házába helyezik a rendelőt, a gyógyszertár mellé...)

1926.09.19. p.2.  Színészek Földeákon (Váradi Jenő, volt kecskeméti igazgató társulata)

1926.09.15. p.4.  Földeáki határban föld eladó (Horváth Lajosné, Szárazéri u. 17.)

1926.09.28. p.3.  Ármentesítésbe ujonnan bekapcsolt.....(Földeáki gazdák is érintettek)

1926.10.03. p.3.  A földeáki orvos lakása (ismételt hirdetés, 1926.09.12. p.4. is)

1926.10.03. p.3.  Színház Földeákon (Váradi Jenő társulata, 1926.09.19. p.2. is)

1926.10.03. p.4.  A földeáki anyakönyvből

1926.10.05. p.3.  Tanyasi tűzeset (Horacsek Andor tűzoltóparancsnok)

1926.10.12. p.3.  Színház Földeákon (újra Váradi Jenő társulatáról, 1926.09.19. p.2. és 1926.10.03. p.3. is)

1926.10.14. p.2.  Földeákiak is jelentkeznek a Makói Ipari Hitelszövetkezetbe

1926.10.17. p.2.  November hetedikén leplezik le a földeáki hősi szobrot (egyúttal a Szent János szobrot áthelyezik)

1926.10.20. p.4.  Eladó ház Földeákon (Halom u. 501., Dombi Márton)

1926.10.24. p.4.  Elbúcsúztak Földeákon a színészek (Váradi Jenő társulata, előzmények:1926.09.19. p.2., 10.03. p.3., 10.12. p.3.)

1926.10.24. p.4.  Gazdabál Földeákon

1926.10.30. p.4.  A földeáki szoborleplezés meghívója (már szétküldték a meghívókat)

1926.10.31. p.1.  A földeáki hősi szobor leleplezésének ünnepi programja

1926.11.02. p.3.  A földeáki hősi szobor...(átadására autóbuszokat indítanak Makóról)

1926.11.07. p.1.  Missiós ünnep Földeákon

1926.11.07. p.2.  A földeáki hősök emlékénél (Ménesi György 12 strófás verse)

1926.11.07. p.2.  238 hősének az emlékművét ma leplezi le Földeák közönsége

1926.11.07. p.4.  A földeáki hősök névsora

1926.11.07. p.4.  A földeáki gazdabálon felülfizettek.....(névsor)

1926.11.07. p.4.  A földeáki postahivatal lakásügye

1926.11.09. p.2.  A vármegye legszebb hősi szobrát leplezték le vasárnap Földeákon (részletes beszámoló)

1926.11.13. p.3.  Villanyvilágítást kaphatnak a földeáki és földeáki út környéki tanyák (folyt.:1926.11.14. p.3.)

1926.11.14. p.2.  A földeáki kisemberek kapják a Návay Andor - féle birtokot

1926.11.14. p.3.  Vásárhely válasza kétségessé teszi a földeáki villanyt (előzmény: 1926.11.13. p.3.)

1926.11.28. p.3.  Esküvő Földeákon (Bajusz Mihály leánya férjhez megy)

1926.12.02. p.3.  Vásár Földeákon

1926.10.02. p.3.  Lépfene Földeákon

1926.12.07. p.3.  A földeáki országos állatvásárról (beszámoló - Ádók Istvánt meglopták)

1926.12.16. p.3.  Földeák községben megszűnt a veszettség

1926.12.19. p.5.  A földeáki anyakönyvből

 

1927

 

1927.01.01. p.5.  Boldog Új évet! (újévi jókívánságok, többek között földeáki mesterek, kereskedők, szolgáltatók felsorolásával)

1927.01.16. p.4.  Apa és fiú harca Földeákon (Pintér Lajos és fia)

1927.01.16. p.5.  A Földeáki Iparos Kör ...(táncmulatságot rendez...)

1927.01.22. p.3.  A földeáki református egyház segélye

1927.01.28. p.3.  Az igási úti iskola helye

1927.02.18. p.2.  Egy földeáki hajadon nagy szerelme, amin még Cigány Borcsa se tudott segíteni (Lajtos Rozália)

1927.02.18. p.3.  Földeákon országos vásár....

1927.02.18. p.4.  A hűtlen földeáki cseléd (Mágori Sándor tanyáján, Sz. János földeáki kiskorú...)

1927.02.24. p.3.  A földeáki vásár hírei (beszámoló, Szalma Istvánt meglopták)

1927.02.24. p.4.  Anyakönyvi hírek Földeákról

1927.03.05. p.3.  Egy földeáki tanyatűz esete (Dávid Illés)

1927.03.11. p.3.  Földeáki munkás Franciaországból (Bauda Máriát is hazaküldik...)

1927.03.11. p.3.  Március tizenöt Földeákon (programok, összejövetel Berecz János községi nagyvendéglőjében

1927.03.13. p.1.  “Égetően sürgősek a földeáki kislakások”-mondotta Mátyás Béla

1927.03.15. p.3.  A földeáki anyakönyvből

1927.03.16. p.3.  Felülfizetések Földeákon (a táncmulatságon...)

