ZON en HEI

Max Temmermanlaan 38

Tijdens de tweede wereldoorlog startte o.m. Maurice Dequeecker, als onderwijzer in het stedelijk onderwijs Antwerpen met het opzetten van een

aantal oorlogskoloniën.

Eén ervan was gevestigd in het Keienhof .

In 1945 werd Dequeecker schepen voor onderwijs in Deurne en stichtte hij een “Schoolkolonie voor Zwakke Kinderen” in twee gehuurde woningen

in de Max Temmermanlaan.

Zon en Hei was geboren.

De erkenning van het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn (nu Kind en Gezin) volgde vrijwel onmiddellijk.

Later kocht hij de huizen en begon de uitbouw.

In 1980 werd het complex een “Kinderopvangcentrum” en in 1996 een “Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning” CKG, wat Zon en Hei nu nog altijd is.

Na de fusie van 1983 kwam Zon en Hei onder het beheer van de Stad Antwerpen en nu onder het Antwerpse Zorgbedrijf.

Wat doet men in Zon en Hei?

Men begeleidt er gezinnen met kinderen van 0 tot en met 12 jaar (zolang ze basisonderwijs volgen, met bijzondere aandacht voor 0 - 6 jarigen).

> in al hun diversiteit (ras, stand, godsdienst, herkomst,….)

> die een hulpvraag stellen

> omdat het opvoedingsgebeuren voor ouder en/of kind vastloopt of dreigt vast te lopen en

> waarvoor met een tijdelijk hulpaanbod voldoende perspectief is op verandering.

Er zijn drie werkvormen:

· mobiele begeleiding: begeleiding thuis in het gezin

· ambulante begeleiding: met of zonder ouder komt het kind een deel van de dag naar het centrum en kan men ook vragen voor oudertraining

· residentiële opvang en begeleiding in het centrum.

Meer info over de werking van Kind en Gezin: www.ckg.be

Ingevoerd: 8 januari 2014 Met dank aan dhr. D. Van Dingenen, ere-directeur.

Sedert 2017 verlieten alle diensten de gebouwen om te verhuizen naar gloednieuwe inrichtingen aan het Galgenweel, Antwerpen linkeroever, LINK genaamd.

Maar in Heide bleef alles verlaten en verwaarloosd met alle gevolgen van dien: Indringing, vernielingen, graffiti...


Echter, op 1 juli 2019 kwam er weer leven in de brouwerij.

Een school voor speciaal onderwijs, Mytyl, www.mytyl.be uit Brasschaat kwam haar intrek nemen voor één jaar omdat aan hun gebouwen moet gewerkt worden.

De buren en wijkgenoten zijn een stuk opgelucht!


Ingevoerd: 1 juli 2019