Innbetaling

Seniorklubbens alle aktiviteter skal betales til konto: 1506.12.26513 Neptun Polar Senior.

Husk å merke innbetalingen med rett type aktivitet og medlemmets navn.