Berichten

    -We hebben een nieuwe Wijkagent: Nico FAES. Zie "Buurtnetwerk"
1 februari 2017                        
  

    - Boswachter Karel Molenbergs is met pensioen. Ook Bert Goyens is op welverdiende rust.
      De nieuwe baas is Jef De Winter.
20 augustus 2017

      Verantwoordelijke instelling: Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos, A.N.B. (Het vroegere "Waters en Bossen")
26 september 2016
                  

    - Iets belangrijks binnen ons openbaar territorium te melden? Communicatiedienst Kalmthout: info@kalmthout.be
                                                                                www.kalmthout.be/meldeenprobleem

  
        -  Apart voor straatverlichting: www.straatlampen.be                                                            
  1 jan 2017                                                 
      
                   
    -  Overdreven snelheid en geluidshinder in de laan.
       Hierbij onze laatste brief aan de burgemeester:

     Betr. MAX TEMMERMANLAAN                                 Heide, 2 juli 2018

                              

 

Met referte aan eerdere contacten met de verkeerscel omtrent  snelheid, en daardoor te hoog rolgeluid, doet het genoegen  te lezen, in “Tussen Hei en Maatjes” zomer 2018, over het installeren van ANPR camera’s en trajectcontrole.in Kalmthout

 

Per jaar worden de plaatsingen uitgebreid.  Gelet op de snelheden op deze 1500meter lange en kaarsrechteweg,  zouden wij het op prijs stellen om de Max Temmermanlaan als eerst volgend project aan te pakken  met 24/24 elektronische controlemeting

Uit uw objectieve  verkeerstelling periode 23-30 oktober 2017 (beide van en tot 15.00, zodat 2 x een verkeersspits niet is meegenomen)  komen  o.a.  de volgende  gegevens over beide rijrichtingen.

 

Aantal voertuigen   21.278,                   indicatie op jaarbasis  > 1.2 miljoen

Snelheidsovertredingen     > 40%,       wat opvalt:

2044 met een snelheid > 61KM, -     bron absoluut aantal voertuigen

10 cowboys in bestelauto’s en 2 vrachtauto’s met een snelheid > 81KM

5 personen auto’s met een snelheid > 100 met als topper 104KM, bron verloop  

maximum snelheid.

 

15 bewoners ondertekenden  spontaanhet in uw bezit zijnde verzoek qua snelheid en geluid,  Mocht u meer handtekeningen nodig hebben dan wordt er voor gezorgd.

 

Qua Milieunorm verwijzen we graag naar nota “Geluidsbeperkingen aan de bron”  van Agentschap Wegen & Verkeer. Bij betonwegen van 50-60 jaar oud  met naden  zijn de rolgeluiden van de banden boven de 30KM te hoog c.q. extreem te hoog bij bovengenoemde snelheden. 

 

Vertrouwend op een positief advies van Gemeente Kalmthout en PZ-grens om permanente elektronische controle, liefst traject controle. Bij huidig verkeersgedrag zal een kosten-baten analyse commercieel gezien een cash cow zijn, doch centraal staat de verkeersveiligheid en een gedrag welk past in een groene gemeente.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

 

Marinus Molier                              Bob Autrique                                        Marc Schepens

 

           van bezorgd burgerschap tot medevormgevers

 

 

 

P.s. Bij aanrijding van  hedenmorgen, Max Temmermanlaan en hoek Kon.Astridlaan,lijkt ook hier een te hoge snelheid in het spel.


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Statistieken van snelheidsmetingen zijn te bekomen op aanvraag:  temmermanlaan@gmail.com


  2 jul 2018