Info

Probleem in onze laan? Melden!

Kruispunt met Geusenbacklaan

Half november : diepe gevaarlijke kuil naast de rijweg onmiddellijk gemeld aan de

dienst mobiliteit.

mobiliteit@kalmthout.be

Er volgde meteen een ontvangstbericht.

Korte tijd nadien:

Opgelost

Veiligheid is een zaak van ons allen.

Voor meldingen: zie "Verwante Links" of

temmermanlaan@gmail.com

2 mrt 2015