(อ)

นามสกุลที่ขึ้นต้นด้วย (อ)

๑๒๓๕ องคสิงห Angasinha หลวงประไพหิรัญรักษ์ (ตี๋) ปลัดบาญชีกระทรวงคมนาคม ปู่ชื่อวง บิดาชื่อสิงโต 4/4/14

๑๒๖๒ อจลบุญ Achalapunya หลวงรัยการบัญชา (ชม) ผู้บังคับการกรมไปรษณีย์โทรเลข ปู่ชื่อนายบุญคง 13/4/14

๑๗๔๑ อจลภูติ Achalabhuti นายร้อยตรีภู สังกัดกรมเสนาธิการทหารบก รับราชการอยู่ในกองเจ้าพนักงานออกโฉนดในกระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อคง บิดาชื่อยัง 12/11/14

๑๒๒๑ อจลสุต Achalasuta นายร้อยตรีเพชร์ นายทหารฝึกหัดราชการกรมจเรพัศดุ ทวดชื่อนายมั่น 30/3/13

๑๐๕๐ อจลานนท์ Achala^nanda ขุนบริรักษ์กสิการ (มุ่ย) ผู้ช่วยเกษตรมณฑลนครไชยศรี ปู่ชื่อยัง 1/3/13

๑๘๑๖ อชานนท์ Aja^nanda นายร้อยโทพลอย นายหมวดช่างกลึง กรมยุทธโยธาทหารเรือ บิดาชื่อแพะ 17/12/14

๕๑๕๘ อณุกานนท์ Anuka^nanda รองอำมาตย์ตรีน้อย ช่างเขียน กรมศุขาภิบาล กระทรวงนครบาล 14/6/19

๕๐๐๕ อณูนนท์ Anu^nanda พลเสือป่าไปล่ กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ กับนายชวน (บิดา) ปู่ชื่อเล็ก 24/5/19

๔๘๕๑ อดิเรกสาร Atirakasa^ra ขุนพิมลอมรศาสตร์ (แป๊ะ) แพทย์ประจำจังหวัดชัยนาท ปู่ทวดชื่อพูน ปู่ชื่อแก่น 5/4/19

๒๖๔๘ อติกนิษฐ์ Atikanishtha ขุนประมวญบรรณาการ (ปลื้ม) ผู้ช่วยกรมบาญชีกลาง กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อติ๋ว บิดาชื่อโต 17/10/15

๔๒๒๕ อติกาย Atika^ya นายร้อยตรีจอน อัยการประจำกรมทหารรักษาวัง ว.ป.ร. กองพันที่ ๓ บิดาชื่อขุนเทพราช (ท้วม) 13/10/17

๑๒๐๒ อติเปรมานนท์ Atipremananda พระมหาวิชาธรรม (เรือง) กรมราชบัณฑิต ปู่ชื่อหลวงอักษร (สุดที่รัก) 30/3/13

๒๒๑๙ อติพยัคฆ์ Atibyaggha นายเพิ่ม กรมพระอัศวราช ปู่ชื่อโต ทวดชื่อเสือ 7/5/15

๐๕๕๙ อติแพทย์ Atibaedya หลวงกุมารประเสริฐ (โต) กรมแพทย์ กระทรวงวัง 23/8/13

๑๖๙๑ อติโพธิ Atibodhi นายเรือตรีแพ นายธงผู้บัญชาการกรมชุมพล บิดาชื่อโต ปู่ชื่อโพ 11/10/14

๒๑๓๔ อติเรกผลิน Atirekaphalin นายอู๋ กรมพิณพาทย์หลวง บุตรนายพูน ทำสวน 23/3/14

๑๑๕๔ อติเรกานนท์ Atireka^nanda นายร้อยเอกชุ่ม หัวหน้าพแนกกองทะเบียน กรมตำรวจภูธร ปู่ชื่อยิ่ง 12/3/13

๑๓๔๓ อติวรรธนะ Ativardhana ขุนวิวัฒน์ธนกิจ (แขก) ผู้ช่วยสมุหบาญชี กรมไปรษณีย์โทรเลข บุตรนายอบ 21/4/14

๔๘๑๗ อติศัพท์ Atisabda ขุนนรการพินิจ (ถมยา) แพทย์ประจำมณฑลนครศรีธรรมราช ปู่ชื่อเสียง 5/4/19

๓๑๙๐ อติสิงห์ Atisinha มหาดเล็กสำรองยัง กองชาวที่ พระที่นั่งอภิเศกดุสิต ปู่ชื่อหลวงบำรุงชลเขต (สิงโต) 17/6/16

๓๐๑๐ อติสุคนธ์ Atisugandha พันเด็กชาตรีถมยา กองคลังวรภาชน์ กรมมหาดเล็ก ทวดชื่อกลิ่น ปู่ชื่อโต 16/4/16

๒๐๔๘ อทรรศนะวณิช Adarsanavanija นักเรียนทหารกระบี่เชื้อ (เล็ก) กรมโขนหลวง บุตรนายแฝง พ่อค้า 18/3/14

๐๙๑๓ อธินันทน์ Adhinandana นายร้อยเอก หลวงพิทักษ์โยธา (ตอด) ผู้รั้งปลัดกองพลที่ ๙มณฑลปราจิณบุรี พระยาพรหมยกระบัตร (ยิ่ง) เป็นทวด 16/1/13

๖๓๙๑ อนนตะชัย Anantajaya พลเสือป่าบัวจัน ประจำหมู่ ๒ หมวด ๓ กองร้อยที่ ๓ กองเสือป่าจังหวัดนครพนม กับนายจันทะเนตร์ (บิดา) ปู่ทวดชื่อพระศรีอัคฮาด (นนต์) ปู่ชื่อหลวงไชยวิเศษ (ทุย) 26/8/22

๒๒๕๓ อนะมาน Anama^n มหาดเล็กวิเศษขอม นายเวรทะเบียน โรงเรียนมหาดเล็กหลวง ทวดชื่ออ้น ปู่ชื่อหลวงสีขรภูมิพิทักษ์ (มา) 19/5/15

๔๘๙๐ อนัคฆฑัต Anagghadat หลวงรักษามัญจอาสน์ (ทัด) กรมการพิเศษ จังหวัดขอนแก่น 5/4/19

๕๓๖๘ อนันตนนทก Anantanandaka ว่าที่นายร้อยตำรวจตรีนนท์ กรมตำรวจภูธร ปู่ชื่อหลวงศรีรองเมือง (นน) บิดาชื่อหลวงรัตน์นคร (นัน) 26/6/19

๕๑๙๔ อนันตรัต Anantarat นายร้อยตำรวจโทแดง กองตำรวจภูธร จังหวัดสวรรคโลก ปู่ทวดชื่อนันต๊ะ 14/6/19

๖๓๔๔ อนันตาวระ Ananta^vara พลเสือป่าเล็ก ประจำกองร้อยที่ ๓ กรมเสือป่ารักษาดินแดนมหาราษฎร์ ปู่ชื่อวะเร็กตะ บิดาชื่อนันตา 3/6/22

๐๘๙๘ อนัมกุล Anamkula หลวงอนัมนิกรฤทธิ์ (ถ่อ) ผู้กำกับกองญวณอาษาปืนใหญ่ ๔ (กองนอก) 13/1/13

๓๕๓๔ อนัมบุตร Anamputra ขุนเฟ้นสารสาทร (ยิดซิน) กรมไปรษณีย์โทรเลข กระทรวงคมนาคม ขุนพาทีอนามภาษา (กรุง) ล่ามญวน กรมท่าซ้าย เป็นบิดา ขุนพาทีฯ เป็นบุตรอนามมนตรี (เหว่า) หลานพระราชมนตรี (เจียงก๊าด) รับราชการในตำแหน่งล่ามญวนสืบกันมา 4/11/16

๓๖๕๖ อนานนท์ Ana^nanda รองอำมาตย์ตรีหยู พนักงานโทรเลข กรมไปรษณีย์โทรเลข กระทรวงคมนาคม บิดาชื่อง่วนอัน 17/12/16

๓๖๖๒ อนุคระหานนท์ Anugraha^nanda ขุนตราษสุภา (เดิม) ผู้พิพากษารองศาลจังหวัดตราด ทวดชื่อช่วย 17/12/16

๖๑๙๘ อนุชวานิช Anujavanija นักเรียนแพทย์เสือป่าเปรื่อง ประจำกรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปู่ชื่อนุช บิดาชื่อกรับ 17/12/21

๔๓๘๘ อนุชะศักดิ์ ณ กรุงเทพ Anujasakdi na Krungdeb หม่อมเจ้าประยูร สำหรับบรรดาผู้ที่สืบสกุลลงมาจาก พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น ๓ พระองค์เจ้านุช 19/3/17

๔๙๙๐ อนุนาท Anuna^da พลเสือป่าเปล่ง กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อน้อย 17/5/19

๕๕๗๖ อนุบรรยงก์ Anuparyanka พลเสือป่ายง กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนกรุงเทพฯ บิดาชื่อเล็ก 26/7/19

๓๘๑๕ อนุวณิช Anuvanija นายหมู่ลูกเสือเขียว กองลูกเสือที่ มณฑลภูเก็ต ปู่ชื่อเอียด ค้าขาย 13/2/16

๒๗๔๗ อนุศาสนะนันทน์ Anusa^sananandana ขุนอนุกิจยนตศาสตร์ (เอี่ยม) กรมทาง กระทรวงคมนาคม ปู่ชื่อหมื่นอินทรประเทศ (สอน) 7/11/15

๔๗๙๒ อเนกบุณย์ Anekapunya หลวงบำรุงรัฐนิกร (บุตร) กรมการพิเศษจังหวัดปราจิณบุรี ปู่ทวดชื่อหลวงนรินทร์ (บุญมาก) 5/4/19

๕๐๙๖ อเนกวณิช Anekavanija พระชลภูมิพานิช (ไต้ตั๊ด) กรมท่าซ้าย กระทรวงนครบาล ปู่ชื่อมาก 31/5/19

๕๕๐๙ อเนกสุข Anekasukha นายเหลือ กรมรังวัดที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ทวดชื่อสุข ปู่ชื่อมาก 5/7/19

๓๙๘๒ อเนกะมัย Anekamaya นายร้อยโทม้าย กรมทหารบกปืนใหญ่ที่ ๑๐ ทวดชื่อแย้ม ปู่ชื่อมาก 2/6/17

๓๙๖๑ อเนกานนท์ Aneka^nanda นายร้อยเอกยวง กรมทหารพรานในกองพลทหารบกที่ ๙ ปู่ชื่อมาก 26/5/17

๓๐๑๗ อปานนท์ Apana^nda นายเซียง ผู้ช่วยนายทะเบียนที่ดิน เมืองสมุทสาคร ปู่ชื่ออับ 3/5/16

๓๙๔๑ อภัยกุล Abhayakul นายพิศาล เป็นบุตรหม่อมหลวงแฉล้ม หม่อมหลวงแฉล้มเป็นบุตรพระยาทิพรัตนอมร สืบสกุลลงมาจากเจ้าฟ้าอภัยธิเบศร์ 17/5/17

๔๑๐๗ อภัยวงศ์ Abhayavongsa เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (ชุ่ม) ผู้ช่วยสมุหพระราชมณเฑียร กระทรวงวัง ทวดชื่อเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (แขน) ปู่ชื่อเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (นอง) บิดาชื่อเจ้าพระยาคทาธรทรณินทร์ (เยีย) 17/7/17

๔๖๔๓ อภัยสุวรรณ Abhayasuvarna พระยาอนุยุตร์ศาสตราคม (ตุ้ม) สังกัดกระทรวงยุติธรรม ปู่ชื่อพระยาอภัยบริบาล (ทองคำ) 10/10/18

๓๙๗๗ อภิจิตต์ Abhichitt ขุนเหรัญรักษ์โกศล (แป้น) กรมอัยการ กับนายเปรม (บิดา) กระทรวงยุติธรรม ทวดชื่อพระยาแก้วโกรพ (ขุนใจ) ปู่ชื่อต้อย 30/5/17

๓๙๖๘ อภินันทน์ Abhinandana นายร้อยโทขาว ยกระบัตร์กองพลทหารบกที่ ๑๐ ทวดชื่อพระเมือง (ยิ่ง) 30/5/17

๓๑๒๘ อภิรมยานนท์ Abhiramya^nanda พระอุดมสระเขต (บัว) นอกราชการ จังหวัดขอนแก่น ปู่ชื่อพระยาภิรมย์ราชา 4/6/16

๑๙๕๕ อภิวาทนสิริ Abhiva^danasiri นายร้อยตรีอ่อน ประจำกรมทหารราบที่ ๑๘ กับนายจอน (บิดา) บิดานายจอนชื่อน้อม ปู่ชื่อสิริ 10/3/14

๔๐๑๔ อภิสิงห์ Abhisinha นายร้อยตรีเปลื้อง สัสดีจังหวัดนนทบุรี ปู่ชื่อบุญรอด บิดาชื่อสิงโต 9/6/17

๕๘๘๓ อมรโชติ Amarajoti นายหมู่ตรีโชติ กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อหมื่นอมร (พัน) 1/2/20

๖๔๒๔ อมรทีประ Amaradi^pra พันทนายโทสาคร ประจำกรมวัง กระทรวงวัง กับนายเทียน (บิดา) ปู่ทวดชื่อบัวงาม ปู่ชื่อรอด 16/9/22

๕๔๗๗ อมรนาค Amarana^ga นายบุญรอด กรมราชโลหกิจ กระทรวงเกษตราธิการ กับนายชื่น (บิดา) ปู่ชื่อนาค 5/7/19

๐๒๙๑ อมรเวช Amaraveja พระยาอมรสาตรประสิทธิศิลป์ (ฟัก) เจ้ากรมแพทย์ในพระราชสำนัก* 13/7/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "จางวางกรมแพทย์"

๖๐๘๒ อมรสังข์ Amarasankha นักเรียนแพทย์เสือป่าเหรียญ กรมนักเรียน
แพทย์เสือป่าหลวง ปู่ชื่อสังข์ 8/11/21

๐๖๗๑ อมรสิงห์ Amarasinha หลวงธนากรภักดี (สิงห์โต) เจ้าพนักงานบาญชีฝิ่น กรมฝิ่น กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ บิดาชื่อเทียนเภ็ก ปู่ชื่อเทียนยี่ (เทียน = ฟ้า) 21/9/13

๕๗๙๑ อมรสุข Amarasukha พลเสือป่าทองศุข กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อรอด 25/6/20

๕๗๗๘ อมรานุช Amara^nuja พันเด็กชาเอกเปลี่ยน กองคลังวรภาชน์ กรมมหาดเล็ก ปู่ชื่อรอด บิดาชื่ออนุช 15/12/19

๕๐๗๔ อมราศัย Amara^saya พลเสือป่าทองใบ กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อพึ่ง บิดาชื่อรอด 31/5/19

๒๕๗๗ อมลัษเฐียร Amalashthi^ra นายเรือโทกรบ ผู้รั้งตำแหน่งผู้บังคับการเรือเสือทยานชล บิดาชื่อหลวงรุดรณไกร (โปร่ง) ปู่ชื่อคง 3/10/15

๐๐๓๔ อมาตยกุล Ama^tyakul ขุนตำรวจเอก พระอินทรทพบดีศรีสมุห* (เกษียร) เจ้ากรมพระตำรวจใหญ่ขวา สืบสกุลจากพระยามหาอมาตยาธิบดี (ป้อม) 19/6/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยามหาเทพกษัตร์สมุห เจ้ากรมพระตำรวจในซ้าย

