50%Игри+50%обучение с опит и полезен труд = добро възпитание

Житейския опит  Само за хората които са изживяли нещо и накрая са се справили сполучливо, може да се каже, че имат добър опит в това нещо. При това,  не е задължително това да са възрастни хора. Напротив...
Детските игри
са
естествения (природен) начин за опознаване на света и придобиване на различни умения за движение и навици...

Игрите възпитават Човека така е устроен, че от малък се учи и приема за истина (правилно) само това, което е разбрал сам, чрез опит от живота...
Средата на живот и възпитанието
В първите десет години се изграждат у децата най-важните черти на характера и ценностите им, изгражда се разбирането им за доброто и лошото(кое нещо е полезно и кое - вредно).
..
Учителите да са с практически опит
Какъв човек да избереме за учител на детето си? Въпросът е кратък и отговора също - учителят трябва да е човека с образцово поведение и умения, на когото искаме да заприлича нашето дете.
..
Училище таланти деца
В наш
ето общество грешно се е възприело разбирането, че училище е само това място(сградата), където пращаме децата да се учат на основите на четенето, писането, смятането и т.н. ...
Телевизията компютрите книгите децата
Телевизията компютрите и книгите са  средство за предаване на информация посредством картина и/или звук. Нищо повече...