Arrangementer

Alle arrangementer vil publiseres på våre nettsider først også sendes mail til medlemmene med link til det aktuelle arrangementet.

VIKTIG! Vi må presisere at det er MEGET VIKTIG å skrive korrekt info ved innbetaling av egenandeler. På betalingsinformasjonen må det stå oppført både hvem innbetalingen gjelder for og hvilken dato og hvilket arrangement den gjelder. Hvis dette ikke gjøres, kan man risikere at man ikke blir registrert som deltaker på et arrangement og kan miste plassen.

Bindende påmelding betyr at hvis man melder seg av etter fristen for påmelding er gått ut må man påregne å måtte betale et avbestillingsgebyr. Dette gebyret varierer fra arrangement til arrangement avhengig av hva turarrangører / hoteller / andre aktører har satt som krav.