1927.03.19. p.3.  Március 15 Földeákon (Csathó Kálmán, Kilár Károly, Ménesi György)

1927.03.24. p.3.  Tűz Földeákon (Buza Imre, 62. sz. ház)

1927.03.24. p.4.  Törvénybírót és esküdtet választott Földeák (Vass András, Szabó János, Nagy Gyula, Tamasi Antal)

1927.03.27. p.2.  Gyermekdráma Földeákon-Ha az ivóvizes edénybe töltik a marószódát (Ménesi Mihályné Kulcsár Rozália, Ménesi Viktuska, Ménesi Mihályné Szűcs Katalin)

1927.03.29. p.3.  Földeákon, ha mulatnak a legények (Ratkai Miklós, Horváth Ferenc, Baráth Imre, özv. Kiss Lajosné)

1927.04.03. p.3.  A földeáki anyakönyvből

1927.04.03. p.4.  A földeáki iparos ifjúság...(Dehény Lajos vezetésével Szigligety Ede Cigány c. népszínművét adja elő...)

1927.04.03. p.7.  Stáhl Antal pék sütödéje (Földeákon az iskola mellett-hirdetés)

1927.04.15. p.1.  Megyebizottsági tagválasztás Földeákon (Pintye János, Szántó István, Ring Béla, Mátyás Béla)

1927.04.15. p.3.  Bál Földeákon (FTC rendezésében, nevekkel)

1927.04.20. p.2.  A földeáki Insperger család drámája (Insperger Pál cséplőgép tul. és ártérikútfúró 10 éves kisfia hintázás közben megfulladt, 606. sz. ház)

1927.04.22. p.2.  A makói és földeáki termelőknek is érdeke a Lele-tápéi híd

1927.04.22. p.2.  Hej, kutyavilág (Papp János sírásó felesége öngyilkos lett, Csonka u. 279.)

1927.04.23. p.2.  Gyilkosság...(Gera Józsefné Bódi Eszter és a földeáki béres esete, lásd. köv. cikk is)

1927.04.24. p.1.  Állati kegyetlenséggel....(az előző cikk folytatása)

1927.04.24. p.4.  Bál Földeákon (FTC rendezésében)

1927.04.26. p.3.  Választás Földeákon (rövid hír, nevek nélkül)

1927.04.27. p.3.  Issekutz szolgabírót...(a földeáki választásokról, nevekkel...)

1927.05.03. p.3.  A földeáki vadászterületek bérlői (Czirenner József, Szirbik Sándor)

1927.05.04. p.2.  Hogy lett...(földeáki piaci eset)

1927.05.04. p.3.  A földeáki cigányok...(földeáki cigányasszonyok rávettek egy lelei leányt...)

1927.05.06. p.3.  Vásár Földeákon

1927.05.08. p.2.  Az óföldeáki zászlószentelési.....program

1927.05.10. p.2.  Levente zászlószentelés Óföldeákon (részletes beszámoló, nevekkel, Földeák és Óföldeák elöljáróságának felsorolásával)

1927.05.13. p.1.  Tizenhárom évvel...Földeák - igási fiú kálváriája a fronton (hosszú vezércikk, Molnár Pál és János, Szűcs Erzsébet)

1927.05.13. p.3.  A FTC bálon...(felülfizettek...)

1927.05.14. p.3.  A földeáki tolvajszövetkezet a vádlottak padján (ahová betörtek: Karácsonyi János, özv. Wéber Jánosné....)

1927.05.15. p.1.  Földeákon nehéz helyzetet teremtett a házhelyreform (Mátyás Béla, Purgly Emil főispán...)

1927.05.15. p.3.  A Földeáki Torna Club (FTC) bálján felülfizetett vitéz Molnár Dezső

1927.05.17. p.1.  A földeáki vásár (részletes beszámoló)

1927.05.17. p.3.  A földeáki anyakönyvből

1927.05.18. p.3.  A családi viszálykodás....(Kovács István, tanya 235. öngyilkos lett)

1927.05.21. p. 2.  Megállapították a földeáki házhelyek haszonbérét (Forgó Ferenc kir. járásbíró....)

1927.05.22. p.1.  Oltárszentelés Földeákon

1927.05.22. p.4.  Új kezekbe kerül a földeáki nagyvendéglő (...Berencz János bérlő átadja...)

1927.05.22. p.4.  Táncmulatság (az Iparoskör rendezésében, zene: Kiss Béla)

1927.05.31. p.3.  Tornaünnepély a földeáki zárdában

1927.06.04. p.1.  Veszedelmes kocsikarambol a földeáki úton (Fazekas János - Makó - Kossuth u. 40)

1927.06.10. p.3.  Huszonhárom vasúti állomásra vámszedési jogot kapott a vármegye (Földeák is érintett)

1927.06.15. p.2.  Szentesi kántorrá választották a földeákiak kántortanítóját (Horacsek Andort 32 pályázó közül választotta ki a szentesi zsűri)

1927.06.16. p.1.  Két vasúti megálló és tanyai fürdő épül az igási út mentén

1927.06.18. p.4.  Földeákon a “Miasszonyunkról” elnevezett....(óvodás ünnep)

1927.06.19. p.1.  Járási leventeverseny Földeákon

1927.06.21. p.3.  A földeáki leventeverseny...(sportszámok, eredmények, nevek...)

1927.06.22. p.3.  Trafikbódé Földeákon (a parkban, az iskola előtt, Ádók Gábor)

1927.06.23. p.3.  Anyakönyvi hírek Földeákról

1927.06.23. p.2.  Harangot rendel...a földeáki református egyház (részletes cikk, a hívek templomot szeretnének, adakozók listája is...)

1927.06.26. p.2.  Tápé és Lele között...(ismét az esetleges hídról, itt Földeák említése nélkül...)

