Vedtekter

Her er en link til vedtektene for ansattorganisert velferd i Equinor: LINK