๐๓๑๒ อมาตยานนท์ Ama^tyananda หลวงพจนาตถ์วินิจฉัย (ชื่น) ผู้พิพากษาศาลพระราชอาญา กระทรวงยุติธรรม พระยามหาอำมาตย์ (จุ้ย) เป็นปู่ทวด 13/7/13

๖๓๘๙ อยานนท์ Aya^nanda พลเสือป่าเหล็ก ประจำหมู่ ๓ หมวด ๓ กองร้อยที่ ๓ กองเสือป่าจังหวัดนครพนม ปู่ทวดชื่อเขียว ปู่ชื่อชั้น บิดาชื่อสีสมุท 26/8/22

๐๑๗๑ อรชุนะกะ Orajunaka พระอมรสารถี* (ผัน) กรมยานยนตร์ ปู่ทวดคือพระยาเทพอรชุน (อ่อน) 4/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาอิศรพัลลภ

๒๙๕๙ อรณพ ณ กรุงเทพ Arnob na Krungdeb ม.ล.อ้อม สำหรับบรรดาผู้สืบสายสกุลลงมาจาก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๓ พระองค์เจ้าอรรณพ กรมหมื่นอุดมรัตนราษี 9/4/16

๐๒๗๖ อรรถโกวิท Arthakovida หลวงอโศกมนตรี* (ท้วม) ปลัดพระธรรมนูญ กระทรวงวัง 13/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระอโศกมนตรี นอกราชการ

๐๑๑๗ อรรถจินดา Arthachinta พระยาพิทักษ์เทพธานี* (ชุ่ม) เจ้ากรมมหาดไทยฝ่ายเหนือ 28/6/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาราชเสนา

๐๓๑๑ อรรถยุกติ arthayukti พระยาเผด็จดุลบดีศรีสรคม (เลียบ) อธิบดีผู้พิพากษาศาลพระราชอาญา กระทรวงยุติธรรม 13/7/22

๐๙๖๑ อรัณยกานนท์ Aranyaka^nanda นายร้อยตรีประยูร ประจำกรมทหารพรานที่ ๔ เมืองกาญจนบุรี ปู่ชื่อเต็งป่า 12/2/13

๒๒๖๑ อรัณยนาค Aranyana^ga หลวงเจตยานุรักษ์ (นาค) เจ้ากรมพระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ปู่ชื่อเถื่อน 19/5/15

๒๒๕๐ อรัณยปาล Aranyapa^la รองหุ้มแพร ขุนอักษรกิจชำนาญ (แถม) สมุหบาญชีโรงเรียนมหาดเล็กหลวง ทวดชื่อป่า ปู่ชื่อหลวงรามฤทธิรงค์ (ปาน) 19/5/15

๒๔๐๘ อรัณยภาค Aranyabha^ga รองอำมาตย์เอก หลวงสถานนวกรรม (หอม) ผู้ช่วยคมนาคม มณฑลนครศรีธรรมราช ปู่ชื่อเถื่อน บิดาชื่อส่วน 23/7/15

๑๘๘๖ อรัณยภูติ Aranyabhu^ti นายร้อยตรีบุญ สมุหบาญชี กรมทหารราบที่ ๗ กับนายบู่ (บิดา) บิดานายบู่ชื่อเถื่อน 7/3/14

๒๖๔๗ อรัณยะรงค์ Aranyaranga ขุนคำนวณธัญผล (เหรียญ) นายเวรเบิกจ่ายเงิน กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อเถื่อน บิดาชื่อรง 17/10/15

๐๙๑๐ อรุณทัต Arundatta หลวงราชรถบดี (เจียร) เจ้ากรมรถม้าในพระราชสำนักสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี ปู่ทวดชื่อรุ่ง 15/1/13

๐๔๑๓ อรุณนัฎ* Arunanat นายหรุ่น** ตัวยักษ์เอก กรมมหรสพ 3/8/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "อรุณะนัฏ" ** ต่อมาได้รับพระราชทานยศและบรรดาศักดิ์เป็น มหาดเล็กวิเศษ ขุนทรงนัจวิธี

๓๖๕๓ อรุณบุตร Arunaputra นายร้อยโทเล็ก กรมทหารม้าพิศณุโลก ปู่ชื่อภู่ บิดาชื่อหรุ่น 17/12/16

๑๙๗๓ อรุณฤกษ์ Arunariksha พลเสือป่าฤกษ์ (ใหญ่) กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ์ บุตรนายหรุ่น 12/3/14

๒๓๖๕ อรุณลักษณ์ Arunalakshna อำมาตย์เอก พระพินิติศาสตร์ราชสภาบดี (แม้น) อธิบดีผู้พิพากษาศาลมณฑลชุมพร บุตรหลวงเทพภักดี (หรุ่น) 11/7/15

๐๓๘๙ อรุณวงษ์ ณ กรุงเทพ Arunvongse na Krungdeb พระยาพิพิธไอสูริย์ (หม่อมราชวงศ์ลพ) จางวางกรมชาวที่* กรมมหาดเล็ก สำหรับบรรดาผู้สืบสกุลลงมาจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๒ กรมหลวงวรศักดาพิศาล (พระองค์เจ้าอรุณวงษ์) 2/8/13 * จางวางรักษาพระราชวังบางปะอิน

๕๙๙๙ อรุณวร Arunavara พลเสือป่าสอน กองเสือป่าจังหว้ดสมุทรสงคราม ปู่ชื่อแจ้ง บิดาชื่อวอน 11/6/21

๔๘๘๒ อรุณเวช Arunaveja รองอำมาตย์ตรีหรุ่น แพทย์ประจำจังหวัดนครนายก กับนายหลิม (บิดา) ปู่ชื่อยิด 5/4/19

๖๓๐๓ อรุณสิงคะ Arunasinga นักเรียนแพทย์เสือป่าอรุณ ประจำกรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปู่ชื่อเชียง บิดาชื่อเสง 22/4/22

๔๖๒๙ อรุณะกสิกร Arunakasikor รองอำมาตย์ตรีเพิ่ม กรมศึกษาธิการ กระทรวงธรรมการ บิดาชื่อหรุ่น หาเลี้ยงชีพด้วยการทำนา 4/10/18

๓๙๖๒ อรุณะชาต Arunajata นายร้อยโทช่วง กรมทหารพรานในกองพลทหารบกที่ ๙ ปู่ชื่อขุนหมื่นมณี (เกิด) บิดาชื่อหรุ่น 26/5/17

๖๐๑๐ อรุณาทิตย์ Arunaditya ลูกเสือโทกุ๋ย โรงเรียนเบ็ญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี กับนายทิต (บิดา) 11/6/21

๒๑๐๓ อรุณานนท์ Aruna^nanda นักเรียนทหารกระบี่แกะ กรมโขนหลวง ปู่ชื่อหรุ่น บิดาชื่อเล็ก (ทำราชการ) 18/3/14

๑๔๒๕ อรุณาภา Aruna^bha^ นายเปล่ง มหาดเล็กกองพิธี ปู่ชื่อนายหรุ่น บิดาชื่อนายปลั่ง 4/5/14

๓๗๑๘ อลังกรณิน Alankaranin พลเสือป่าสุทธิ์ กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนนครไชยศรี นายแต่ง (ปู่) นายแช่ม (บิดา) 27/1/16

๒๗๒๑ อลังการนันทน์ Alanka^ranandana รองอำมาตย์ตรีบุญทา ยกระบัตร์ศาลเมืองเชียงราย ปู่ชื่อน้อยไชยลังกา 1/11/15

๕๗๑๓ อวธานนท์ Avadha^nanda รองอำมาตย์ตรีสิทธิ์ กรมอัยการ กระทรวงยุติธรรม กับนายจีบ (บิดา) ปู่ชื่อเจาะ 22/8/19

๒๙๔๔ อวัยวานนท์ Avayava^nanda ขุนประเสริฐสามิภักดิ์ (ยิ่มกุ้ย) ผู้ใหญ่บ้านตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ปู่ชื่อด๋งอ่วย 8/3/15

๕๔๔๖ อโศกะวัตนะ Asokavatana นายหมู่ตรีแปลก กรมเสือป่ารักษาดินแดนสุราษฎร์ กับนายคล้อย (บิดา) ปู่ทวดชื่อโสก 29/6/19

๔๘๖๔ อสัตถวาสี Asatthava^si ขุนราชทัณฑ์พิทักษ์ (แตร) กระทรวงมหาดไทย กับนายอยู่ (บิดา) ทวดชื่อสงฆ์ ปู่ชื่อโพธิ์ 5/4/19

๕๗๒๓ อสัตถะสนธิ Asathasandhi นายร้อยตรีเนื่อง กรมทหารบกพาหนะของกองทัพน้อยทหารบกที่ ๒ ปู่ชื่อปลี บิดาชื่อโพ 22/8/19

๐๗๑๕ อสุนี ณ กรุงเทพ Asuni na Krungdeb นายร้อยตรี หม่อมราชวงศ์ลำใย บุตรหม่อมเจ้ากันฯ สำรองราชการกรมพาหนะทหารบก กระทรวงกลาโหม นามนี้ให้สำหรับบรรดาผู้ที่สืบสกุลโดยตรงลงมาจากพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นเสนีเทพย์ (พระองค์เจ้าอสุนี) ในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสีหนาท 3/10/13

๐๓๗๑ อหะหมัดจุฬา Ahmadchula พระยาจุฬาราชมนตรี (สัน) จางวางกรมท่าขวา ผู้ช่วยเจ้ากรมกองแสตมป์ กระทรวงยุติธรรม เฉกอะหะหมัดเป็นสกุล เข้ามาแต่แผ่นดินพระเจ้าทรงธรรม บุตรหลานรับราชการสืบมาจนถึงพระยาจุฬาราชมนตรี (ก้อนแก้ว) ในรัชกาลที่ ๑* 27/7/13 * และก็ได้เป็นที่พระยาจุฬา ต่อๆ กันลงมา คือจุฬา (เถื่อน) ซึ่งภายหลังเป็นพระยาวรประเทศภักดี เป็นบุตรจุฬา (ก้อนแก้ว) บุตรจุฬาเถื่อน คือจุฬา (นาม)ๆ เป็นพ่อจุฬา (สิน)ๆ เป็นพ่อจุฬา (สัน)

๐๑๙๑ อหันทริก Ahandrik หลวงปฏิภาณวิเศษ* (เจมส์. วิลเลียม. เฮนดริกซ์) ผู้ช่วยปลัดทูลฉลองกระทรวงยุติธรรม 5/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระปฏิภาณวิเศษ

๔๘๕๖ อะฏะวินทร์ Atavindra ขุนพลานุกูร (มุ่น) กระทรวงมหาดไทย ปู่ชื่อหลวงเทเพนทร์ 5/4/19

๓๙๖๕ อะติลักษณะ Atilakshana นายร้อยโทลม้าย กรมทหารบกราบที่ ๑๙
 
๔๖๔๖ อะรัณยะพันธุ์ Aranyabandhu รองอำมาตย์ตรีปุย จ่าศาลจังหวัดยะลา ทวดชื่อเถื่อน ปู่ชื่อหมื่นพินิจรักษา (พัน) 10/10/18

๐๖๕๒ อักษรโกวิท Aksharakovida หลวงประดิษฐวรสาตร (เกเบรียล เบ็นยมิน)* พนักงานแปลภาษาต่างประเทศ กรมศุฃาภิบาล กระทรวงนครบาล นามสกุลเดิมมีว่า "กอฟอด" 21/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "เกเบรียล เบนเยอนิกอฟอด"

๓๐๗๓ อักษรทานนท์ Aksharada^nanda ขุนสาทรราชธน (เฮียะ) ผู้ช่วยพระคลังมณฑลจันทบุรี ทวดชื่อจือ ปู่ชื่อทะ 21/5/16

๓๓๙๑ อักษรนันทน์ Aksharanandana หลวงสกลไกรนุชิต (อวย) ปลัดจังหวัดระยอง ปู่ชื่อสือ 28/8/16

๓๖๘๓ อักษรมัต Aksharamat นักเรียนมหาดเล็กหลวงพยอม กับนายง้วน บิดา ปู่ชื่อสือ 9/1/16

๑๗๑๐ อักษรานนท์ Akshara^nanda นายเรือตรีทอง กรมยุทธโยธา กระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่อสมิงเทวะอักษร 14/10/14

๒๕๙๘ อักษรานุเคราะห์ Akshara^nugraha รองหุ้มแพร ขุนสันทัดอักษรสาร (ฮอก) สังกัดกรมมหาดเล็ก 3/10/15

๔๕๗๔ อัคคะกะลิน Aggakalin นายนาวาโท หลวงนิเทศกลกิจ (อิน) กรมยุทธโยธาทหารเรือ บิดาชื่อออก 13/9/18

๐๐๖๓ อัคนิทัต Aganidat นายร้อยโทสิน* มหาดเล็ก ผู้บังคับกองร้อยในกรมทหารบกราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทวดคือพระยาอัคคีพินาศ (อ่ำ) 20/6/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็น นายร้อยเอก

๐๐๗๘ อัคนิบุตร์ Aganiputra พระสิทธิศรสงคราม (ชุ่ม) เจ้ากรมแสงต้น ปู่คือพระยาอัคนีสราภัย (ศรี) บิดาคือพระยาอัคคีสราภัย (เอี่ยม) 22/6/13

๕๙๓๗ อัครจาคะ Agracha^ga รองอำมาตย์ตรีจ่าย ผู้รั้งตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดสังเวศวราราม กรุงเทพฯ ปู่ชื่ออ๊อก บิดาชื่อทอง 28/5/21

๓๖๑๗ อัครจุฑานนท์ Agrachuda^nanda ขุนสุรินทร์โกษากร (ซัว) พนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ปู่ชื่อมะออกจุ 11/12/16

๕๘๕๗ อังกิตานนท์ Ankitananda พลเสือป่าจ๋วน กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่ออั่งกี่ 4/9/20

๒๓๑๗ อังกินันทน์ Vnandana ขุนพรหมภักดี (นารถ) ยกรบัตรเมืองสตูล ปู่ชื่อจีนอังกี้ 7/6/15

๖๒๐๕ อังคทะวานิช Angadavanija นักเรียนแพทย์เสือป่าอั้งคีเอง ประจำ กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปู่ชื่อเซียะเหลง บิดาชื่อั้งเจียซิม 17/12/21

๑๗๒๗ อังคะจันทร Angachandra นายร้อยโทกลัด กองหนุน กรมจเรทัพบก บิดาชื่ออ่อง ปู่ชื่อจัน 29/10/14

๐๒๓๒ อังคะนาวิน Angana^vin นายเรือตรีอ่อง กระทรวงทหารเรือ 7/7/13

๔๐๙๕ อังคะพินทุ Angabindu พลเสือป่าพลาย กรมทะเบียนที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่ออ่อง บิดาชื่อพิน 3/7/17

๖๐๐๘ อังคะวิภาต Angavibha^ta พลเสือป่าจำรัส กรมเสือป่ารักษาดินแดนราชบุรี กับนายอั๋ง (บิดา) 11/6/21

๕๙๑๙ อังคารชุน นายร้อยตรีเจริญ ผู้บังคับหมวดในกรมทหารรักษาวัง ปู่ชื่ออัง บิดาชื่อชุน 1/2/20

๓๕๙๐ อังคาวุธ Anga^vudha ขุนประสารโทรกิจ (ผัน) พนักงานไปรษณีย์โทรเลข จังหวัดอุตรดิฐ ปู่ชื่ออ้อง บิดาชื่อแสง 3/12/16