1927.06.29. p.1.  Hol legyen az új Tiszai híd? (Földeák is említve)

1927.07.01. p.1.  Műkedvelő előadás Földeákon (Ingyenélők c. előadás, Csathó Kálmán vezetésével, szereplők: Ratkai Miklós, Rakonczai Mária, Szűcs Lajos...)

1927.07.02. p.1.  A földeáki házhelyrendezés befejezése (Forgó Ferenc földbirtokrendező, Mátyás Béla plébános)

1927.07.02. p.2.  Törzskönyvezték Földeák közdűlő utait

1927.07.03. p.2.  Ki vagyunk zárva a világból (ismét a tápai hídról...)

1927.07.05. p.3.  Az eperrázás halálos áldozata Földeákon (Kovács János 80 éves kötélgyártó mester)

1927.07.09. p.3.  A földeáki Sipos Etel megmentette Erzsébet királyné arcképét (“...a bolsevista dúlás idején a községházán...”)

1927.07.09. p.3.  Földeákon megakad a sertéshízlalás, mert nincs rakodó (hosszú cikk)

1927.07.10. p.1.  Óföldeákon oltárkép hirdeti...(Návayak, újra épített templom)

1927.07.10. p.2.  A Lele - tápéi híd...(ismét a híd-tervezetről)

1927.07.13. p.1.  Az új igási iskola

1927.07.15. p.3.  Szabadságon (Lukács István Földeák főjegyzője)

1927.07.16. p.3.  Villámcsapás Földeákon (Tóth Ferenc, 401. sz. ház)

1927.07.19. p.4.  Mérkőzés Földeákon (góllövőkkel)

1927.07.21. p.1.  Egy földeáki ember megtámadta a rendőrt (Rakonczai Mátyás és Szántó Sándor esete Kiss Lajos Kossuth utcai kocsmájában, lásd még: 1927.07.22. p.3.)

1927.07.21. p.3.  A földeáki Kornél-ligetet bezárták a közönség elől (a cikk utal Györffy István prof. 1924-ben, a Természettudományi Közlönyben megjelent írására)

1927.07.22. p.3.  Az ügyészség fogházába szállították Rakonczait (előzmény: 1927.07.21. p.1.)

1927.07.22. p.4.  Bicikli verseny Makó - Földeák - Vásárhely között

1927.07.22. p.4.  A Mak. kombinált csapata vasárnap Földeákon játszik...

1927.07.23. p.4.  A földeáki cséplésekről (25 cséplőgépet vizsgáltak meg)

1927.07.24. p.1.  Száz hold földet adott bérbe Földeák község (Kövecs építőmester)

1927.07.26. p.3.  A makói csapatok... (földeáki sporthírek is, góllövők...)

1927.07.30. p.3.  Továbbra is nyitva marad az óföldeáki Kornél-liget

1927.07.31. p.3.  Földeáki művészek kiállítása Makón (Bánszky Tamás és Dehény Lajos)

1927.07.31. p.3.  A földeáki zárdakápolna 25 éves jubileuma (“Miasszonyunk” iskolanővérek házikápolnája, Dehény Lajos, Kurunczy Lajos ny. plébános)

1927.08.02. p.2.  Az autószerencsétlenségek vasárnapja (Földeák, vasúti átjáró, Erdélyi József, Raffai Béla)

1927.08.04. p.6.  A FTC táncmulatsága

1927.08.17. p.2.  A földeáki csapat két mérkőzése

1927.08.20. p.3.  Tyúkra éhezett a földeáki cigányasszony (Balázs Borbála, Halasi Antalné Kovács Juliánna, Sarnyai Juliánna)

1927.08.23. p.3.  Meghalt, mert későn jött az orvos - Tragédia Igáson (Kiss Antal felesége, Földeákra rohantak orvosért...)

1927.08.26. p.1-2. Gabonával megterhelten leégett a Návay Géza istállója, amely évekkel ezelőtt agyonnyomott egy embert

1927.08.28. p.3.  Bánszky és Dehény képkiállítása Földeákon

1927.08.28. p.3.  Vásár Földeákon

1927.08.28. p.7.  Földeáki határban...(...föld eladó, érd.: Molnár Sándor, Patika u. 372)

1927.09.01. p.3.  Vásárok Apátfalván és Földeákon

1927.09.02. p.3.  Három súlyos szerencsétlenség Mezőkovácsházán, Földeákon, és Palotán (Gera Mihály megsérült Csepregi Mihály házának tapasztása közben)

1927.09.06. p.3.  A földeáki állatvásár (felvezetett állatok száma, adatokkal, beszámoló)

1927.09.14. p.1-2. Elkészült a vármegye legtöbb adót fizetőinek a névjegyzéke (földeákiak is)

1927.09.17. p.1-2. Főzött emberi csontokat találtak a földeáki úton (két felnőtt és egy gyermek csontmaradványai, dr. Herczog Lajos - folyt.: 1927.10.02. p.2.)

1927.09.27. p.2.  Mit tárgyalnak a vármegye őszi közgyűlésén (Földeák: Csathó Kálmán, vitéz Molnár Dezső és Ádók Gábor dohányelárusítási bódéjának ügye)

1927.09.29. p.3.  A földeáki körorvos szabadsága (dr. Herczog Lajost dr. Tóth Sándor helyettesíti)

1927.09.29. p.3.  Föld - és házhelyosztás Földeákon (kiküldött mérnök: Gaál Imre)

1927.09.29. p.3.  A Magyar Nemzeti Szövetség alakuló értekezlete Földeákon (rengeteg névvel, programokkal...)

