Регистрация и пререгистрация

Счетоводна кантора СТАТУС ФИНАНС извършва всички услуги свързани с регистрацията и пререгистрацията на юридически лица (ЕТ, СД, КД, КДА, ООД, ЕООД, АД, ЕАД, както и юридически лица с нестопанска цел) към Търговския регистър – Агенция по вписванията и Регистър БУЛСТАТ. Освен регистрация и пререгистрация на юридически лица, можете да разчитате на нас по повод на всички останали задължителни и незадължителни публикувания и обявявания – промяна на обстоятелства, пулбикуване на годишни финансови отчети и др. Всички тези услуги включват подготовката, попълването и подаването на всички необходими документи.

За повече информация, моля свържете се с НАС.

<< НАЗАД