Berichten

    -We hebben een nieuwe Wijkagent: Nico FAES. Zie "Buurtnetwerk"
1 februari 2017                        
  

    - Boswachter Karel Molenbergs is met pensioen. Ook Bert Goyens is op welverdiende rust.
      De nieuwe baas is Jef De Winter.
20 augustus 2017

      Verantwoordelijke instelling: Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos, A.N.B. (Het vroegere "Waters en Bossen")
26 september 2016
                  

    - Iets belangrijks binnen ons openbaar territorium te melden? Communicatiedienst Kalmthout: info@kalmthout.be
                                                                                www.kalmthout.be/meldeenprobleem

  
      -  Apart voor straatverlichting: www.straatlampen.be                                                            
  1 jan 2017