ТРЗ И Личен състав

Счетоводна кантора Статус Финанс предлага отделни услуги свързани със счетоводството на юридическите лица. Една от тези услуги е ТРЗ И ЛИЧЕН СЪСТАВ. Възползвайки се от тази услуга, Вие може да разчитате на подготвени специалисти.

- Консултации, свързани със социалното и здравното осигуряване.

- Трудови договори и документите, свързани с тях

- Регистрация на трудови договори (подаване на уведомление по чл.62 от КТ)

- Прeкратяване на трудови договори (подаване на уведомление по чл.62 от КТ)

- Консултация и изготвяне на Граждански договори

- Ежемесечно подаване на Декларация образец 1 (за осигурените лица)

- Ежемесечно подаване на Декларация образец 6 (за дължимите осигурителни вноски и данък общ доход)

- Изготвяне на месечни справки

- Изготвяне на разплащателни документи – РКО за изплащане на възнагражденията в Брой и Платежни нареждания за плащанията по банков път

- Ведомости за заплати

- Документи за пенсиониране УП 2 и УП 3

- Допълнителни услуги