1927.09.29. p.3.  Uj kántort választott Földeák (Horacsek Andor helyére pályázott Kilár Károly és Dehény Kálmán - Dehény Lajos fia-aki elnyerte a tisztséget)

1927.09.30. p.3.  Bál Földeákon (FTC)

1927.10.02. p.2.  Egy eddig még fel nem derített borzalmas gyilkosság után kerültek a csontok a földeáki országútra (előzmény: 1927.09.17. p.1-2.)

1927.10.20. p.3.  Bál Földeákon (FTC)

1927.10.02. p.4.  A földeáki új kántor (Dehény Kálmán)

1927.10.08. p.3.  Október hat Földeákon (gyászmise a templomban)

1927.10.14. p.3.  A földeáki gazdálkodó ifjúság...(bálat rendez, fővédnökök: Návay Andorné, Návay László)

1927.10.16. p.3.  A Földeáki Önkéntes Tűzoltó Egyesület...(táncmulatságot rendez a községi nagyvendéglőben)

1927.10.16. p.3.  A földeáki gazdálkodó ifjúság...(bálat rendez, fővédnökök: Návay Andorné, Návay László)

1927.10.22. p.2.  Földerengés Földeákon (1927.10.20-án, 16.45.-kor, 1 mp-ig tartott)

1927.10.25. p.4.  A földeáki bál győztesei (a tűzoltóbálban szépségversenyt rendeztek, díjazottak: Rácz Etelka és Ménesi György. Zsűritagok: a falu elöljárói, postai dolgozók, stb. név szerint...)

1927.10.26. p.1.  Harangszentelés Földeákon (ref. egyház, Csathó ref.tanító, Harsányi esperes, folyt.:1927.11.01. p.2.)

1927.10.26. p.3.  Negyvennyolc pengős haszonbér Földeákon (a föld szerződésekről...)

1927.10.26. p.3.  Nem lesz kulturház Földeákon (Micsák tanfelügyelő; nem fogadta el a kultuszminiszter ajánlatát Földeák elöljárósága)

1927.01.26. p.3.  A földeáki anyakönyvből

1927.10.27. p.1.  Csillag Sándort jegyzővé választotta és melegen ünnepelte Püspöklele (A cikk Földeákot is említi a tervezett Tisza-híddal kapcsolatban)

1927.10.27. p.2.  Könnyen ártézi víz nélkül maradhat Földeák (Az egyetlen, templom előtti kút apad. A cikk megemlíti a három, magánkézben lévő kutat is – zárda – malom - állomás ) Ménesi György akciót hirdet egy új kút fúrására a Vásár-téren.

1927.10.29. p.1.  Harangszentelés Földeákon – Makóról autóbusz indul Földeákra (a harang Makóról érkezik – részletes program)

1927.11.01. p.2.  Harsányi esperes testvéri csókkal üdvözölte Földeák község plébánosát – Földeák község egész közönségének a részvételével folyt le a földeáki református harangszentelés (részletes beszámoló)

1927.11.03. p.2.  Tűz Igáson

1927.11.03. p.3.  MÁV. Autóbuszjárat Hódmezővásárhely, Földeák, Makó és Apátfalva között (tervezet)

1927.11.04. p.3.  Elítéltek egy földeáki asszonyt, mert a vasútra ment a tehene (Bakos Lászlóné, dr. Török járásbíró)

1927.11.10. p.3.  Földeáki ügyet tárgyal az OFB (Országos Földrendező Bizottság)

1927.11.10. p.4.  18 darab fát kitörtek a földeáki legények (Gallyas András, Gardi János, Gardi József, Berényi Mátyás tanyai fiatalok)

1927.11.12. p.2.  Uj hit bontogatja szárnyait Földeákon – a földeáki szombatosok különös ellenkezése a hatóságokkal

1927.11.12. p.3.  A makói vásárban (Joó Sándor földeáki rőföskereskedő hirdetése)

1927.11.13. p.2.  A szelíd szó erejével és a törvény szigorúságával szívós harcot folytatnak a földeáki szombatisták – Előbb Tarnay alispánhoz, azután a miniszterhez fellebbezték meg Nagy főszolgabíró határozatát – Mit mond a főbírói határozat?

1927.11.26. p.2.  A földeáki közgyűlés jegyzőkönyvéből (400 □-öl a leventéknek, ahol lövőteret alakíthatnak ki, Óföldeák pusztára telefonállomást szerveznek, Meszlényi Antal tanítónak hadipótdíjat utalványoznak …)

1927.11.26. p.3.  A földeáki anyakönyvből

1927.11.26. p.3.  Pulykatolvajt fogtak a földeáki piacon

1927.11.27. p.3.  Járlatírás a tanyán (Földeákon állatvásár lesz, az olvasókörökben összeírás)

1927.12.02. p.2.  Ismeretterjesztő előadások Földeákon (az óvodában rendezendő előadássorozat témái előadói, óföldeáki, földeáki tanítók, orvosok, egyházi személyek…

1927.12.02. p.3.  András napján (Andrásokat köszöntöttek Földeákon, például Bereczky András postamestert)

1927.12.02. p.4.  Júliusban töltik be a földeáki kántori állást

1927.12.08. p.3.  Földeák ünnepe a kormányzó nevenapján (mise és előadások)

1927.12.08. p.4.  A földeáki vásár…(részletes beszámoló állatforgalmi adatokkal)

1927.12.11. p.2.  Földeák község búcsúja Horacsek kántortól (részletes beszámoló, Mátyás Béla plébános búcsúztatójának közlésével)

1927.12.15. p.4.  Návay Lajos (visszaemlékezés folytatásokban Zachariás Béla ny. jegyző tollából) folyt.: 1927.12.16. p.1-2. és 1927.12.17. p.1.