๐๒๓๐ อังคุลนาวิน Angulana^vin นายเรือตรีแหยม* กระทรวงทหารเรือ 7/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุนภัตรกิจวิบูลย์

๐๖๕๕ อังศวานนท์ Ansva^nanda ขุนชาญสำรวจ (หยอย) นายงานใหญ่ แพนกการก่อสร้าง กรมศุฃาภิบาล กระทรวงนครบาล ปู่ชื่อจีนเอ็งสุย 21/9/13

๓๒๓๖ อังศุกรานต์ Ansukra^nta นายเรือตรีจรูญ กองพันพาหนะ กรมชุมพลทหารเรือ ปู่ชื่อกรานต์ บิดาชื่ออ่อง 1/7/16

๑๓๔๘ อังศุกสิกร Ansukasikara หลวงวิจิตรวรสาส์น (พุ่ม) อาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมวัดสุทธิวราราม บุตรนายแสง สกุลชาวนา 21/4/14

๐๙๖๓ อังศุโชติ Ansujoti นายร้อยตรีแช่ม ประจำกรมทหารพรานที่ ๔ เมืองกาญจนบุรี บิดาชื่อช่วง 12/2/13

๒๗๓๘ อังศุนาค Ansuna^ga ขุนพรหมบุรีรักษ์ (อ่อง) สารวัดแขวง กรมพลตระเวณ บิดาชื่อนาค 7/11/15

๐๕๙๙ อังศุละโยธิน Ansulayodhin นายพันโท พระฤทธิจักรกำจร (ปลั่ง) เจ้ากรมยุทธภัณฑ์ทหารบก กระทรวงกลาโหม 12/9/13

๒๑๐๖ อังศุวาทิน Ansuva^din รองหุ้มแพร ขุนฉลาดกลองชวา (สาย) กรมพิณพาทย์หลวง บุตรขุนสรนิตยาคม (แสง) 23/3/14

๒๓๐๘ อังศุสิงห์ Ansusinha รองอำมาตย์โท หลวงเรืองฤทธิรักษาราษฎร์ (ประเดิม) ปลัดเมืองตรัง บิดาชื่ออั๋ง ปู่ชื่อหลวงจำนงวานิช (เส็ง) 7/6/15

๐๘๗๖ อังสุวร Ansuvara ขุนบริบาลสราธิกิจ (วิง) ปลัดเมืองสระบุรี ปู่ชื่อแสง บิดาชื่อวอน 19/12/13

๖๐๔๕ อังสุวัฒนะ Ansuvadhana นายหมู่ตรีปั่น กรมเสือป่าเสนาหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่ออัง 6/8/21

๑๗๐๗ อัญชนานนท์ Anjana^nanda นายร้อยตรีศุข ประจำโรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม ปู่ชื่อม่วง 14/10/14

๔๙๒๔ อัญชลิสังกาศ Anjalisasanka^sa นักเรียนแพทย์เสือป่าปาน กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง 16/4/19

๑๗๔๖ อัญชันบุตร Anjanaputra นายร้อยตรีปลื้ม สมุหบาญชีกรมทหารราบที่ ๘ ปู่ชื่อม่วง 12/11/14

๑๖๐๖ อัญชันภาติ Anjanabha^ti นายร้อยโทอ่วม พนักงานคลังเงิน กองตำรวจภูธรมณฑลนครราชสีมา บิดาชื่อหลวงรัตนเทพ (ม่วง) ปู่ชื่อนายเรือง 15/9/14

๑๒๕๒ อัญชันวัต Anjanavat ขุนพิจารณ์พัศดุภัณฑ์ (ถมยา) พนักงานรักษาสถานที่โรงเรียนฃ้าราชการพลเรือน ปู่ชื่อม่วง 8/4/14

๕๐๓๔ อัฏฏะวัชระ Attavajra นายหมู่ใหญ่บุญเพ็ชร กองเสือป่าช่างหลวงรักษาพระองค์ กับนายกล่อม (บิดา) ทวดชื่อถึง ปู่ชื่อป้อม 24/5/19

๖๒๔๓ อัฏฏาลกะสิริ Atta^lakasiri พลเสือป่าช่วง ประจำกองร้อยที่ ๖ กองเสนาน้อยรักษาดินแดนนครไชยศรี กับนายป้อม ปู่ทวดชื่อมี ปู่ชื่อจิ๋ว 25/12/21

๖๑๓๐ อัฏฏาลคุปต์ Atta^lagupta นายเรือเอกเผื่อน ร.น.ส. ยกระบัตร์กองพันหลวงราชนาวีเสือป่า 15/10/21

๔๗๐๕ อัณณวะนาวิน Annavana^vin จ่าตรีอั๊น ร.น.ส. สมุห์บาญชีฝิ่น อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ปู่ชื่อตั้ว บิดาชื่อทัง 3/2/18

๖๒๘๗ อัตตะถาวระ Attatha^vara จ่าตรีพคง ร.น.ส. พนักงานอาณัติสัญญา กองพันราชนาวีเสือป่าประจวบคีรีขันธ์ ปู่ทวดชื่อประชุม ปู่ชื่อฤกษ์ บิดาชื่อออด 25/3/21

๑๗๖๐ อัตตะนันทน์ Attanandana นายเรือตรีแฮน ประจำกรมยุทธศึกษา กระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่ออ๊อด 12/11/14

๕๖๙๑ อัตถะโยธิน Atthayodhin นายร้อยโทเสริม โรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม ปู่ชื่ออัจภ์ บิดาชื่อิ่ม 22/8/19

๖๐๔๐ อัตถะสัมปุณณะ Atthasampunna หลวงราชเบญญา (สมบุญ) ผู้พิพากษาศาลมณฑลปราจิณ บิดาชื่อบั๊กเทียว 6/8/21

๐๔๒๓ อันตรนิยุกต์ Antaraniyukta ขุนทิพรศโอชา* (ปีเตอร์) พนักงานครัวเฃ้าต้น กรมมหาดเล็ก นามสกุลเดิม "อันโตนิโอ" 3/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศและบรรดาศักดิ์เป็น หลวงทิพรศโอชา

๒๖๒๐ อันตรเนตร์ Antaranetra รองอำมาตย์โท ขุนบุรีธนศักดิ์ (สุย) คลังเมืองบุรีรัมย์ ปู่ชื่ออั๋น บิดาชื่อเนตร 10/10/15

๕๕๗๗ อันตรวงศ์ Antaravansa พลเสือป่าวงษ์ กองเสือป่ารักษาดินแดนกรุงเทพฯ บิดาชื่อหว่าง 26/7/19

๒๓๗๙ อันตรเสน Antarasena นายอ๊อด แพ่งเมืองตรัง มณฑลภูเก็ต บิดาชื่อขุนประเสริฐอักษร (ใน) ปู่ชื่อหลวงน่าวัง (เสง) 11/7/15

๐๙๘๓ อันตริกานนท์* Antarika^nanda นายร้อยตรีเจิม ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๔ มณฑลราชบุรี ปู่ชื่อกรอก 12/2/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "อันตะริกานนท์"

๒๐๗๑ อันตะระวณิช Antaravanija นักเรียนทหารกระบี่เกษร กรมโขนหลวง บุตรนายสุด พ่อค้า 18/3/14

๔๗๑๒ อันติมานนท์ Antima^nanda รองผู้กำกับโทเจษฎ์ ครูผู้ตรวจการอำเภอท้ายเมือง จังหวัดพังงา บิดาชื่ออ๋องตี๋ 3/2/18

๕๖๒๕ อันนานนท์ Anna^nanda พันจ่าตรีเสวย กองพันพาหนะ กรมชุมพลทหารเรือ กับนายอาจ (บิดา) ปู่ชื่อเง่อ 26/7/19

๐๗๓๐ อันยะวรรธนะ Anyavardhana นายร้อยตรีเจริญ ประจำแพนกสำรวจที่ กรมเกียกกายทัพบก กระทรวงกระลาโหม บุตรนายอ้น 10/10/13

๖๒๓๓ อับดุลพันธุ์ Abdullabandhu นายหมู่ตรีปุ๋ย ประจำแพนกเกียกกาย กองเสนารักษาดินแดนกรุงเทพฯ ปู่ทวดชื่อเฮเดอรใบ ปู่ชื่อเมียโบ บิดาชื่ออับดุลโคยุม 25/12/21

๕๔๑๐ อับดุลละบุตร Abdullaputra พระยาพิพิธเสนามาตยาธิบดีศรีสงคราม (นิโอ๊ะ) พระยาเมืองยะหริ่ง ปู่ทวดชื่ออับดุลเลาะ 29/6/19

๐๘๔๒ อัมติรัตนะ Amatiratna พระสำเริงนฤปการ* (ฉอุ่ม) ผู้ว่าราชการเมืองอ่างทอง พระพิบูลภักดี (อ่ำ) เป็นบิดา พระแก้วคลังสวน (แก้ว) เป็นปู่ 15/12/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาวิเศษไชยชาญ

๕๑๗๓ อัมพปฏิภาค Ambapatibha^ga นายคล้าย สรรพากรนครบาล บิดาชื่อหลวงนิรันตโสภณ (ม่วง) 14/6/19

๒๖๖๘ อัมพรทัต Ambaradatta นายเรือตรียัง ต้นหน เรือรบหลวงพาลีรั้งทวีป ปู่ชื่อแจ้ง บิดาชื่อทัต 25/10/15

๕๖๕๐ อัมพรวัฏ Ambaravat จ่าตรีอัมพร เรือหลวงวิเทศกิจการ ปู่ชื่อขุนประดิษฐ์นาเวศ (กลม) 26/7/19

๓๔๖๑ อัมพรานนท์ Ambara^nanda จ่าโทกลีบ กองพันพาหนะทหารเรือ ปู่ชื่อแจ้ง 30/9/16

๔๑๗๓ อัมพวะมัต Ambavamata นายแพ เกษตร์ประจำมณฑลนครราชสีมา ปู่ชื่อหลวงวิชิตสงคราม (ม่วง) 15/8/17

๔๔๙๐ อัมพวะสุต Ambavasuta ขุนสัมฤทธิ์บรรณการ (ผาด) กรมบาญชีกลาง กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ทวดชื่อม่วง 30/5/18

๔๔๗๗ อัมพวานนท์ Ambava^nanda นายร้อยโทเชย กรมทหารบกราบที่ ๖ มณฑลนครสวรรค์ กับนายนนท์ (บิดา) ปู่ชื่อม่วง 30/5/18

๓๕๙๕ อัมพะกสิกร Ambakasikara ขุนมินสุภา (สิน) ผู้พิพากษารองศาลจังหวัดมินบุรี ปู่ชื่อม่วง สกุลชาวนา 3/12/16

๒๕๓๒ อัมพะเตมีย์ Ambatemiya นายร้อยเอก หลวงสิทธิคำแหง (อั๋น) ผู้รั้งผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ ๓ ปู่ชื่ออ่ำ บิดาชื่อชื่น
 
๒๔๖๙ อัมพะผลิน Ambaphalin พันเด็กชาโทอั๋น ประจำกรมพิณพาทย์หลวง ปู่ชื่ออ่ำ ชาวสวน 27/8/15

๕๓๓๐ อัมพะลพ Ambalaba นายร้อยตำรวจตรีลพ กองตำรวจภูธรที่ ๑ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 29/6/19

๔๒๑๔ อัมพะวะผลิน Ambavaphalin ขุนสิทธิ์รสธรรม (ใย) กรมสังฆการี กระทรวงธรรมการ ปู่ชื่อม่วง หาเลี้ยงชีพด้วยการทำสวน 27/9/17

๔๒๐๖ อัมพะวะสิริ Ambavasiri รองอำมาตย์ตรีกร ยกระบัตร์ศาลจังหวัดศุโขทัย กับนายโห้ (บิดา) ทวดชื่อศรี ปู่ชื่อม่วง 27/9/17

๔๐๙๔ อัมพะวัต Ambavat พลเสือป่าชิต กรมทะเบียนที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่ออ่ำ บิดาชื่อบุญ 3/7/17

๒๔๕๑ อัมพะเศวต Vsveta อำมาตย์เอก พระยาไชยนฤนาท (ฉาย) ผู้ว่าราชการเมืองไชยนาท บิดาชื่ออ่ำ รับประทวนเป็นหลวงภักดีบริรักษ์ ปู่ชื่อเผือก 22/8/15

๔๓๕๘ อัมพานนท์ Amba^nanda รองผู้กำกับตรีเขียว ครูใหญ่โรงเรียนประจำอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ปู่ชื่อม่วง 22/2/17

๕๖๑๓ อัมพิลานนท์ Ambilananda พันจ่าโทเปรี้ยว กองเรือกล ชั้น ๔ กรมชุมพลทหารเรือ บิดาชื่อเกร้น 26/7/19

๑๔๖๕ อัมพุนันทน์ Ambulanandana นายร้อยเอก ขุนแสนพลรักษ์ (ชื่น) ผู้บังคับกองพยาบาลที่ ๘ มณฑลพายัพ ปู่ชื่ออ่ำ 15/6/14

๓๔๓๓ อัมพุประภา Ambuprabha^ รองอำมาตย์ตรีพูน เจ้าพนักงานไปรษณีย์โทรเลข จังหวัดสวรรคโลก บิดาชื่อหลวงราชวโรสถ (อ่ำ) ปู่ชื่อแสง 10/9/16

๕๔๐๔ อัมโภชานนท์ Ambhoja^nanda พลเสือป่าเลื่อน กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อหงวน ปู่ชื่อบัว 29/6/19

๕๕๑๙ อัมรกลัศ Amrakalasa นายสนาน กรมรังวัดที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ทวดชื่อพระยาเกียรติ (กลัศ) ปู่ชื่อขุนเทพมณเฑียร (อ่ำ) 5/7/19

๕๘๘๒ อัมรปานะ นายหมู่ตรีกลึง ประจำกรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อปาน

๕๗๗๒ อัมรปุรานนท์ Amrapura^nanda พลเสือป่าสวัสดิ์ กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ กับนายหลิป (บิดา) ปู่ทวดชื่อหลวงรักษาเขต (รอด) ปู่ชื่อเมือง 15/12/19

๕๘๙๙ อัมรผล Amraphala พลเสือป่าอยู่ กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่ออ่ำ บิดาชื่อผล 1/2/20

๕๘๗๙ อัมรภวังค์ Amrabhavanga พลเสือป่าพ่วง กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่ออ่ำ 1/2/20

๖๓๕๘ อัมระเกตุ Amraketu พลเสือป่าแม้น ประจำหมวด ๓ กองร้อยที่ ๒ กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ ปู่ทวดชื่อพระพรหมพิราม (อ่ำ) ปู่ชื่อเกตุ บิดาชื่อพุฒ 19/8/21

๓๓๗๘ อัมระนันทน์ Amranandana หลวงนารถบัญชา (โต๊ะ) ผู้พิพากษาศาลต่างประเทศ บิดาชื่อหลวงศรีทิพบาล (อ่ำ) 28/8/16

๔๕๓๘ อัมระนิมิ Amranimi ขุนพิสิษฐ์สุรินทร์รัฐ (พานเมือง) นายอำเภอศรีขรภูมิ์ จังหวัดสุรินทร์ ทวดชื่อพระยาสุรินทรภักดีศรีไผทสมันต์ (ม่วง) ปู่ชื่อพระอนุรักษ์ภักดี (นิ่ม) บิดาชื่อพระไชยสุริยวงษา (เยียบ) 26/6/18

๔๓๐๙ อัมระบุตร Amraputra ขุนพิพัฒนภักดี (เขียน) กรมคลังราชการ กระทรวงวัง ทวดชื่ออ่ำ 23/12/17

