Стартиране на нов Бизнес

След като вече имате идея за бизнес, обмислили сте всички рискове, които поемате и сте решени да реализирате свойте планове, може да се обърнете към нас за обективно и независимо мнение.

Стартирането на бизнес изисква големи финансови ресурси, доста време и усилия, което налага добра информираност. Можем да ви бъдем полезни при правилният избор на ЮРИДИЧЕСКАТА ФОРМА на вашето предприятие (ЕТ, ООД, ЕООД, СД, КД, АД).

Ще обсъдим евентуалната регистрация на фирмата по Закона за ДДС – какви рискове и какви ползи бихте имали от това.

При нужда от допълнително финансиране, можем да Ви бъдем полезни освен със съвети, и с контактите ни с финансови институции (ако сте решили да ползвате банков кредит). Наши партньори, работещи по национални и европейски програми, могат да Ви насочат правилно, според това КЪДЕ и с КАКВО ще се занимавате, какви възможности имате за допълнително финансиране.

Освен това можем да Ви бъдем полезни при подготовката на документите за регистрацията на вашата фирма в Търговския регистър, Регистър БУЛСТАТ и ЗДДС.

Партньорството ни с юристи Ви дава възможност да получите становище по всички правни въпроси, които Ви интересуват.

< Назад