School SINT JOZEF

Max Temmermanlaan nr. 8

www.sint-jozef-heide.be 03/666.73.93

Deze lagere- of basisschool dateert van 1954 en is een onderdeel van de oorspronkelijke parochieschool op het Statieplein.

De eerste steen hiervoor werd gelegd door pastoor Antoon De Preter op 3 april 1930.

Hij was stichter van de parochie Heide die aanvankelijk één geheel vormde met Kapellen-Bos.

Nadien werd een klooster met kapel aanpalend aan dit complex gebouwd en pas later werden de plannen getekend voor de

kerk Sint Jozef.

Deze grote parochiekerk werd ingewijd in 1935.

De pastorij van eerwaarde Jos Verhaegen, Heidestatieplein 10, kwam er pas in 1960.

Omdat de school voor meisjes niet voorzien was op het stijgend aantal kinderen, werd een zelfstandige jongensschool in de

Max Temmermanlaan bijgebouwd.

Ze huisvestte de klassen van meester Gommeren, meester Janssens en meester Overlaet, die met hun drieën zeven leerjaren

onder hun hoede hadden. Het gebouw omvatte vijf klaslokalen, inkomhall en secretariaat.

Deze twee laatste lokalen stonden ten dienste van de parochie als voorloper van de pastorij.

Van 1956 tot 1960 was er ook een kleuterklas ondergebracht tijdens de bouw van de kleuterschool aan de Vredelaan.

Aanvankelijk was de speelplaats een open vlakte, die grensde aan de heide.

Naast het hoofdgebouw was er ook een sanitair blok gebouwd, dat later verbonden werd met de school door een luifel.

In de beginjaren was de speelplaats verhard met een tiental rijen dalstenen, later uitgebreid tot ongeveer de helft van de oppervlakte.

De hele speelplaats werd verhard in 1994. Het hele gebouw werd toen opgefrist en gemoderniseerd.

In 1983 was al een nieuwe vleugel in gebruik genomen die plaats bood aan een turnzaal en vier klaslokalen.

Een nieuwe opknapbeurt is gepland voor 2014 waarbij het dakgebinte, ramen en deuren zullen gerenoveerd worden.

Met dank aan mevrouw Linda Van Oevelen, directrice.

Ingevoerd 1 jan 2014