๑๑๙๖ อัมระปาล Amrapa^la นายนาวาตรี หลวงปราบทวายสูญ (กาว) ผู้รั้งปลัดกรมสรรพาวุธทหารเรือ กระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่อม่วง บิดาชื่อปาน 19/3/13

๓๗๒๒ อัมระพยาฆร์ Amrabya^ghra นายร้อยตำรวจเอกยุทธ ผู้บังคับกองตำรวจภูธรที่ ๑ จังหวัดนครปฐม ปู่ชื่อเสือ บิดาชื่ออ่ำ 28/1/16

๕๔๖๖ อัมระรงค์ Amraranga พลเสือป่าถม กรมเสือป่ารักษาดินแดนภูเก็ต ปู่ชื่ออ่ำ 5/7/19

๑๙๕๑ อัมระโศภณ Amrasobhana นายร้อยตรีเยื้อง ประจำกรมทหารช่าง กองทัพที่ ๑ กับนายเกลี้ยง (บิดา) บิดานายเกลี้ยงชื่อหลวงโกษากร (อ่ำ) 10/3/14

๕๕๖๔ อัมระสุคนธ์ Amrasugandha ขุนรัษฎาภิบาล (กลิ่น) สรรพากรจังหวัดสมุทปราการ บิดาชื่ออ่ำ 26/7/19

๐๙๔๙ อัมราคม Amra^gama พระโภชากร (เย็น) กระทรวงเกษตราธิการ บิดาชื่ออ่ำ ปู่ชื่อมา 19/1/13

๕๑๔๘ อัมราทร Amra^dara ขุนสารานุบริบาล (หลง) ผู้ช่วยนายเวร กระทรวงนครบาล บิดาชื่ออ่ำ 14/6/19

๐๑๖๕ อัมรานนท์ Amrananda พระศรีรัถจักร์ (หวาน) ปลัดกรมยานยนตร์ บุตรพระยาพิไชยสงคราม (อ่ำ) 4/7/13

๔๘๖๕ อัมรามร Amra^mara ขุนศรีรัตนไพรวัน (ลพ) นายอำเภอในมณฑลอยุธยา บิดาชื่ออ่ำ 5/4/19

๖๓๗๖ อัมโรสถ Amrosatha นายหมู่โทไหม ผู้บังคับหมู่ ๒ หมวด ๑ กองร้อยที่ ๓ กองเสือป่ารักษาดินแดนไชยนาท กับนายอ่ำ (บิดา) ปู่ชื่อยา 26/8/22

๓๕๑๒ อัยสานนท์ Ayasa^nanda หลวงศิริเกษตร์บริบาล (กอน) นายอำเภอนครไชยศรี จังหวัดนครปฐม ทวดชื่อพระรามณรงค์ (เหล็ก) 30/10/16

๐๒๔๒ อัศวนนท์ Asvananda พระราชายสาธก (ง่วนสุน) เจ้าพนักงานศุลกากร กรมศุลกากร บุตรขุนอภัยภาษี (ม้า) 8/7/13

๐๐๐๘ อัศวรักษ์ Asvaraksha พระยาอัศวบดีศรีสุรพาหน* (เทียบ) อธิบดีกรมพระอัศวราช 15/6/13 เขียนให้เอง
* พระยาคทาธรบดี สีหราชบาลเมือง ผู้ช่วยเสนาบดีกระทรวงนครบาล

๐๐๑๒ อัศวเสนา Asvasena พระตำรวจตรี (นายพันโท) พระยาราชมานู (ถั่ว) ผู้ช่วยสมุหพระตำรวจ แลราชองครักษ์พิเศษ 16/6/13 เขียนให้เอง

๑๔๔๗ อากาศกาญจน Aka^sakanchana นายร้อยโท ขุนราชสาสน์ (จันทร์) ครูสอนวิชาหนังสือไทย โรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม บิดาชื่อแจ้ง ปู่ชื่อขุนชำนาญกวี (ทอง) 1/6/14

๒๖๓๑ อากาศชาติ Aka^saja^ti นายร้อยเอก ขุนหาญรณหัดถ์ (จำลอง) ประจำกรมบัญชาการกองทัพที่ ๓ ปู่ชื่อแจ้ง บิดาชื่อขุนแกล้วโวหาร (เกิด) 17/10/15

๓๔๒๙ อากาศนันทน์ Aka^sanandana ขุนบริบาลชวกิจ (แย) นายงานก่อสร้าง กรมไปรษณีย์โทรเลข บิดาชื่อแจ้ง 10/9/16

๔๕๔๔ อากาศภา Aka^sabha^ ขุนสุวรรณภาษา (สวน) กรมภูษามาลา กระทรวงวัง กับหมื่นจำนงสมบัติ (อ่วม) บิดา ทวดชื่อแจ้ง ปู่ชื่อแสง 26/6/18

๓๐๕๓ อากาศฤกษ์ Aka^sariksha นายร้อยโทเยื้อน ผู้บังคับกองร้อยที่ ๒ กรมทหารบกราบที่ ๑๗ ปู่ชื่อพระสากลพิทักษ์ (แจ้ง) บิดาชื่อหลวงมหาดไทย (เล็ก) 14/5/16

๑๓๑๑ อากาศวรรธนะ Aka^savardhana หลวงอุปกรศิลปสาตร (เจริญ) พระธรรมการมณฑลพายัพ บุตรนายแจ้ง 17/4/14

๑๗๖๕ อากาศวิภาต Aka^savibha^ta นายเรือตรีกระมล นายช่างกลเรือพาลี* ปู่ชื่อแจ้ง บิดาชื่อแสง 12/11/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "นายช่างกลเรือรบหลวงพาลีล้างทวีป"

๒๒๙๒ อากาศะนิล Aka^sanila รองอำมาตย์เอก หลวงนรกิจกำจร (เปา) ปลัดเมืองยะหริ่ง มณฑลปัตตานี ปู่ชื่อหลวงวิจารณ (แจ้ง) บิดาชื่อคราม 7/6/15

๔๔๙๖ อากาศะพันธุ Aka^sabandhu นายร้อยตรีเส็ง นายทหารคนสนิท
ของผู้บังคับการกรมทหารบกราบที่ ๗ กับนายบุญ (บิดา) ทวดชื่อแจ้ง 6/6/18

๕๒๑๘ อาขวาคม A^khava^gama นายร้อยตำรวจตรีสมบุญ กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ชื่อขุนชำนาญ (มา) บิดาชื่อหมื่นประสิทธิ์โอสถ (หนู) 14/6/19

๔๘๘๐ อาขวานนท์ A^khava^nanda รองอำมาตย์ตรียี่ กระทรวงมหาดไทย กับนายศุข (บิดา) ปู่ชื่อหนู 5/4/19

๔๗๙๓ อาขุบุตร Akhuputra หลวงประชากรบริรักษ์ (เจิม) กระทรวงมหาดไทย ปู่ชื่อผลา บิดาชื่อพญาสีห์จักรเพชร์ (หนู) 4/4/00

๔๘๔๘ อาขุรัตน Akhuratna ขุนเวชสิทธิบริการ (เปลี่ยน) แพทย์ประจำจังหวัดสุรินทร์ ปู่ชื่อพระยาจินดารังสรรค์ (แก้ว) บิดาชื่อพระพรหมกิจจา (หนู) 4/4/00

๔๙๐๘ อาขุวรรธนะ Akhuvardhana ขุนมณฑลหิรัญรักษ์ (เจริญ) กระทรวงมหาดไทย บิดาชื่อหนู 4/4/00

๕๖๕๔ อาขุศิริ Akhusiri นายพิณ เสมียนตรากรมปลัดทัพเรือ ปู่ชื่อหนู บิดาชื่อสมิงศิริคุณะ (กรุด) 26/7/19

๔๙๘๒ อาคมธน Agamadhana พลเสือป่ายง กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อขุนสถานพิทักษ์ (ทรัพย์) 17/5/19

๑๗๓๘ อาคมนันทน์ A^gamanandana นายเรือโทเนตร ต้นเรือสุครีพครองเมือง บุตรนายกลับ 29/10/14

๔๕๐๐ อาคมวัฒนะ Agamavadhana สำรองนายตำรวจตรีเจริญ กรมพระตำรวจหลวงรักษาพระองค์ กับนายนิ่ม (ปู่) และขุนสุรัศดิรคาม (สุง) บิดา ทวดชื่อมา 6/6/18

๓๔๗๓ อาคมเวส Agamavesa นักเรียนเสือป่าหลวงประจวบ กรมโขนหลวง ปู่ชื่อมา ค้าขาย 27/8/15

๔๕๑๖ อาคมเสน Agamasena นายร้อยตำรวจโทมาศ ผู้รั้งผู้บังคับกองตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ปู่ชื่อหลวงเมืองภักดี (มา) 12/6/18

๑๐๖๑ อาคมานนท์ A^gama^nanda พระเฃตตานุรักษ์ (โต) เจ้าพนักงานออกโฉนด มณฑลราชบุรี ทวดคือหลวงเสนาภิมุข (มา) 1/3/13

๒๕๓๙ อาคันตุกานนท์ นายเรือเอกเพิ่ม นายช่างกลใหญ่ กองเรือกลชั้น ๔ ปู่ชื่อแขก 26/9/15

๑๓๒๕ อาคันตุกานนท์ Agantuka^nanda นายเรือเอกศุข สมุหบาญชีกรมสรรพาวุธทหารเรือ ปู่ชื่อแขก 17/4/14

๑๕๖๖ อาจบุตร นายร้อยตรีเชื้อ ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๖ ทั้งบิดาและปู่ได้เป็นขุนอาจกำแหง 27/7/14

๑๗๗๘ อาจสินธุ A^chasindhu นายร้อยตรีพาน ประจำกรมทหารราบที่ ๓ ปู่ชื่ออาจ บิดาชื่อสิน 12/12/14

๑๔๖๓ อาจะนันทน์ นายร้อยเอก หลวงรักษ์โยธี (แสง) แพทย์ประจำกรมแพทย์สุฃาภิบาลทหารบก บุตรหมื่นพินิจอักษร (อาจ) 15/6/14

๒๗๔๕ อาจะสมิต รองอำมาตย์โทชม พนักงานไปรษณีย์โทรเลข เมืองสวรรคโลก ทวดชื่ออาจ ปู่ชื่อแย้ม 7/11/15

๑๔๕๗ อาจารยางกูร Acha^rya^nkura นายร้อยโทหวน ผู้บังคับกองตำรวจภูธรเมืองปราณบุรี เป็นบุตรหลวงมหาสิทธิโวหาร (ห่วง) หลานพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย) 1/6/14

๔๖๙๙ อาชวะสมิต Ajavasmita นายหมู่โทเสงี่ยม หัวหน้าพนักงานตรวจสุรา มณฑลนครไชยศรี ปู่ชื่อบุญธรรม บิดาชื่อเที่ยง 3/2/18

๔๙๓๙ อาชวานนท์ Ajava^nanda นักเรียนแพทย์เสือป่าทองหล่อ กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง กับนายฉิม (บิดา) ปู่ชื่อเที่ยง 16/4/19

๒๖๔๒ อาตมะมิศร์ Atmamisra ขุนพิทักษ์รัษฎากร (หลง) กรมบาญชีกลาง กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ปู่ชื่อมิ บิดาชื่ออ๊อด 17/10/15

๒๔๙๔ อาตมียะนันทน์ Atmiyanandana รองอำมาตย์เอก หลวงสกลเลขกิจ (อยู่) กระทรวงการต่างประเทศ ปู่ชื่อสมิงชำนาญสงคราม (อ๊อดเมียง) 5/9/15

๖๓๐๕ อาปนันทน์ จ่าตรีวงศ์ ร.น.ส. ผู้รั้งผู้บังคับหมู่ ๒ หมวด ๒ กองร้อยที่ ๒ กองพันราชนาวีเสือป่าที่ ๓ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทวดชื่อเอ๊ซซีบา ปู่ชื่อหลวงรัฐสุภากร (อาบ) บิดาชื่อขุนนครบุรี (เอิบ) 22/4/22

๔๕๘๙ อาปะโกเศศ รองอำมาตย์โท ขุนนิมิตบรรณการ (อาบ) ผู้ช่วยนายเวร กรมบาญชีกลาง บิดาชื่อจุ้ย 18/9/18

๒๑๖๐ อาปะจินดา Apachinta^ พันจ่าเด็กชาสิงโต ประจำกรมบัญชาการกรมมหรสพ ปู่ชื่อหลวงรามวิชิต (จุ้ย) บิดาชื่อหลวงรามวิชิต (จีน) 8/4/15

๒๒๐๖ อาภรณกุล ณ กรุงเทพ Abharanakul na Krungdeb รองอำมาตย์ตรี หม่อมราชวงศ์ชิตชิต รองเวรกรมธรรมการ สำหรับบรรดาผู้สืบสกุลโดยตรงลงมาจาก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๒ เจ้าฟ้าอาภรณ 7/5/15

๑๕๘๔ อาภรณศิริ Abha^ranasiri หลวงอรรคนิธินิยม (สมุย) สรรพากรมณฑลนครศรีธรรมราช ปู่ชื่อหลวงเทพาภรณ บิดาชื่อเฮง 9/9/14

๕๑๐๔ อาภาภิรมย์ Abha^bhiramya หลวงอภิรมย์ธัญรัฐ (หล่อ) สังกัดกระทรวงนครบาล บิดาชื่อขุนภมร (แสง) 14/6/19

๒๔๔๒ อามระดิษ Amratisha นายร้อยตรีศุข ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๓ ปู่ชื่อม่วง บิดาชื่อดิด 22/8/15

๐๘๓๒ อามระรัตน A^mararatna นายร้อยตรีเกลี้ยง ประจำกองร้อยที่ ๒ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๓ เมืองสระบุรี กับนายม่วง (บิดา) นายม่วงเป็นบุตรนายแก้ว
 
๑๘๖๘ อายนบุตร์ A^yanaputra นายร้อยตรีแคล้ว นักเรียนแม่นปืนสังกัดกรมทหารราบที่ ๑๓ มณฑลกรุงเก่า บุตรนายคล้อย 20/12/14

๐๕๙๓ อายนะโยธิน Ayanayodhin ว่าที่นายร้อยตรีเลื่อน ประจำกรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 23/8/13

๑๖๔๘ อายะนันทน์ A^yananandana ขุนวิสสุการประสิทธิ (ครบ) กรมการพิเศษเมืองพิศณุโลก ปู่ชื่อมา 29/9/14

๒๒๙๓ อายุศะนิล Ayusanila รองอำมาตย์เอก หลวงลิฃิตเนติสาร (สุ่น) ผู้พิพากษาศาลมณฑลปัตตานี ทวดชื่อหลวงอินทรเดชะราชภักดี (เถ้า) ปู่ชื่อหลวงเทพสุภาแพ่ง (นิล) 7/6/15

๓๔๘๙ อารัณยหงส์ Aranyahansa นายร้อยโทสุวรรณ แพทย์กองพยาบาลในกองพลทหารบกที่ ๒ ทวดชื่อพง ปู่ชื่อหง 14/10/16

๐๗๓๔ อารุณี Aruni นายร้อยโทพร้อม ประจำกรมแสงสรรพาวุธ ปู่ชื่อขุนกำแหง (อรุณ) 13/10/13

๔๕๒๙ อาศนะเสน Asanasen นายเรือตรีพงษ์ กระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่อพรหม บิดาชื่อเพ็ง 22/6/18