1927.12.17. p.2.  Lelének újból alapos kilátása van a Lele-tápéi hídhoz (a cikk Földeákot is említi)

1927.12.17. p.3.  Új pótadó Földeákon

1927.12.17. p.4.  A földeáki anyakönyvből

1927.12.17. p.4.  Kulturelőadás Földeákon (A december másodikán beharangozott előadássorozat első előadása: Dr. Herczog Lajos: A légy, mint az ember ellensége, Mátyás Béla bevezetőjével. Sárpátky János óföldeáki igazgató Tompa Mihály verséből tart mozielőadást, fellép a dalárda és szavalatok is elhangzanak)

1927.12.18. p.4.  Testisértésért ítéltek el egy földeáki legényt (Sarnyai Józsefet bántalmazták: Ádók Pál és Ferenc)

1927.12.22. p.3.  Pásztorjáték Földeákon (a zárdában)

1927.12.23. p.1.  A községi közlegelő létesítésére államigazgatást kér Földeák (Kövecs-féle földek)

1927.12.25. p.2.  Közgyűlés Földeákon (több téma felvetődött, pl. Karácsony János engedélyt kért és kapott, hogy trafikbódét állítson fel a Gizella-malom előtti téren…)

1927.12.25. p.3.  Wolfingerék perrel kényszerítik Návay Andornét az óföldeáki Návay - kastély átadására (Óföldeák népe kiáll Návay Andorné mellett…)

1927.12.25. p.4.  Karácsonyi ajándékok és előadások Földeákon (Óföldeák is, Návay Andorné ajándékai)

1927.12.30. p.3.  István napján (…Lukács István főjegyzőt köszöntötték Földeákon)

1927.12.30. p.3.  Jótékonycélú bál Földeákon ( a szegény sorsú gyermekek felruházására)

1927.12.31. p.3.  Szilveszter Földeákon (A Nagyvendéglőben Szakáll Zoltán színigazgató, Nagy József vendéglős, Kurunczi János és zenekara)

 

1928

 

1928.01.01. p.4;8. Boldog Ujévet kívánnak (mesterek, iparosok, kereskedők, művészek, földeákiak is…)

1928.01.03. p.2.  Návay Aranka örök időre biztosította az óföldeáki templom és paplak fennállását

1928.01.04. p.1.  Földeák gyomra (statisztikai kimutatás Földeák község 1927. évi fogyasztásáról, hús-ital stb.)

1928.01.15. p.2.  A vármegye tizenöt községében emelkedett a pótadó kulcsa (Földeákon is)

1928.01.17. p.4.  Kulturest Földeákon (az 1927. december másodikán beharangozott előadássorozat második rendezvénye: dr. Németh István állatorvos „Rothermere  lord eddigi eredményeiről” és egyéb program, részeletes ismertető)

1928.01.18. p.4.  A földeáki anyakönyvből

1928.01.22. p.2.  Mennyivel járulnak hozzá a a vármegye községei a vármegye fenntartásához (megyei adatok, Földeák is)

1928.01.22. p.4.  Földeáki panaszos levél a tanyai kézbesítésekről

1928.02.04. p.4.  Gazdaasszony és cseléd háborúsága két sebesüléssel Földeákon (Sarnyai Julianna, Bugyi Antalné, Rakonczai Anna korcsmárosné, Bugyi Antal, Sarnyi Mihály)

1928.02.04. p.4.  Leventebál Földeákon

1928.02.05. p.4.  Népszerű tudományos előadás Földeákon

1928.02.08. p.4.  Eltünt egy cipészinas Földeákról (Lévai Sándor, Szalma János cipészmester)

1928.02.18. p.3.  Gazdaasszony és cseléd háburúsága Földeákon (kiegészítés a február negyedikén közölt cikkhez)

1928.02.18. p.4.  Vásár Földeákon (Mátyás napi)

1928.02.18. p.4.  A földeáki anyakönvből

1928.02.19. p.4.  Jelmezes bál Földeákon (iparos kör szervezésében, Szakáll Zoltán előadásával…)

1928.02.21. p.2.  Egy földeáki legény virtuskodása a rákosi csárdában (Sarnyai István)

1928.02.28. p.2.  Az utolsó műsoros est Földeákon (az 1927. december másodikán beharangozott előadássorozat utolsó estéjének beszámolója)

1928.02.28. p.2.  A földeáki országos állatvásárra…(beszámoló adatokkal)

1928.02.28. p.2.  A körorvosok köszönete Mátyás Béla plébánosnak

1928.02.28. p.3.  Földeák képviselteti magát a Faluszövetség kongresszusán (a budapesti kongresszuson dr. Németh István állatorvos képviseli a községet)

1928.02.28. p.4.  Céllövő egylet Földeákon (rengeteg névvel és tisztségek felsorolásával)

1928.03.04. p.2.  Elítélték a földeáki fatördelő legényeket (előzmény: 1927. 11.10. p.4.)

1928.03.06. p.3.  A földeáki anyakönyvből

1928.03.11. p.4.  Március idusa Földeákon (program)

1928.03.13. p.3.  A földeáki Iparoskör márciusi ünnepélye (program, Mészáros Rozika szavalata stb.)