๔๘๙๑ อาศยะศิริ Asayasiri หลวงภักดีภูธร (ศิริ) กรมการพิเศษ จังหวัดพิศณุโลก 5/4/19

๒๔๕๓ อาสนะจินดา Asanachinta^ อำมาตย์ตรี หลวงประพันธ์โภคากร (ปุ่น) ผู้รั้งปลัดมณฑลกรุงเก่า กับนายก๊วน (บิดา) บิดานายก๊วนชื่อเตียง ปู่ชื่อจีน 22/8/15

๓๗๙๙ อาสนะนันทน์ Asananandana พลเสือป่าศูข รองผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา กับนายเปรม (บิดา) ทวดชื่อพรม 9/2/16

๑๓๔๐ อาสนานนท์ Asa^na^nanda ขุนบำรุงโทรเลข (ก๊าศ) ผู้บังคับการ ในกรมไปรษณีย์โทรเลข บุตรนายเตียง 21/4/14

๕๖๘๗ อำไพวนิช Ambaivanija ขุนอาคารพณิชยกรรม (ฟุ้ง) กระทรวงศึกษาธิการ บิดาชื่อหลวงอำไพพิจารณ์กิจ (เลื่อน) 9/8/19

๖๐๒๗ อิกขะทัต Ikkhadata หลวงพรหมอาญัติ (ชุ่ม) ผู้พิพากษารองศาลจังหวัดกระบินทร์บุรี ปู่ชื่อทัด 6/8/21

๕๑๗๗ อิงคนินันท์ Inganinanda นายตาด พธำมรงค์จังหวัดอุตรดิฐ และนายจีน บิดา ปู่ทวดชื่ออึ้ง 14/6/19

๑๖๗๘ อิงคะกุล Ingakula นายร้อยโทชุนฮวด ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม เกิดในแส้อึ๊ง (จีน) 11/10/14

๒๖๘๓ อิงคะวณิช Ingavanija หลวงวิธานดรุณกิจ (กิม) กรมศึกษาธิการ กระทรวงธรรมการ ปู่ชื่อเอ๋ง 25/10/15

๕๔๖๑ อิงคะวัต Ingavata นายเทียม กรมเพาะปลูก กระทรวงเกษตราธิการ บิดาชื่ออึ้งอิวเบ๋ง 5/7/19

๔๓๐๖ อิงคานนท์ Inga^nanda จมื่นใจสนิท (เจียด) กรมพระตำรวจหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อพระยาราชานุชิต (อึ้งเทียนจ๋อง) ทวดชื่ออึ้งซำลั้น บิดาชื่อหนู 23/12/17

๓๗๐๘ อิงคุทานนท์ Inguda^nanda นายตู้ ล่ามกรมทดน้ำ กระทรวงเกษตราธิการ กับนายชื่น (บิดา) ปู่ชื่อยุ่น 19/1/16

๕๓๕๑ อิงคุลานนท์ Ingula^nanda นายร้อยตำรวจตรีอิ้ง แพทย์ประจำกรมตำรวจพระนครบาล และนายชวน บิดา ปู่ชื่อพุก 29/6/19

๔๑๙๑ อิทธิวัฒนะ Iddhivadhana มหาดเล็กสำรองไซ กองแพทย์ กรมมหาดเล็ก กับนายฮวด (บิดา) ปู่ชื่ออิ้ด 29/8/17

๒๗๓๒ อิทธิเหตุ Iddhihetu ว่าที่นายเรือตรีอู๋ กองโรงเรียนพลทหารเรือที่ ๓ ปู่ชื่อแผลง บิดาชื่อแห 7/11/15

๓๓๑๑ อินทโชติ Indajoti พันเด็กชาโทสุด กรมยานยนตร์หลวง ทวดชื่ออิน ปู่ชื่อช่วง 22/7/16

๐๙๗๘ อินทนิลทัต Indaniladatta นายร้อยโทเทียน ผู้บังคับกองเรือนจำ กองพลที่ ๔ มณฑลราชบุรี ปู่ชื่อเขียว 12/2/13

๑๗๙๘ อินทนิลแพทย์ Indanilabaedya นายเรือโทเติม แพทย์ประจำกองโรงเรียนพลทหารเรือที่ ๔ เมืองสมุทปราการ ปู่ชื่อเขียว 14/12/14

๑๑๕๒ อินทนีลเสน Indani^lasena นายร้อยเอก ขุนศรีรณรงค์ (กลีบ) พนักงานจดหมายกรมตำรวจภูธร ทวดชื่อเฃียว 12/3/13

๕๓๐๕ อินทปัด Indapata นายร้อยตำรวจตรีพอน นายเวรกองตำรวจภูธรที่ ๔ จังหวัดลำปาง และนายแป๊ะ บิดา ปู่ทวดชื่ออินทร์ ปู่ชื่อปัด 29/6/19

๕๗๗๔ อินทปันตี Indapanti พลเสือป่าปั้น กรมเสือป่ารักษาดินแดนกรุงเทพฯ บิดาชื่อขุนอินทรมณเฑียร (แป้น) 15/12/19

๖๑๐๒ อินทปาสาณ Indapa^sa^n พลเสือป่าสอน กองเสือป่ารักษาดินแดนอุดร ปู่ชื่ออิน บิดาชื่อหิน 24/9/21

๑๘๖๖ อินทรกนิษฐ Indrakanishtha นายร้อยตรีครุธ ผู้รั้งสมุหบาญชีกรมทหารราบที่ ๓ ปู่ชื่อหมื่นราชภักดี (อิน) บิดาชื่อฉิม 20/12/14

๒๗๑๑ อินทรกฤษณ์ Indrakrishna รองอำมาตย์โท ขุนศิริราชทรัพย์ (เที่ยง) สรรพากรเมืองธัญญะบุรี ปู่ชื่อทองอิน บิดาชื่อขำ 1/11/15

๕๓๓๑ อินทรกลัศ Indrakalasa นายร้อยตำรวจตรีเชฐ พธำมรงค์จังหวัดอ่างทอง ปู่ชื่ออินทร์ บิดาชื่อกลัด 29/6/19

๑๐๗๗ อินทรโกเศศ Indrakoses พระหิรัญราชสารากร (พึ่ง) พระคลังมณฑลราชบุรี บุตรนายอินทร 5/3/13

๕๑๑๐ อินทรครรชิต Indragarjita รองอำมาตย์โท ขุนชำนิรัฐการ (พร้อม) อักษรเลขจังหวัดนนทบุรี ปู่ชื่ออิน 14/6/19

๐๗๕๙ อินทรคุปต์ Indragupta ว่าที่นายร้อยตรีเปรื่อง* ประจำกรมทหารราบที่ ๑๓ เมืองกรุงเก่า (บุตร) กับนายผ่อง (บิดา) นายผ่องเป็นบุตรนายอิน 6/11/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ว่าที่นายร้อยตรี เปลื้อง"

๐๔๐๔ อินทรจิตร* Indrachitra หลวงวิศาลจิตรกรรม (อิน) กรมช่างมหาดเล็ก 3/8/13 * ราชกิจจานุเบกษา ลงว่า "อินทรจิตร์"

๓๕๐๘ อินทรตุล Indratula พระกาฬสินธุ์ธานีศรีอุตรนิคม (ปุย) ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ทวดชื่ออิน ปู่ชื่อขุนวิเศษสาลี (ชู) 30/10/16

๐๐๓๓ อินทรทัต Indradatta นายร้อยเอก หลวงสรจักรานุกิจ* (ผ่าน) ราชองครักษ์ประจำ ปู่เป็นพระอินทรประสิทธิศร 19/6/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศและบรรดาศักดิ์เป็น นายพันตรี หลวงสรจักรานุกิจ ปลัดกรมทหารรักษาวัง

๔๘๐๕ อินทรทัพพ์ Indradabba ขุนพนัศชโนปการ (ชุบ) นายอำเภอบางปลาสร้อย ในมณฑลชลบุรี ปู่ชื่อหลวงจำนง (ทับ) บิดาชื่อหมื่นรองวัง (อินทร์) 5/4/19

๒๑๖๗ อินทรทูต Indradu^ta พันเด็กชาเอกสิริ ประจำกรมช่างมหาดเล็ก กรมมหรสพ บิดาชื่อพระรัษฎานุกูลภักดี (อิน) ปู่ชื่อสื่อ 8/4/15

๕๑๘๘ อินทรเทศ Indradesa นายร้อยตำรวจโทแส กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ชื่ออิน บิดาชื่อขุนสกลนรา (เทศ) 14/6/19

๕๓๒๐ อินทรธนี Indradhani^ นายร้อยตำรวจโทอู๋ ผู้บังคับกองตำรวจภูธรจังหวัดอุไทยธานี ปู่ชื่ออินทร์ 29/6/19

๐๓๔๐ อินทรนัฏ Indranat หมื่นวิลาศวงงาม* (หร่ำ) ตัวพระเอก กรมมหรสพ 14/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุนวิลาศวงงาม

๑๓๑๓ อินทรนิโลดม Indranilottama ขุนนิมิตรลัญจกร (ตาด) ผู้ช่วยนายงานแพนกทำตัวเงิน กรมกระสาปน์สิทธิการ ทวดชื่อเขียว ปู่ชื่อมาก 17/4/14

๑๙๔๓ อินทรนีลวัต Indranilavat ว่าที่นายร้อยตรีตาด ประจำกรมทหารราบที่ ๒ กับนายนิล (บิดา) บิดานายนิลชื่ออินทร์ 10/3/14

๑๓๑๕ อินทรบาล Indrapa^la ขุนรักษ์ราชทรัพย์ (อ่อง) ผู้ช่วยคลังมณฑลนครราชสีมา ปู่ชื่ออิน 17/4/00

๖๓๘๒ อินทรประสิทธิ์ Indraprasiddhi พลเสือป่าทองดี เสมียนประจำแพนกสัสดี กองเสนารักษาดินแดนตวันออก กับนายจุ้ย (บิดา) ปู่ทวดชื่อหลวงอินทรเสนา (มอญ) ปู่ชื่อหลวงประสิทธิ์สงคราม (พูน) 26/8/22

๒๓๒๕ อินทรปาณ Indrapa^na นายร้อยเอก หลวงรณรัฐวิภาคกิจ (ตึ๋ง) ปลัดศุฃาภิบาลเมืองภูเก็ต ปู่ชื่อหมื่นชำนาญ (อิน) บิดาชื่อปาน 27/6/15

๑๓๘๑ อินทรปาลิต Indrapa^lita นายร้อยเอกอ่อน ครูวิชาภาษาไทย โรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม กับหมื่นชำนาญนาเวศร์* (แก่น) บิดา หมื่นชำนาญเป็นบุตรนายอิน 25/4/14 * ประทวนตราตั้ง

๑๗๔๒ อินทรพล Indrabala นายร้อยตรีสวัสดิ์ ประจำแพนกสำรวจ กรมแผนที่ ปู่ของทวดคือเจ้าพระยาพลเทพ (ทองอิน) 12/11/14

๓๕๒๙ อินทรภักดี Indrabhakti หลวงบริหารพินิจฉัยกิจ (ธน) กระทรวงยุติธรรม ทวดชื่ออิน บิดาชื่อพระยาภักดีราชา (ครุธ) 4/11/16

๒๘๓๔ อินทรมงคล Indramangala นายหมู่โทเพ็ชร ผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๔ โรงเรียนอภยานุกูล เมืองพัทลุง พ่อของทวดชื่อพระยาโคราช (ทองอิน) ทวดชื่อมั่ง 14/2/15

๔๗๖๘ อินทรมุกต์ Indramukta นายหมู่ตรีผาด กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนนครไชยศรี ปู่ทวดชื่ออินทร์ 3/2/18

๐๒๔๙ อินทรโยธิน Indrayodhin นายพลตรี พระยาศักดาภิเดชวรฤทธิ* (ชะอุ่ม) จเรทหารราบและทหารม้า ราชองครักษ์พิเศษ พระยากลาโหม (ทองอิน) เป็นปู่ทวด 10/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศและบรรดาศักดิ์เป็น นายพลโท พระยาเทพอรชุน

๕๐๕๗ อินทรรักษ์ Indraraksha พลเสือป่าแผลง กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อพระพิทักษ์บูรพทิศ (อิน) 31/5/19

๐๕๖๐ อินทรรังสี Indrarangsi หลวงอนงคลีลาศ (หรั่ง) กรมตำรวจวัง กระทรวงวัง บิดาชื่ออิน 23/8/13

๒๔๐๙ อินทรรัต Indrarat รองอำมาตย์โทผัน ธรรมการเมืองนครศรีธรรมราช บิดาชื่ออิน ปู่ชื่อรอด 23/7/15

๒๔๙๘ อินทรรัสมี Indrarasmi รองอำมาตย์เอก หลวงจรูญชวนพัฒน์ (ทองสุก) หัวหน้าแพนกโรงงาน โรงเรียนเพาะช่าง ปู่ชื่อขุนศรีรัตนาสน์ (อิน) บิดาชื่อจมื่นราชภัณฑารักษ์ (กระจ่าง) 5/9/15

๑๘๙๐ อินทรลักษณ Indralakshana นายร้อยตรีแหวน ประจำกองร้อยที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๗ กับนายแม้น (บิดา) บิดานายแม้นชื่ออิน 7/3/14

๑๖๓๕ อินทรลาวัณย์ Indrala^vanya ขุนอุรัคเฃตบริหาร (สมบุญ) นายอำเภอเชียงแสน เมืองเชียงราย ปู่ทวดชื่อทองอิน ปู่ชื่อขุนแพ่ง (เกลือ) (ลาวัณย์ = ทองเค็ม) 29/9/14

๐๑๔๑ อินทรวสุ หลวงอินทราชา (ตรอง) นายอำเภอพนัศ 2/7/13

๑๑๐๐ อินทรวัชระ Indravajra นายฟื้น นายอำเภอบ้านโป่ง เมืองราชบุรี ทวดชื่ออิน ปู่ชื่อเพชร์ 7/3/13

๕๐๒๑ อินทรวิกสิต Indravikasita พลเสือป่า ขุนสมาคมพิทักษ์ (เวศ) กรม
เสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อพระยากำแหงสงคราม (ทองอิน) 24/5/19

๑๕๓๘ อินทรวิมล Indravimala นายร้อยโทศุข แพทย์ ผู้บังคับหมวดพยาบาล โรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม ปู่ชื่อพระยาราชสงคราม (อิน) บิดาชื่อนายเผื่อน 21/7/14

๔๕๖๙ อินทรสถิตย์ Indrashitya นายร้อยโทบัว กรมทหารบกช่างที่ ๓ กับนายแพ (บิดา) ทวดชื่ออินทร์ ปู่ชื่อยัง 13/9/18

๐๗๒๔ อินทรสูต Indrasuta พระยารามณรงค์สงคราม (หรุ่น) นอกราชการ (เดิมเป็นเจ้าเมืองกำแพงเพชร) กับนายพันตรี หลวงราชขัณฑ์บริรักษ์ (โต๊ะ) สัสดีมณฑลกรุงเทพฯ กระทรวงกลาโหม สืบสกุลลงมาจากพระยาสุรบดินทร์สุรินทรฦาไชย อภัยพิริยพาห (ทองอิน) ผู้สำเร็จราชการเมืองไชยนาท 10/10/13

๐๓๖๓ อินทรเสน Indrasen ขุนขจิตรสารกรรม (ฉัตร) กรมราชเลขานุการ กระทรวงมุรธาธร หลวงอินทรอาวุธ (กล่อม) เป็นปู่ หลวงอินทรฤทธิ (เอี่ยม) เป็นบิดา 15/7/13

๕๔๖๕ อินทรเสมา Indrasema^ พลเสือป่าเฮง กรมเสือป่ารักษาดินแดนนครสวรรค์ ปู่ทวดชื่ออินทร์ บิดาชื่อเสม 5/7/19

๑๔๗๑ อินทรัมพรรย์ Indraambarya นายร้อยเอกชลอ ปลัดกรมทหารราบที่ ๙ ทวดชื่อพระจักราวุธ (อินทร์) ปู่ชื่อหลวงชนะไพรินทร์ (อ่ำ)
 
๑๓๔๕ อินทรางกูร ณ กรุงเทพ Indra^ngura na Krungdeb หลวงอนุพนธ์สิศยานุสาสน์ (หม่อมหลวงแหยม) สำรองราชการในกรมศึกษาธิการ สำหรับบรรดาผู้สืบสกุลโดยตรงลงมาจากพระเจ้าบรมวงษ์เธอ ชั้น ๑ กรมหมื่นอินทรพิพิธ (พระองค์เจ้าทับทิม) 21/4/14

๓๔๙๐ อินทราภัย Indra^bhaya นายร้อยตรีทุเรียน กรมทหารบกช่างที่ ๒ ปู่ชื่อหลวงสรเดช (เฉย) บิดาชื่ออิน 14/10/16

๑๘๔๖ อินทราภา Indra^bha^ พันจ่าตรีคุ่ย เรือพระที่นั่งมหาจักรี บิดาชื่ออิน ปู่ชื่อเอี่ยม 20/12/14

๒๑๙๕ อินทวาศวิน Inda^vasvin มหาดเล็กวิเศษขุ้ย สารถีในกรมพระอัศวราช ปู่ชื่ออิน 14/4/15

๓๓๔๔ อินทสุข Indasukha หลวงมลราษฎร์บำรุง (ทองดี) เสมียนตรามณฑลปัตตานี ปู่ชื่ออิน บิดาชื่อสุก 30/7/16

๕๗๔๗ อินทเสาระ Indasaura รองอำมาตย์ตรีเซา ล่ามกองลหุโทษ กรมราชทัณฑ์ บิดาชื่ออิน 15/12/19

๑๖๐๑ อินทโสฬส Indasolasa ขุนบริบาลนิคมเฃต (ดิศ) นายอำเภอกลาง เมืองนครราชสีมา ปู่ทวดคือเจ้าพระยากำแหงสงคราม (ทองอิน) ปู่คือพระยาสุริยเดชวิเศษฤทธิ์ (โสฬส) 15/9/14

๖๓๑๙ อินทะกนก มหาดเล็กวิเศษปลั่ง ประจำกรมบัญชาการมหาดเล็ก กับหลวงราชอาญา (ทองอิน) บิดา ทวดชื่อขุนเณร ปู่ชื่อพระเพชรสุภาแพ่ง (กลิ่น) 29/4/21

๔๘๓๕ อินทะเคหะ Indageha หลวงผดุงมัชกิจ (ห้วยอุ้นเยื้อน) กรมการพิ้ศษ จังหวัดเชียงใหม่ บิดาชื่ออิน 5/4/19

๖๐๗๓ อินทะชาติ Indaja^ta นายร้อยตรีน้อย นายทหารกองหนุน สังกัดกรมทหารบกราบที่ ๕ ทวดชื่อหลวงมหาดไทย (อินทร์) 17/9/21

๕๔๙๘ อินทะเตชะ Indateja นายอ่อน กรมที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ทวดชื่ออิน ปู่ชื่อเดช 5/7/19

๕๙๒๘ อินทะนิยม Indaniyama รองอำมาตย์ตรีทับ ครูใหญ่โรงเรียนวัดศรีสุดาราม ปู่ชื่อพระภักดีองค์ (อิน) 28/5/21

๕๖๔๔ อินทะพิหงค์ Indabihanga จ่าตรีเปลื้อง กองพันพาหนะ กรมชุมพลทหารเรือ กับนายนก (บิดา) ปู่ชื่ออิน 26/7/19

๕๙๘๓ อินทะมุสิก Indamusika นายหมู่ตรีหนู กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนนครศรีธรรมราช บิดาชื่ออ้น 11/6/21

๔๕๙๗ อินทะรังสี Indraransi^ ขุนอัคนีรถการ (เกียวเล็ก) สารวัดตรวจการเดินรถ กรมรถไฟหลวง ทวดชื่อแสง ปู่ชื่ออินทร์ 18/9/18

๔๓๐๒ อินทะวัจนะ Indavachana หลวงสกลรักษาเขตร (แปลก) นายอำเภอคลองหลวง จังหวัดธัญญบุรี ปู่ชื่อทองอิน บิดาชื่อทองคำ 23/12/17

๕๙๖๔ อินทะวิภาต Indavibha^ta ว่าที่นายร้อยตำรวจตรีชิตร์ กองตำรวจภูธรจังหวัดเพ็ชร์บุรี 11/6/21

๔๔๐๐ อินทะวิวัฒนะ Indavivadhana นักเรียนมหาดเล็กหลวงเชียงใหม่ทองอินทร์ ทวดชื่อน้อยอินทะ 20/3/17

๖๒๗๒ อินทะสิริ Indasiri นายชิตร พนักงานบาญชีเงินก่อสร้าง กระทรวงเกษตราธิการ ทวดชื่อศรี ปู่ชื่ออินทร์ บิดาชื่อชม 25/2/21

๖๓๙๔ อินทะโสตถิ Indasotthi พลราชนาวีเสือป่าสวัสดิ์ ประจำกองพันราชนาวีเสือป่ารักษาดินแดนตวันตก กับนายผัน (บิดา) ปู่ทวดชื่ออิน ปู่ชื่อเดช 26/8/22

๕๘๙๔ อินทาคม Inda^gama พลเสือป่าอิน กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อทอง บิดาชื่อกลับ 1/2/20

๕๘๒๙ อินทาภัย Inda^bhaya ขุนอภัยบรรณาสาร (เทียน) กรมบาญชีกลาง กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ปู่ชื่ออินทร์ 4/9/20

๕๙๖๕ อินทามระ Inda^mra นายดาบตำรวจโต๊ะ สมุห์บาญชี กองตำรวจภูธร มณฑลอยุธยา กับนายอิน (บิดา) ปู่ชื่อรอด 11/6/21

๓๖๓๘ อินทารุณ Inda^runa พันเด็กชาโทเล็ก กองชาวที่ พระราชวังบางปะอิน ปู่ชื่ออิน บิดาชื่อหรุ่น 11/6/16

๖๒๖๓ อินทุกานตะ Induka^nta นายก้าน เสมียนเอก กรมทะเบียนที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ กับนายอิน (บิดา) ปู่ชื่อขั้ว 25/2/21

๓๓๙๖ อินทุเกตุ Induketu นายเชาวน์ นายเวรกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ทวดชื่ออิน ปู่ชื่อนายยวดภักดี (เกด) 28/8/16

๔๓๓๗ อินทุเดชะ Induteja รองผู้กำกับตรีฉัตร์ ครูโรงเรียนนิเวศน์ธรรมประวัติ อำเภอบางปะอิน กับนายเดช (ปู่) และนายหวัง (บิดา) ทวดชื่ออิน 18/2/17

๓๗๖๑ อินทุทรัพย์ Indudrabya พลเสือป่าคร้าม รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๒ มณฑลกรุงเก่า กับนายสิน (บิดา) ทวดชื่ออิน 3/2/16

๔๖๗๑ อินทุทัต Indudat ขุนวิเศษรักษา (อยู่) กรมภูษามาลา กระทรวงวัง ทวดชื่อพระยาราชประสิทธิ์ อิน 26/10/18

๓๒๗๑ อินทุประภา Induprabha^ ขุนจงโทรเลข (เจริญ) กรมไปรษณีย์โทรเลข ทวดชื่อนายวิสูตรมณเฑียร (อิน) ปู่ชื่อหลวงทิพอักษร (แสง) 16/7/16

๑๖๑๗ อินทุภูติ Indubhu^ti พระปูควันบุรินทร (เล็ก) นายอำเภอพรหมพิราม มณฑลพิศณุโลก ปู่ทวดชื่อพระสวัสดิ์ (อิน) ปู่ชื่อหลวงอินทร์เกษร (ภู่) 25/9/14

๐๘๖๒ อินทุมณี Indumani^ นักเรียนมหาดเล็กหลวงพร มหาดเล็กฃ้าหลวงเดิม บุตรนายโต หลานนายอิน 18/12/13

๓๘๑๓ อินทุมาน Induma^na พลเสือป่าเฉย รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๒ มณฑลอุดร ปู่ชื่ออิน 13/2/16

๐๖๓๙ อินทุรัตน* Induratna นายร้อยตรีเลื่อม กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บิดาชื่อชื่น ปู่ชื่อแก้ว 21/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "อินทุรัตน์"

๔๖๘๒ อินทุลักษณ์ Indulakshana นายร้อยตรีทอง กรมทหารบกราบที่ ๙ ปู่ชื่ออิน 3/11/18

๒๐๘๓ อินทุวณิช Induvanija นักเรียนทหารกระบี่สง่า (เล็ก) กรมโขนหลวง ปู่ชื่ออิน พ่อค้า 18/3/14

๔๐๑๐ อินทุวร Induvara ขุนธนพรรคพิบูลย์ (พร) สรรพากรจังหวัดฉะเชิงเทรา ปู่ชื่ออิ้น 6/6/17

๑๒๖๖ อินทุวัต Induvat หลวงวรรณลักษณเลขา (ศุข) เจ้ากรมกองแสตมป์ กระทรวงยุติธรรม นายย้อยเป็นปู่ 13/4/14

๔๑๔๑ อินทุเวส Induvesa ขุนสรรคเวทย์ (จุ๊ย) ครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพฯ กับนายฮวด (บิดา) ปู่ชื่ออินลุก 3/8/17

๔๓๙๑ อินทุเศรษฐ Indusreshtha นายร้อยตรีประเสริฐ กรมทหารบกปืนใหญ่ที่ ๔ กับนายบุก (บิดา) ปู่ทวดชื่ออินทร์ ปู่ชื่ออินทร์ 19/3/17

๑๖๒๓ อินทุโศภณ Indusobhana หลวงอุตรดิฐาภิบาล (ง่วนเฮง) นายอำเภอภูมิ์ มณฑลพิศณุโลก ปู่ทวดชื่ออิ๋น ปู่ชื่อขุนโสภณเพชร์รัตน์ (ย่งเซง) 25/9/14

๔๓๕๒ อินทุสมิต Indusmita ผู้กำกับตรีนารถ ธรรมการจังหวัดหนองคาย กับนายใหญ่ (บิดา) ทวดชื่ออิน 20/2/17

๒๔๘๖ อินทุสุข Indusukha นายนาวาตรี หลวงจักรมัยชำนาญ (ศุข) นายทหารเบี้ยบำนาญ ปู่ชื่อขุนรักษาบทหัด (อิน) 5/9/15

๐๘๘๐ อินทุสุต* Indusuta พระเทพเยนทร (ถนอม) กรมการพิเศษเมืองพิศณุโลก ปู่ชื่อพระไชยบริรักษ์ (อิน) 20/12/13 * เดิมพระราชทานว่า "อินทรสุต" เปลี่ยนเป็น "อินทุสุต" เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ครั้งที่ ๒๑ (รจ. ๒๔๕๗/๑๕๘๐)

๔๓๗๒ อิภะวัต Ibhavat พลเสือป่ามูซาร์ กรมเสือป่าม้าหลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่ออิบรามฮิม 23/2/17

๒๑๙๓ อิศรภักดี Isarabhakti นายช่วง (ประสารอักษรพรรณ) นายเชย (สรรพการหิรัญกิจ) กับรองอำมาตย์ตรีเคลื่อน ผู้พิพากษาศาลมณฑลพายัพ สำหรับบรรดาผู้สืบสกุลจากพระยาพรหมาภิบาล (แขก) 14/4/15

๑๑๗๕ อิศรศักดิ ณ กรุงเทพ Israsakdi na Krungdeb พระยาอิศรพันธุโสภณ (หม่อมราชวงศ์ประยูร) นอกราชการ สังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ สำหรับบรรดาผู้ที่สืบสกุลโดยตรงลงมาจากพระราชวรวงษ์เธอ ชั้น ๓ เจ้าฟ้าอิศราพงศ์* 17/3/13 * พระราชโอรสในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพย์ กับพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น ๒ พระองค์เจ้าดาราวดี

๐๑๐๗ อิศรเสนา ณ กรุงเทพ Israsena na Krungdeb พระยาวรพงษ์พิพัฒ (หม่อมราชวงษ์เย็น) อธิบดีกรมตรวจในพระราชสำนัก สำหรับเป็นนามสกุลแห่งหม่อมหลวงที่สืบสกุลจาก พระเจ้าราชวรวงษ์เธอชั้น ๒ กรมหมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดช (พระองค์เจ้าพงษ์อิศเรศร์) ในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ 27/6/13 เขียนให้เอง

๐๑๘๗ อิศรางกูร ณ กรุงเทพ Isara^nkura na Krungdeb พระยาธนกิจรักษา (หม่อมราชวงศ์ชม) ปลัดบาญชีกระทรวงยุติธรรม นามนี้ให้ สำหรับบรรดาผู้สืบสกุลจาก สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์ 5/7/13

๒๖๗๔ อีศะพินทุ Isabindu หลวงอภิบาลเขตนคร (จุ้ย) ผู้กำกับกองฟังคดี กรมพลตระเวณ กระทรวงนครบาล ปู่ชื่อจีนฟิ้น บิดาชื่อจีนอี้ 25/10/15

๒๔๕๕ อีศะรัต Isarata นายร้อยตำรวจตรีจำลอง ประจำกองตำรวจภูธรเมืองสิงหบุรี บิดาชื่ออี่ ปู่ชื่อรอด 22/8/15

๓๑๔๐ อีศาศวิน Isa^svin มหาดเล็กสำรองอี่ กรมพระอัศวราช 4/6/16

๓๒๘๔ อุกกานนท์ Ukka^nanda ขุนชาญบริรักษ์ (หลัด) กรมตำรวจพระนครบาล ทวดชื่อหม่องอูกะโด (พม่า) 16/7/16

๔๗๑๓ อุกกุฎานนท์ Ukkutananda รองผู้กำกับโทเหล็ง ครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่ บิดาชื่อหงาย 3/2/18

๔๔๔๕ อุโฆษจันทร Ughoshachandra นายร้อยตรีเปลื้อง กรมทหารบกราบที่ ๔ มณฑลราชบุรี ปู่ชื่อจันทร บิดาชื่อครื้น 20/5/18

๑๑๐๕ อุจจเสน Uechasena นายร้อยตรีแม้น ประจำกองตำรวจภูธร เมืองราชบุรี กับนายติดเส็ง (บิดา) นายติดเส็งเป็นบุตรจีนอู๋เสีย 7/3/13

๓๕๑๕ อุจะรัตน Ucharatna มหาดเล็กวิเศษเชย กองมหาดเล็กในพระราชสำนักสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนารถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง บิดาชื่อพลอย 30/10/16

๓๔๗๗ อุชชนาคม Ujjana^gama นายร้อยโทขาว กองดัดสันดานของกองทัพน้อยทหารบกที่ ๑ ปู่ชื่อมา บิดาชื่ออุ้ย 7/10/16

๑๔๗๕ อุชชิน Ujjin นายเซ่งพัฒน์* มหาดเล็ก เชื้อจีน แส้อุ่ย 15/6/14 * ขุนอิศรพัลลภ

๖๓๕๙ อุชุงกุละ Ujunkula พลเสือป่าสวน ประจำกรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ ทวดชื่อเสือ ปู่ชื่อซื่อ บิดาชื่อยี่ 19/8/22