1928.03.15. p.6.  Márciusi ünnepségek Makón és környékén (Földeák is)

1928.03.21. p.3.  Haszonállatok Földeákon (darabszám szerint Földeák község állatállománya)

1928.03.21. p.3.  A csanádmegyei március 15-iki ünnepségekről általában (Földeák is, említve Tamasi Imre leventeoktató)

1928.03.31. p.3.  Műkedvelő előadás Földeákon (A FTC szervezésében Csathó Kálmán rendezésében Gárdonyi Géza „A bor” című népszínművét adják elő, a cikk közli a szereplők névsorát is)

1928.04.08. p.3.  Tűz Földeákon (Rakonczai József, tanya 124.)

1928.04.08. p.3.  Műkedvelő előadás Földeákon (a március 31-én beharangozott előadásról újra)

1928.04.11. p.3.  Húsvéti mérkőzések (Földeák is, góllövőkkel)

1928.04.14. p.3.  Földeákon nagy bonyodalmat okozott a Vásártér bekerítésére vonatkozó rendelet – a miniszteri rendelet ellehetlenítené a Vásártér átjárhatóságát, a levente gyakorlótér működését

1928.04.15. p.3.  Vitézi bál Földeákon  (táncosok felsorolásával, tánctanár: Raffai Béla)

1928.04.15 .p.3.  A Földeáki Torna Club műkedvelője)

1928.04.17. p.4.  F-ról (Sporthír, góllövőkkel)

1928.04.20. p.2.  A Rákosi-uton embert ölt egy halál-motorbicikli (ifjú Horty volt motorjával balesetet szenvedett Szabó Kálmán f-i gépész)-részletes beszámoló, melyből a motor történetét is megtudhatjuk…)

1928.04.22. p.3.  Öngyilkos lett Návay Andorné hü cselédje – aki nem tudott elszakadni Óföldeáktól (Papesch Péter szíven lőtte magát Návay Andorné vadészfegyverével)

1928.04.24. p.3.  A balszerencse ismét pontot vett el az MTK-tól (a földeáki csapat is említve)

1928.04.25. p.3.  Eladó ház (Földeák Szent László-tér torkolatában 286. sz., 1927-ben épült 3 szoba, 1 konyha, 1 kamra, 1 fásszín egy pince, jelenleg községi orvosi lakás eladó. Érd.: ifj. Kakuja Imre, tanya 54., További megjelenések a Marosvidékben: 04.29. p.6. és 05.01. p.2.)

1928.04.29. p.3.  Vásár Földeákon (a május negyedikén esedékes vásár beharangozója)

1928.04.29. p.4.  Návay Andorné bucsuja Óföldeáktól

1928.04.29. p.4.  Rakonczai János hadat üzent a vadházasságnak (a földeáki születésű segédlelkész cikkéről, mely a Zalavármegye c. lapban jelent meg)

1928.05.05. p.1-2. Megható bucsut vett Návay Andornétól Ó-földeák népe

1928.05.06. p.3.  Doktorrá avattak egy földeáki gazdafiut - Antal Mihály és Sándor Rozália fiát, Antal Mihály-t a szegedi egyetemen a jogtudományok doktorává avatták

1928.05.06. p.2.  Átszervezés előtt állnak a lelei és földeáki református egyházak (Földeákon nincs református lelkész és önálló református egyház…)

1928.05.12. p.3.  Urbanics Kálmán beszámolója Földeákon

1928.05.15. p.3.  Makóé a futballbajnokság! (Sporthírek, Földeák is)

1928.05.17. p.2.  „Isten vigasztalja, vegye oltalmába és őrizze életét, szegény Kálmánom” (Csathó Kálmán földeáki ref. tanító felesége Nagy Erzsébet főbelőtte magát) – anyakönyvi hírekben: 1928.06.05. p.4.

1928.05.25. p.4.  Az apátfalvai Luczó rekordot állított fel a csalásokban (Földeákon is járt)

1928.06.03. p.3.  A Földeáki Polgári Olvasókör javára…(bemutatták a Sárga Csikó c. népszínművet)

1928.06.03. p.4.  Dalestély Földeákon (részletes program, szereplőkkel)

1928.06.03. p.4.  A földeáki tűzoltók népünnepélye és táncmulatsága (beszámoló, a felülfizetők névsorával)

1928.06.05. p.4.  A földeáki anyakönyvből

1928.06.09. p.1-2. Nem lehet eredményesen dolgozni Csanád-Arad-Torontálvármegye óvodáiban (a cikk Földeákot is említi, egy óvodában több, mint 100 gyermeket nevelnek)

1928.06.09. p.3.  Szabadságon (Lukács Istvánt Földeák község főjegyzőjét Felberbauer Pál adóügyi jegyző helyettesíti)

1928.06.09. p.3.  Mérkőzés Földeákon (nevekkel)

1928.06.14. p.3.  Julius hó 20-án töltik be a földeáki kántori állást (Horacsek Andor megüresedett állására pályázhatnak az érdeklődők)

1928.06.21. p.3.  Egy földeáki gazda megvadult lova (Bajusz Lajos földeáki gazda lova a piacon megvadult, özv. Nagy Mihályné súlyosan megsebesült)

1928.06.24. p.3.  A földeáki bucsu (programmal)

1928.06.24. p.3.  Rózsa király és királyné ünnepség Földeákon (program, és az ünnepség történetének rövid ismertetője)

1928.06.24. p.3.  Körzeti leventeverseny Földeákon (részletes programmal)

1928.07.03. p.4.  A földeáki TC mérkőzése az MTK kombinált csapatával (részletes beszámoló)

1928.07.08. p.2.  Több selyemhernyótenyésztő több gubót szolgáltatott be ebben az évben Makón, mint az elmult évben (Földeáki is említve)

1928.07.14. p.2.  Gazdag iskolaalapítványhoz jutott Földeák község – Gilinger Pál és neje alapítványa az iskolák és szegények számára (házat és földet hagyományoztak…)

1928.07.14. p.4.  Csecsemővédő intézetet szervez Földeák község (a cikkben: Mátyás Béla plébános, dr. Herczog Lajos községi orvos)

1928.07.15. p.4.  Kibővítik a földeáki irgalmas nővérek iskoláját (a cikkben: Urbanics képviselő, Micsák tanfelügyelő, Péterffy műszaki főtanácsos)

1928.07.20. p.3.  Földeák államsegélye (a földmívelési miniszter Földeák község részére 2100 pengő állam segélyt folyósított)

1928.07.26. p.2.  A falusi tréfa áldozata lett egy földeáki leány (a cikkben: Szabó Erzsébet, Paku mészárosék)

1928.08.01. p.3.  Orvosi hír Földeákról (dr. Herczog Lajost szabadsága alatt dr. Tóth Sándor munkásbiztosító pénztári orvos helyettesíti)

1928.08.01. p.3.  A földeáki anyakönyvből

1928.08.05. p.3.  Elítélték a tyuktolvajokat, akik egy féléven át rengeteg lopást követtek el a makói és földeáki tanyákon – Egy szökött fegyenc szervezte meg a társaságot (részletes beszámoló)

1928.08.05. p.3.  Elhalasztották a földeáki kántorválasztást (A cikkből többek között az is kiderül, hogy a kántori állás pályázati kiírása megjelent a Nemzetnevelés, illetve a Néptanítók Lapja folyóiratokban is. Ez utóbbi  a Somogyi-könyvtárban is megtalálható, az 1928. augusztus 1-én megjelent lapszám részletesen közli az állás betöltéséhez szükséges feltételeket, és a javadalmazást is, minden részletre kitérően.)

1928.08.07. p.2.  Három helyen gyujtogatott vasárnap éjszaka a villám – a palotai határban, a földeáki réten és az apátfalvi határban csapott le a villám (Földeák: Szalma István, tanya 234.)

1928.08.08. p.4.  Eladó föld (a Rosszvizi tanyadűlőben – értekezni: Fernc József király utca 453.  Hajnal Lajos kovácsnál) ugyanez a hirdetés 1928.08.10. p.4. is megjelent

1928.08.12. p.3.  A Földeáki Iparos Kör…(nyári táncmulatságot rendez)

1928.08.15. p.4.  Eladó föld (tanya 363, Halesz)

1928.08.23. p.1.  Egy óföldeáki asszony is bejutott a magyar anyák vitézi rendjébe (a 14 gyermekes Molnár Istvánnét is kitüntették Budapesten)

1928.08.25. p.1-2. A földeáki kántorválasztáshoz (a javadalmazásról részletesen, az ország minden részéről érkezők névsorával…)

1928.08.26. p.4.  Egy földeáki művész sikere Pesten (Dehény Lajos okleveles építőipari művész első díjas lett és ösztöndíjat kapott)

1928.08.26. p.5.  Eladó v. kiadó föld (karabukai dűlőben, Csonka László, Földeák 453.)

1928 08.28. p.3.  A földeáki vásár (Földeák község engedélyt kapott egy alkalomra, hogy a miniszteri rendelet ellenére a bekerítetlen Vásártéren tartsa meg az állatvásárt)

1928.08.28. p.3.  Kántorválasztás Földeákon - Egyhangúan Dehény Kálmánt választotta ki Földeák község közönsége – (részletes beszámoló a délután és az este eseményeiről – meghallgatás, gratulációk, lampionos menet stb. Üdvözlő beszédet mondott a földeáki születésű Bugyi Gyula, volt középiskolai tanár, apátfalvai malomtulajodonos)

1928.08.29. p.2.  Személyi változások a csanádi egyházmegyében (Glattfelder Gyula dr. csanádi megyéspüspök Földeákra helyezte segédlelkészi minőségben Horváth Gyula újmisést)

1928.08.29. p.3.  Gazdasági cseléd kitüntetése Földeákon (Dombi Mihály gazdasági cselédet a miniszter oklevéllel és 100 pengő jutalommal díjazta, miután több, mint 25 évet töltött a Návay család szolgálatában)

1928.08.29. p.3.  Eladó föld (érd.: Hosszu u. 505.)

1928.08.30. p.2.  Vásár Földeákon (augusztus 31-én állatvásár, szeptember 1-én kirakodóvásár kerül megrendezésre)

1928.09.01. p.3.  Előzetes értesítés (a földeáki TC barátságos mérkőzéssel egybekötött mulatságra hívja az érdeklődőket)

1928.09.02. p.2.  Színház Földeákon (Buda Dénes társulata vendégszerepel)

1928.09.04. p.2.  A földeáki vásár (beszámoló)

1928.09.04. p.3.  Tűz Földeákon (Barta Berényi János, 232. sz. réti tanyája villámcsapás következtében kigyulladt - részletes beszámoló az oltásról, nevekkel…)

1928.09.05. p.3.  Leventeoktatót az igási járandókra (igási lakosok kérik a polgármestert, hogy az 1927-ben forgalomba helyezett iskolában szervezze meg a leventeoktatást)

1928.09.07. p.2.  Szerelmi bánatában öngyilkos lett egy földeáki leány (az egyik vásártéri barakkban eszméletlen állapotban találtak rá a 19 éves Tamasi Mariskára)

1928.09.08. p.4.  Fotballmérkőzés és sportbál Földeákon (előmény: 1928.09.01. p.3.)