๔๙๙๗ อุชุเทศ Ujudesa พลเสือป่าเทศ กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อเที่ยง 17/5/19

๐๖๕๓ อุณหกะ Unhaka หลวงบริบาลศุขประชา (แผ้ว) ผู้ช่วยนายตรวจ กรมศุฃาภิบาล กระทรวงนครบาล ปู่คือขุนสุรินทรามาตย์ (อุ่น) 21/9/13

๕๘๕๔ อุณหกานนท์ Unhaka^nanda พลพรานอุ่น กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ 1/2/20

๐๕๔๔ อุณหโกเศศ Unhakoses ขุนพิพัฒน์ภักดี (อุ่น) กรมคลังราชการ กระทรวงวัง 23/8/13

๓๒๗๕ อุณหชาต Unhaja^ta หลวงรักษาบุรี (หมี) บิดา กับหลวงนรภัยพิพากษา (เชย) ผู้พิพากษาศาลจังหวัดตราด หลวงศรีราชรักษา (อุ่น) เป็นปู่หลวงรักษาบุรี 16/7/16

๔๗๙๐ อุณหดิลก Unhatilaka พระอินทรคีรี (บุญมา) กรมการะเศษ จังหวัดตาก ปู่ชื่อขุนบำรุง (อุ่น) 5/4/19

๕๕๑๖ อุณหธูป Unhadhu^pa นายอุณห์ กรมรังวัดที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อนาก บิดาชื่อธูป 5/4/19

๐๓๕๓ อุณหนันทน์ Unhanandana ขุนตำรวจเอก พระยามหาเทพกษัตร์สมุห* (ทรัพย์) เจ้ากรมพระตำรวจในขวา พระยาพิพิธไอสูรย์ (อุ่น) เป็นปู่ทวด 14/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาเขื่อนเพชรเสนา

๒๓๘๔ อุณหบุตต์ Unhaputta นายเรือตรีเยี่ยม นายหมวดประจำกองทหารเรือ สังกัดกรมชุมพล ทวดชื่ออุ่น 11/7/15

๕๔๘๑ อุณหปาณี Unhapa^ni นายอุ่น กรมรังวัดที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ กับนายยิ้ม (บิดา) ปู่ชื่อปาน 5/7/19

๐๐๔๗ อุณหวีรยะ Unhaviriya นายวรกิจบรรหาร หุ้มแพร (อุ่น) มหาดเล็ก กองตั้งเครื่อง 19/6/13

๕๕๔๒ อุณหสุวรรณ Unhasuvarna ขุนประกอบธนกิจ (เปรื่อง) กรมฝิ่นหลวง กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ปู่ชื่ออุ๊น บิดาชื่อทองสุก 26/7/19

๐๗๐๘ อุณหสูต Unhasuta นายร้อยตรีเพิ่ม ประจำกรมทหารราบที่ ๔ มณฑลราชบุรี กระทรวงกระลาโหม หลานพระยาสุดารัตนราชประยูร (อุ่น) 25/9/13

๕๗๘๖ อุณหะจันทน์ Unhachandana ว่านายหมวดตรีเพี้ยน กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ กับนายจั่น ปู่ชื่อหมื่นสนั่นนัจธี (อุ่น) 25/6/20
๔๔๕๐ อุณหะรัตนะ Unharatna นายร้อยตรีสุวรรณ กรมทหารบกม้าราชบุรี ปู่ชื่อพระสุพลสยากร (อุ่น) บิดาชื่อขุนชำนาญเขตร์ (แก้ว) 20/5/18

๕๙๖๖ อุณหะฤกษ์ Unhariksha ขุนสานนท์รัษฎากร (พุฒ) สมุห์บาญชี กรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย ปู่ชื่ออุ่น บิดาชื่อฤกษ์ 11/6/21

๑๓๕๘ อุณหะเลขกะ Unhalekhaka นายพันเอก พระถกลยุทธโกษ (อุ่น) สมุหบาญชี กองทัพที่ ๑ 21/4/14

๓๐๕๙ อุตตมะบูรณ Utamapu^rna นายร้อยโทสุข สัสดีเมืองนครน่าน กับหลวงอินทรสังหาร (แสง) บิดา ทวดชื่อยิ่ง ปู่ชื่อพระอินทรมณเฑียรธุระบาล (อิ่ม) 14/5/16

๒๙๖๑ อุตตมะโยธิน Utamayodhin นายร้อยเอก หลวงพลขันธ์ศักระ(ปลอด) ราชองครักษ์ประจำ กับนายยิ้ม บิดา ทวดชื่อจ่ายิ่ง 9/4/16

๓๐๔๖ อุตตมะรูป Utamaru^pa นายยุทธ อักษรเลขเมืองเพ็ชร์บุรี ปู่ชื่อพระยาวิชิตสงคราม (ยิ่ง) บิดาชื่อหุ่น 14/5/16

๔๙๓๒ อุตตมะเวทิน Utamavedin นักเรียนแพทย์เสือป่ายุ้ย กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง กับนายแย้ม (บิดา) ทวดชื่ออุดม 19/4/19

๑๙๖๓ อุตตมะเศษ Utamasesha พลเสือป่ากุ๊น กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ บิดาชื่ออู๊ด ปู่ชื่อเหลือ 12/3/14

๓๓๕๓ อุตตโมบล Utamopala นายเรือตรีแพ กรมชุมพลทหารเรือ ทวดชื่อบัว ปู่ชื่อยิ่ง 6/8/16

๑๕๓๓ อุตตรนคร Uttaranagara ขุนมหาวิไชย (จันทร์) นายอำเภอลำพอง มณฑลอุดร ปู่ชื่อเพี้ยซ้ายนคร 21/7/14

๐๔๙๑ อุตตรเสวก Uttarasevok นายฟู* มหาดเล็ก กรมราชเลขานุการ สกุลมหาดเล็ก ฉายา "โสนุต์ตโร" 11/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศและบรรดาศักดิ์เป็น รองเสวกตรี ขุนสันทิศธนานุการ

๐๒๑๙ อุตตรานันทน์* Uttaranandana มหาดเล็กวิเศษภักดิ์* ครูโรงเรียนมหาดเล็กหลวง เป็นบุตรนายซ้าย จางวางในกรมขุนศิริธัชสังกาศ 7/7/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "อุตตรนันทน์" ** ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุนวิเศษศุภวัตร

๓๙๒๐ อุตตะระนาค Uttarana^ga ขุนต่างจิตร์ราษฎร์ (พูน) ปลัดกิ่งท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปู่ชื่อขุนพิไชยภักดีศรีคชไกรเมืองช้างซ้าย (ชู) บิดาชื่อขุนพิไชยภักดีศรีคชไกรเมืองช้างซ้าย (ขำ) 4/4/17

๕๖๒๑ อุตตะสิงคี Guttasingi พันจ่าตรีทองสุข กรมยุทธโยธาทหารเรือ 26/7/19

๖๓๘๔ อุตมะมูล Utamamu^la พลเสือป่ามี ประจำหมู่ ๑ หมวด ๒ กองร้อยที่ ๓ กองเสือป่าจังหวัดนครพนม กับนายมุล (บิดา) ปู่ทวดชื่อพรหมดี ปู่ชื่ออุด 26/8/22

๕๘๘๙ อุทกะปิณฑานนท์ Udakapinda^nanda พลเสือป่าโนรี กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ กับนายก้อน (บิดา) ปู่ชื่อจุ้ย 1/2/20

๖๓๖๕ อุทกะสิริ Udakasiri พลเสือป่าบาง ประจำกองร้อยที่ ๒๐ กองเสนารักษาดินแดนกรุงเทพฯ ปู่ชื่อแตง บิดาชื่อจุ้ย 19/8/22

๑๓๕๔ อุทกานนท์ Udaka^nanda ขุนอาภรณพิทักษ์ (อ่อน) ประจำกระทรวงมุรธาธร ปู่ชื่อจุ้ย 21/4/14

๓๗๔๐ อุทกายน Udaka^yana พลเสือป่าเหลี่ยม กรมเสือป่ารักษาดินแดนราชบุรี กับนายผัน บิดา ปู่ชื่อจุ้ย 31/1/16

๐๙๗๒ อุทยานวรรธนะ Udya^navardhana นายร้อยเอกงิ้ว ผู้บังคับกองทหารพาหนะที่ ๔ มณฑลราชบุรี ปู่ชื่อสวน 12/2/13

๑๒๘๓ อุทยานสิงห์ Udya^nasinha หลวงลฃิตฉมาลักษณ์ (สอน) แม่กองช่างเขียน กรมแผนที่ ปู่ชื่อนายสวน มหาดเล็ก บิดาชื่อนายแย้ม จงใจภักดิ์ 15/4/14

๐๘๔๐ อุทยานะกะ Udya^naka ขุนประมวญบรรณสิทธิ (พร้อม) ผู้ช่วยพระคลังมณฑลกรุงเก่า ปู่ชื่อสวน 11/12/13

๑๒๑๙ อุทยานานนท์ Udya^na^nanda นายพันโท พระเสนางควิจารณ (นิล) สัสดีมณฑลปราจิณบุรี ปู่ชื่อสวน 30/3/13

๑๐๔๙ อุทยานิน Udya^nin หลวงบรรหารภูมิสถิตย์ (บุญ) เกษตรมณฑลนครไชยศรี ปู่ชื่อสวน 1/3/13

๔๒๑๕ อุทะเก์ษตริน Udakshetrin ขุนธนกิจพิจารณ์ (อิน) โรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ ปู่ชื่อฉ่ำ ทำนา 27/9/17

๒๗๐๒ อุทะนุต Udanuta ขุนลิขิตเกษตร์สรรพ์ (จ้าย) กรมสารบรรณ กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อนุด บิดาชื่อจุ้ย 1/11/15

๓๔๔๓ อุทะพันธุ์ Udabandhu รองอำมาตย์โทเชื้อ ธรรมการจังหวัดปราจิณบุรี ทวดชื่อพระยารัตนมณเฑียร (จุ้ย) 10/9/16

๔๕๕๘ อุทะแพทย์ Udabaedya หลวงประสิทธิ์หัตถา (โต) กระทรวงธรรมการ ปู่ชื่อหลวงรัตนแพทย์ (ชื่น) บิดาชื่อไฉน 9/7/18

๐๐๓๖ อุทัยกร Udaikara ขุนขยันอักษรกิจ* (โส ) เปรียญ นายเวรกรมบัญชาการกรมมหาดเล็ก ฉายาบวชมีว่า "อุทโย" 19/6/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงขยันอักษรกิจ

๓๔๗๐ อุทัยฤกษ์ Udayariksha จ่าตรีเกิด กองเรือกลชั้น ๔ กรมชุมพลทหารเรือ ปู่ชื่อเริก บิดาชื่อเชย 30/9/16

๐๗๑๙ อุทัยเสน Udayasen นายร้อยตรีตาบ แพทย์ประจำกองทหารพิเศษ ในกรมพาหนะทหารบก กระทรวงกระลาโหม บิดาชื่อรุ่ง 3/10/13

๔๕๔๓ อุทานะวัต Uda^navat หมื่นลังกาภรณ (ชม) กรมภูษามาลา กระทรวงวัง กับนายอ้น (บิดา) ปู่ชื่อหวา 26/6/18

๓๐๗๙ อุทินทุ Udindu ขุนไพศาลไปรษณีย์รักษ์ (ทองดี) พนักงานรักษาแสตมป์ กรมไปรษณีย์โทรเลข ปู่ชื่อย้อย 21/5/16

๑๕๗๕ อุเทนสุต Udenasuta หลวงพลราษฎร์บำรุง (แสง) นายอำเภอนอกเมืองนครราชสีมา ปู่ทวดชื่อท้าวอุเทน 9/9/14

๑๓๖๔ อุเทศนันทน์ Udesanandana นายร้อยตรีสา ประจำกรมทหารราบที่ ๓ ปู่ชื่อพา 21/4/14

๕๙๕๙ อุเทศานนท์ Udesa^nanda ขุนอุเทศบรรณาการ (สงวน) อักษรเลขจังหวัดมีนบุรี ปู่ชื่ออ่วม บิดาชื่อเปลื้อง 11/6/21

๓๖๔๖ อุนนะนันทน์ Unnanandana เด็กชาเง็ก กองชาวที่ พระราชวังบางปะอิน บิดาชื่อไคอุ๊น 11/12/16

๒๘๑๙ อุนนานนท์ Unna^nanda ขุนวิจิตรพันธุการ (อิ้น) กรมเพาะปลูก กระทรวงเกษตราธิการ ทวดชื่ออุ๊น 19/12/15

๔๗๒๖ อุเบกขานนท์ Upekkha^nanda รองผู้กำกับตรีเคี่ยม ครูโรงเรียนประจำจังหวัดนครนายก บิดาชื่อเฉย 3/2/18

๒๙๙๗ อุปถัมภานนท์ Upathambha^nanda มหาดเล็กวิเศษวงษ์ กรมยานยนตร์หลวง ทวดชื่อเลี้ยง 16/4/16

๖๓๗๒ อุปปาตะวัฏ Uppa^tavata พลเสือปาวรรณ ประจำหมู่ ๒ หมวด ๑ กองร้อยที่ ๑ กรมเสือป่ารักษาดินแดนสุราษฎร์ ปู่ทวดชื่อจันทร ปู่ชื่อลอย บิดาชื่อเวียน 26/8/22

๒๕๘๑ อุปลกะลิน Upalakalin นายเรือโทบัว สำรองราชการกรมยุทธโยธาทหารเรือ 3/10/15

๓๓๙๙ อุปลพันธุ์ Upalabandhu นายร้อยโทพันธ์ แพทย์ประจำกองพยาบาล โรงเรียนทหารบก ปู่ชื่อเผื่อน 2/9/16

๕๘๓๗ อุปละนาละ Upalana^la นายหมู่ตรีสายบัว กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อขุนทอง 4/9/20

๓๔๗๓ อุปลาคม Upala^gama นายพันตรี หลวงทวยหารรักษา (เพิ่ม) นายทหารเบี้ยบำนาญ กระทรวงกลาโหม บิดาชื่อบัว 7/10/16

๒๙๕๔ อุปลานนท์ Upala^nanda ว่าที่นายร้อยตรีบุญรอด กรมทหารบกราบที่ ๑๒ ปู่ชื่อบัว 8/3/15

๖๓๘๘ อุปลีพันธุ์ Upalibandhu พลเสือป่าสี ประจำหมู่ ๓ หมวด ๓ กองร้อยที่ ๓ กองเสือป่าจังหวัดนคครพนม กับนายเสือ (บิดา) ปู่ทวดชื่ออุปลี ปู่ชื่อคำชมภู 26/8/22

๕๗๒๗ อุปโลภาศ Upalobha^sa หมื่นราชศักดิ์สโมสร เจ้ากรมในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร บิดาชื่อบัว 3/9/19

๓๖๒๗ อุปะโยคิน Upayogin หลวงโยนะภารพิจิตร (ปันโย) กรมการพิเศษจังหวัดเชียงใหม่ ทวดชื่อมองอุบะเยาะ 11/12/16

๒๗๑๗ อุพภูติ Ubbhuti นายเอก โรงเรียนราชวิทยาลัย บุตร กับหลวงธานีผดุงกิจ (บุก) บิดา หลวงธานีฯ เป็นบุตรพระยาแผลงศัตรู (อุบ) 1/11/15