1928.09.11. p.3.  Szülésznő választás Földeákon (Óföldeák, Szabó Jánosné Papp Eszter)

1928.09.11. p 4.  Fotball mérkőzés és sportbál Földeákon – A makói leventezenekar sikere (részletes beszámoló, előzmények: 1928.09.01. p.3. és 09.08. p.4.)

1928.09.12. p.1-2. Elkészült a vármegyei virilisek névjegyzék tervezete (földeáki adózók is…)

1928.09.14. p.3.  Eltünt egy földeáki gyerek (Kurunczi János, Földeák 274. sz. alatti 14 éves lakos eltűnt) A hírt változatlan formában  szeptember 15-én, a harmadik oldalon újra közölték.

1928.09.16. p.3.  Eltünt egy földeáki asszony (Rakonczai Tamásné Szabó Rozália, tanya 105.)

1928.09.23. p.4.  Tűzoltóbál Földeákon

1928.10.04. p.3.  Ragadós állatbetegségek a vármegye területén (Földeák-sertésorbánc - a cikk többször megjelent október elején)

1928.10.05. p.3.  Egy tyuk – 4 nap (Vancsó Antal, Faragó József, Szadler járásbíró, tyúklopási eset)

1928.10.07. p.3.  Két uj ártézi kutat furat Földeák  (az egyiket a Vásártéren, a másikat a Csendőrlaktanya közelében – a község központjában lévő 33 éves kút már alig csöpögteti a vizet)

1928.10.07. p.8.  Október 6. Földákon

1928.10.16. p.3.  Főjegyzőt választ Földeák (Lukács főjegyző nyugdíjba vonul, a legesélyesebb jelölt Tausch Árpád királyhegyesi főjegyző)

1928.10.21. p.4.  Lukács főjegyzőtől ma bucsuzik Földeák község (a 25 év szolgálat után búcsúzó főjegyzőt köszöntötte Földeák lakossága, részletes program)

1928.10.21. p.6.  Eladó sertések és kiadó föld (Markó testvérek, tanya 246.)

1928.10.23. p.2.  Lukács István főjegyzőtől vasárnap bucsuzott el Földeák népe (részletező, terjedelmes beszámoló a nap eseményeiről)

1928.10.24. p.2.  Egy mezőhegyesi tisztviselő hirtelen halála Földeákon (A Wéber Jánosné kocsmájában szállást kérő váci illetőségű, mezőhegyesi alkalmazásban lévő Olcsvay Zsolt, aki barátját , Mandel Dezső vasúti tisztviselőt jött meglátogatni, holtan esett össze. A szerencsétlenül járt embert Földeákon temették el, református szertartás szerint)

1928.10.24. p.3.  Talált jószágok Földeákon (4 juh átvehető...)

1928.10.24. p.3.  Tűzoltóbál Földeákon

1924.11.04. p.3.  Gazdabál Földeákon (A bál védnöki tisztségére S. Bálint György felsőházi tagot és Návay Lajos földbirtokost kérték fel.)

1928.11.04. p.3.  Jegyzőt választott Királyhegyes község (Bajusz Gyula földeáki segédjegyző személyében)

1928.11.06. p.3.  A földeáki anyakönyvbe...(anyakönyvi hírek)

1928.11.11. p.1.  A csanádmegyei községek életéből (Tarnay alispán jelentése, a cikk többek között említést tesz a Vásártér-levente gyakorlótér ügyről is...)

1928.11.11. p.3.  Kedélyes utazás Makó-Hódmezővásárhely között (irónikus írás a vasúti utazás viszontagságairól, külön Földeák község nincs említve)

1928.11.11. p.4.  Ál-tánctanító hamis oklevéllel működött Földeákon és Apátfalván (Raffay Béla földeáki tánctanító figyelt fel a csalásra)

1928.11.17. p.3.  Orvosi hír (Dr. Papp Andor orvos Földeák községben megtelepedett és orvosi rendelését megkezdte)

1928.11.18. p.3.  A földeáki dalárda...(táncmulatságot rendez)

1928.11.22. p.3.  Községi képviselőválasztás Földeákon (nevekkel, házszámokkal, néhol a foglalkozások feltüntetésével)

1928.11.23. p.4.  Földeák község házhelyrendezési ügye (az Országos Földrendező Bizottság földeáki ügyeket tárgyal)

1928.11.29. p.3.  Vásár Földeákon (7-én állat-, 8-án kirakadóvásár kerül megrendezésre)

1928.12.16.p.3 .  A Földeáki Önkéntes Tűzoltó Egyesületet...(teljesen újraszervezik, Bereczky Endre postamester várja az új tagok jelentkezését)

1928.12.16. p.4.  Életveszélyes bicskázás Földeákon (Óföldeákon Károlyi István csősz és Kádár András sertésszámadó egymásnak estek)

1928.12.16. p.4.  A földeáki vásár (beszámoló)

1928.12.25. p.4.  Földeákon a farsang első bálját...(rendezvény beharangozó)

1928.12.25. p.5.  Az alkotások és az építő munka jegyében kezdte meg működését Földeák uj jegyzője (számos, később megvalósult és megvalósulatlan tervezettel, pl. kút a Vásártérre, piac kikövezése, iskola bővítése, mozgószínház létesítése, faiskola stb.)