๑๘๓๐ อุมนันทานนท์ Ummananda^nanda นายเรือตรีพันธุ์ สำรองราชการกรมเสนาธิการทหารเรือ ปู่ชื่ออ่วม 17/12/14

๒๐๑๐ อุมะดิลก Umatilaka พันจ่าเด็กชานาก กรมมหรศพ ปู่ชื่ออ่วม บิดาชื่อเจิม 18/3/14

๓๗๒๐ อุมะนันทน์ Umanandana พันเด็กชาเอกสมบุญ กองชาวที่ พระราชวังสนามจันทร์ ปู่ชื่ออ่วม 27/1/16

๕๔๙๒ อุมะวิชนี Umavijani^ นายทัด กรมทดน้ำ กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อล่วม 5/7/19

๕๕๒๒ อุมะวิภาต Umavibha^ta นายเวียน พนักงานเกษตร์มณฑลพิศณุโลก กับหมื่นสง่าสงคราม (อ่วม) บิดา ปู่ชื่อนายยวดภักดี (แจ้ง) 5/7/19

๒๙๗๐ อุมัษเฐียร Umashthira ขุนบรรทึกทะเบียนศักดิ์ (ห่อ) พนักงานทะเบียนบรรดาศักดิ์ ปู่ชื่อมั่น บิดาชื่ออ่วม 9/4/16

๔๒๐๙ อุมากาศ Uma^ka^sa นายร้อยตรีปู กรมทหารบกพาหนะที่ ๕ ปู่ชื่อแจ้ง 27/9/17

๕๑๕๙ อุมานนท์ Uma^nanda รองอำมาตย์ตรีเปลี่ยน (พี่) การไฟฟ้าสามเสน กระทรวงนครบาล กับรองอำมาตย์ตรีหอม (น้อง) พนักงานเก็บเงินไฟฟ้าสามเสน ปู่ชื่ออ่วม 14/6/19

๔๔๓๕ อุมาภิรมย์ Uma^bhiramya หลวงราชนรินทรามาตย์ (พุก) เจ้ากรมในสมเด็จพระนางเจ้า พระราชเทวี ปู่ชื่อพระศรสำแดง (อ่วม) บิดาชื่อหลวงอินทร์สมบัติ (ชื่น) 16/5/18

๕๖๒๐ อุยยามะบุตร Uyya^maputra พันจ่าตรีซ่อน กรมแพทย์พยาบาลทหารเรือ กับนายอุย (บิดา) ปู่ชื่อสมิงสิทธิราชา (กลับ) 26/7/19

๒๒๓๖ อุรัสยะนันท์ Urasyanandana มหาดเล็กวิเศษฮี้ ครูโรงเรียนมหาดเล็กหลวง ปู่ชื่อซวง 7/5/15

๑๖๐๔ อุลิศนันทน์ Ulisanandana ขุนสารบรรณคดีกิจ (เที่ยง) ยกะบัตร์เมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ กับขุนศักดิรักษา (นิน) บิดา ขุนศักดิรักษาเป็นบุตรหลวงนรินทรบำรุงราษฎร์ (แตง) 15/9/14

๐๓๔๘ อุศภการี Usabhaka^ri ขุนศรีอุศุภราช (งัว) กรมศุฃาวัง 14/7/13

๒๒๔๓ อุษณะประหาส Ushnapraha^sa นายตรี จำอวดประจำกรมโขนหลวง บุตรนายอุ่น 7/5/15

๐๓๔๖ อุสาหการี Usa^haka^ri หลวงอุสาหราชการ* (หยอง) กรมศุฃาวัง 14/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระอุสาหราชการ

๕๐๔๗ อุฬัมปานนท์ Ulumpa^nanda นายหมู่ตรีกรุด กองเสือป่าพาหนะหลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อแพ 31/5/19

๔๙๑๖ เอกะจัมปกะ Ekachampaka นายหมู่ตรีจำปา กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง กับนายดวด (บิดา) ปู่ชื่อเงิน 16/4/19

๑๐๑๕ เอกะนัฎ Ekanat มหาดเล็กวิเศษหวาด กรมโขนหลวง บุตรนายเอก 18/2/13

๒๖๙๖ เอกะนาค Ekana^ga นายนาวาโท พระธรรมนูญบริรักษ์ (พร) ปลัดกรมพระธรรมนูญทหารเรือ ปู่ชื่อขุนบำรุงนาวา บิดาชื่อหมื่นชำนาญจักร 1/11/15

๔๒๙๑ เอกะพันธุ์ Ekabandhu ขุนจำนงโกษิศร์ (จัน) กรมบาญชีกลาง กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ปู่ชื่อขุนศักดิ์ (เจ๊ก) 19/12/17

๐๕๘๖ เอกะโยธิน Ekayodhin นายร้อยตรีเจ๊ก* มหาดเล็กฃ้าหลวงเดิม ประจำกรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 23/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็น นายร้อยโท

๒๒๔๔ เอกะโรหิต Ekarohita รองหุ้มแพรซ่วน ครูโรงเรียนทหารกระบี่ ปู่ชื่อเอ๊ บิดาชื่อแดง 7/5/15

๒๖๓๔ เอกะวิภาต Ekavibha^ta นายนาวาตรี หลวงดาบเพ็ชร์ (สาตร์) ผู้บังคับกองโรงเรียนพลทหารเรือ นายเรือโทชะ ต้นเรือพาลีรั้งทวีป และนายเรือตรีรัก กรมปลัดบาญชีทหารเรือ เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดากัน ปู่ชื่อแจ่ม บิดาชื่อเจ๊ก 17/10/15

๑๔๔๖ เอกะสิงห์ Ekasinha นายร้อยโท ขุนอักษรปรีชา (ชุ่ม) ผู้ช่วยสัสดีมณฑลพายัพ ปู่ชื่อเอก บิดาชื่อสิงโต 1/6/14

๓๙๕๙ เอกะสิริ Ekasiri นายร้อยโทแปลก กรมทหารบกม้านครราชสีมา ทวดชื่อศรี บิดาชื่อหลวงศักดา (เล็ก) 26/5/17

๕๕๙๗ เอกะสุวรรณ Ekasuvarna นายเรือตรีปลั้ว กระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่อเอ บิดาชื่อทอง 26/7/19

๓๘๕๐ เอกะหิตานนท์ Ekahitananda พลเสือป่าเจริญ กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ กับขุนพิพัฒน์หิรัญราษฎร์ (สุก) บิดา ทวดชื่อบีเอ๊ก ปู่ชื่อเลี่ยงฮี 18/2/16

๒๒๘๕ เอโกบล Ekopala นายพันตำรวจตรี หลวงวิไชยประชาบาล (บุญโกย) ผู้บังคับการตำรวจภูธรมณฑลนครศรีธรรมราช บุตรขุนเทพอาญา (เจ๊ก) 7/6/15

๒๒๙๙ เอมะนาม Emana^ma นายร้อยตำรวจโทสำเหนียก ประจำกองตำรวจภูธรมณฑลปัตตานี บุตรขุนโลหการ (เอม) 7/6/15

๑๘๑๐ เอมะนาวิน Emana^vin ว่าที่นายเรือตรีเพื้อน ผู้บังคับการเรือบรรจุชโลธร ปู่ชื่อเอม 14/12/14

๔๔๔๑ เอมะบุตร์ Emaputra มหาดเล็กสำรองอั้น กองซักฟอก กรมมหาดเล็ก กับนายจ๋าย (ปู่) และนายนวล (บิดา) ปู่ทวดชื่อเอม 16/5/18

๓๙๑๐ เอมะปาณ Emapa^na ขุนวิเชียรธนากร (อิน) สรรพากรจังหวัดชุมพร ปู่ชื่อเอม บิดาชื่อปาน 31/3/16

๒๖๘๑ เอมะพรหม Emabrahma หลวงประพันธ์เนติวุฒิ (ช้อย) ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมปทุมคงคา กรุงเทพฯ ทวดชื่อพระอินทรประสิทธิ์ศร (เอม) ปู่ชื่อหลวงเทพเสนา (พรหม) 25/10/15

๓๔๙๕ เอมะรุจิ Emaruchi นายเรือโท หลวงพรหมเสนา (ชอบ) นายทหารเรือเบี้ยบำนาญ ปู่ชื่อหลวงศรี ปลัดจางวาง (รุ่ง) บิดาชื่อพระเสนาราชภักดีศรีสงคราม (เอม) 30/10/16

๑๐๒๗ เอมะวรรธนะ Emavardhana นายร้อยตรีเริก ประจำกองตำรวจภูธร มณฑลนครไชยศรี กับนายเอี่ยม (บิดา) นายเอี่ยมเป็นบุตรนายเอม 20/2/13

๒๐๖๘ เอมะเวส Emavesa นักเรียนทหารกระบี่แฉล้ม (ใหญ่) กรมโขนหลวง บุตรนายเอม พ่อค้า 18/3/14

๐๓๑๐ เอมะศิริ Emasiri พระยามนูสารสาตร์บัญชา (ศิริ) ผู้พิพากษาศาลต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม หลวงพิพิธสมบัติ (เอม) เป็นปู่ 13/7/13

๒๘๒๔ เอมะศิลปี Emasilpi นายตำรวจโท หลวงเสนาพลสิทธิ์ (เพ็ง) กรมพระตำรวจหลวง บิดาชื่อพระยาเทวารังสรร (เอม) 19/12/15

๔๕๕๑ เอมะสุต Emasuta พันจ่าเด็กชาน่วม พแนกสวนหลวง กรมชาวที่ ปู่ชื่อเอม 26/6/18

๓๖๘๘ เอมะสุวรรณ Emasuvarna หลวงพิทักษ์สารนิคม (เจริญ) กรมการพิเศษจังหวัดสวรรคโลก บิดาชื่อพระเทพนรินทร์อินทราชเสนามาตย์มหาดไทย (เอม) ปู่ชื่อหลวงมหาดไทย (ทอง) 19/1/16

๕๖๖๗ เอโมภาส Emobha^sa หลวงศรีสิทธิเดช (เปลี่ยน) สังกัดกระทรวงนครบาล ปู่ชื่อแจ้ง บิดาชื่อเอม 9/8/19

๔๙๒๐ เอฬกานนท์ Elaka^nanda นักเรียนแพทย์เสือป่าบุญเกิด กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง บิดาชื่อแกะ 16/4/19

๕๑๘๖ เอฬกินทะ Elakinda นายร้อยตำรวจโทอิน กรมตำรวจพระนครบาล บิดาชื่อแกะ 14/6/19

๕๘๐๒ เอฬาลุกานนท์ Elaluka^nanda นายหมู่โทโต๊ะ กรมเสือป่ารักษาดินแดนพายัพ ปู่ทวดชื่อจุ้ย ปู่ชื่อน้อย 25/6/20

๐๑๑๑ โอชกะ Ojaka พระยาอาทรภัตรพิสิฐ (ป๋อ) มหาดเล็ก กองคลังเครื่องโต๊ะ 27/6/13

๔๑๒๑ โอชะเสน Ojasena นายร้อยตรีหวาน กรมทหารบกราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ บิดาชื่อขุนภิรมย์ราชสุจริต (เพิ่ม) 21/7/17

๓๐๐๒ โอชานนท์ Oja^nanda มหาดเล็กวิเศษยิ้ม กรมยานยนตร์หลวง ทวดชื่อเอม 16/4/16

๒๗๙๕ โอภาศชาติ Obha^sajati นายร้อยโท ขุนรุดพลศักดิ์ (พลัด) อัยการศาลทหารมณฑลปราจิณ ปู่ชื่อเกิด บิดาชื่อหลวงประชาฤทธิ์ฦาไชย (เอี่ยม) 19/12/15

๖๔๐๖ โอภาศะนันทน์ Obha^sanandana นายร้อยตำรวจโทประทุม ประจำกองอาณาบาล กรมรถไฟแผ่นดิน ปู่ทวดชื่อพระเสนีพิทักษ์ (ภุมรี) ทวดชื่อพระยาเทพาธิบดี (แจ่ม) บิดาชื่ออิ่ม 16/9/22

๕๘๙๕ โอภาสะรัตน์ Obha^saratna พลเสือป่าแก้ว กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อวรรณ บิดาชื่อแจ่ม 1/2/20

๓๒๑๒ โอมานนท์ Oma^nanda หลวงอภิรักษ์ดุลกิจ (ทองสุก) ผู้พิพากษาศาลจังหวัดขอนแก่น ทวดชื่ออ่อม 27/6/16

๓๑๓๐ โอวาทะสาร Ova^dasara หลวงวิจารณภักดี (เอี๋ยน) ปลัดกรม กรมปลัดบาญชี กระทรวงมหาดไทย บุตรพระยาโอวาทวรกิจ (แก่น) 4/6/16

๑๘๒๒ โอสถรูป Osattarupa นายเรือตรีโฉม รั้งตำแหน่งต้นกองโรงเรียนพลทหารเรือที่ ๖ ปู่ชื่อยา 17/12/14

๕๙๖๗ โอสถเวช รองอำมาตย์ตรี ขุนจำรูญเวชศักดิ์ (เปลื้อง) แพทย์ประจำจังหวัดสงขลา กับขุนเสนาสน์บริบาล (ยา) บิดา ปู่ชื่อพระกำเนิดนพคุณ (ทองอยู่) 11/6/21

๔๓๑๓ โอสถสงเคราะห์ Osathasngrah นายจำรูญ บ้านท่าเรือ พระพุทธบาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำยาไทยจำหน่าย 19/1/17

๒๔๔๑ โอสถหงส์ Osathahansa นายร้อยตรีตี่ ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๓ บิดาชื่อยา ปู่ชื่อหงส์ 22/8/15

๕๒๘๘ โอสถะเสน Osathasen นายร้อยตำรวจตำรวจโทอยู่ กองตำรวจภูธรจังหวัดยะลา กับนายเสน (บิดา) ปู่ชื่อยา 29/6/19

๐๔๗๐ โอสถานนท์ Osatha^nanda พระยาราชพินิจจัย* (ชุบ) ผู้ว่าราชการเมืองชุมพร บิดาคือพระสุพรรณสมบัติ (ยา) 11/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาสุรพลพิพิธ

๑๑๙๙ โอสถานุเคราะห์ Osatha^nugraha นายแป๊ะ มหาดเล็ก ทำยาต่างๆ จำหน่าย มียากฤษณากลั่น เป็นต้น 19/3/13

๐๘๐๖ โอฬาระวัต Ola^ravat ว่าที่นายร้อยตรีบุญ ประจำกองตำรวจภูธร ปู่ชื่อแจ้ง 4/12/13

๕๒๓๑ ไอศะเดช Aisateja นายร้อยตำรวจตรีเดช กรมตำรวจภูธร บิดาชื่อไอ 14/6/19

๐๔๐๑ ไอศะนาวิน Aisanavin นายเรือเอก* หลวงพลสินธวาณัติ (แอ) ผู้บังคับกองเรือกลไฟเล็ก กรมชุมพลทหารเรือ กระทรวงทหารเรือ ราชองครักษ์เวร 2/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็น นายนาวาตรี

๓๙๗๓ อินทุสงเคราะห์ Indusangraha ขุนเชาวะณัฐนิจการ (ทองอยู่) กรมไปรษณีย์โทรเลข ทวดชื่อสง ปู่ชื่ออิน 30/5/17  (แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2017 ข้อมูลจากคุณ อิสสระพงศ์ อินทุสงเคราะห์ (ดูไฟล์รูปด้านล่าง)


ą
Anupong Chaiwong,
12 ก.พ. 2560 05:37
Comments